• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406
niedziela, 29 listopad 2015 20:48

Co kryje się pod pojęciem intercyza?

Napisane przez  Martyna Fusy

alimenty

Pojęcie intercyza używane jest powszechnie dla określenia ustawowego pojęcia małżeńskiej umowy majątkowej. Intercyza pochodzi od łacińskiego słowa intercisio, oznaczającego rozcięcie.   W świadomości społecznej określenie intercyza jest słowem nacechowanym negatywnie, gdyż panuje powszechne przeświadczenie, iż intercyza oznacza ograniczenie lub pozbawienie majątku współmałżonka. Natomiast, zgodnie z regulacją ustawową intercyza może kształtować majątek małżonków w różny sposób.

 
            Zgodnie z treścią przepisu art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie, bądź osoby dopiero zamierzające zawrzeć związek małżeński mogą w drodze umowy w formie aktu notarialnego rozszerzyć lub ograniczyć ustawową wspólność albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. W polskim systemie prawnym występuje zatem ograniczony wybór określonego systemu majątkowego do ustrojów wymienionych w ustawie. Zamknięty katalog małżeńskich umów majątkowych ogranicza swobodę małżonków dowolnego kształtowania ustroju majątkowego. Ograniczenie to jednak ma na celu  zapewnienie ochrony majątkowych interesów rodziny, równouprawnienie małżonków oraz pewność obrotu.

            Jedynie w intercyzie może zostać określony skład majątków małżonków w sposób odmienny od zasad dotyczących ustroju ustawowego. Oznacza to, iż innego typu umowy zawarte między małżonkami, których przedmiotem są ich stosunki majątkowe nie będą miały mocy prawnej małżeńskiej umowy majątkowej. Ponadto intercyza reguluje jedynie relacje majątkowe, nie ma zatem możliwości uregulowania w małżeńskiej umowie majątkowej stosunków osobistych, takich jak np. opieka nad dziećmi.

            Jednak nie każde przesunięcie między majątkami małżonków stanowi intercyzę. Rozporządzenie przez małżonka na rzecz innego małżonka przedmiotem należącym do majątku wspólnego nie stanowi intercyzy i nie wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Skutków charakterystycznych dla intercyzy nie wywołuje również rozporządzenie dotyczące konkretnego, indywidualnie oznaczonego przedmiotu majątku wspólnego, który z woli małżonków ma wejść do majątku odrębnego jednego z nich. Dlatego samo rozporządzenie nie stanowi intercyzy, intercyza to ustalenie stosunków majątkowych między małżonkami, ogólnie obecnych i przyszłych relacji majątkowych, a nie danego przedmiotu.

            Intercyzę mogą zawrzeć małżonkowie w czasie trwania małżeństwa. Mogą ją zawrzeć także nupturienci, czyli osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński. Umowa taka będzie natomiast skuteczna dopiero od chwili zawarcia małżeństwa. Ustawa nie określa na jak długo przed zawarciem małżeństwa można zawrzeć intercyzę, należy zatem przyjąć, iż nie ma ograniczenia czasowego. Jednak uzasadnione wydaje się stanowisko wyrażone w doktrynie, zgodnie z którym umowę majątkową powinni zawrzeć nupturienci, którzy co najmniej zgłosili swój zamiar zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ponadto do zawarcia intercyzy wymagana jest pełna zdolność do czynności prawnych.

            Zawarcie intercyzy wymaga również zachowania formy szczególnej. Ustawa jednoznacznie przesądza o wymogu zachowania formy aktu notarialnego dla zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej. Niezachowanie przewidzianej formy, powoduje bezwzględną nieważność dokonanej czynności prawnej.

            Pojęcie intercyza oznacza zatem umowę, w której małżonkowie mogą ustanowić ustrój odmienny od ustawowego, wybierając rozszerzoną lub ograniczoną wspólność majątkową albo rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Stan prawny na dzień: 29 listopada 2015 r.

 

Czytany 2978 razy

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 567 gości oraz 0 użytkowników.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw