czwartek, 12 marzec 2015 08:53

Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji spółek prawa handlowego

Napisane przez  Barbara Denisiuk

15 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te nie cieszą notariuszy i mają istotne znaczenie dla przedsiębiorców dokonujących rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przede wszystkim zniesiono obowiązki w zakresie składania wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do KRS (członków zarządu) lub prokurenta. Dotychczas KSH oraz ustawa o KRS, wymagały, aby do wniosków o wpis, a także w przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentowania spółki lub prokurenta dołączone były poświadczone (notarialnie albo przed sędzią/upoważnionym pracownikiem sądu) wzory podpisów takich osób.zmiany w przepisach dotyczących rejestracji spółek prawa handlowego

Od 15 stycznia zamiast składania wzorów podpisów należy wykazać zgodę danej osoby na pełnienie powierzonej jej funkcji. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do jego podpisania, lub jeśli zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki. Kolejny, niezwykle istotny obszar wprowadzonych zmian dotyczy spółek jawnych i komandytowych. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają założenie tych spółek przez Internet w trybie S24. Zawarcie umowy w tym trybie wymaga jedynie wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie i opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub też podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Co ważne, decydując się na założenie spółki przez Internet wspólnicy będą mogli wnieść do spółki tylko wkład pieniężny.

Przy wykorzystaniu systemu informatycznego będzie można także ustanowić prokurę. Warto zauważyć, że umowa spółki komandytowej przed wejściem w życie opisywanych zmian mogła być sporządzana wyłącznie w formie aktu notarialnego. Efekty wprowadzonych regulacji poznamy dopiero za jakiś czas, niestety mogą one być odmienne do oczekiwań ustawodawcy, który chcąc uprościć wszelkie procedury może doprowadzić do zachwiania obrotu gospodarczego.

Czytany 22582 razy

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 549 gości oraz 2 użytkowników.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw