• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406
wtorek, 03 grudzień 2013 09:26

W Sejmie trwa debata na temat zmiany płci i od lat zapowiadanej rewolucji w OFE

Napisała 

Polska

Dziś Sejm rozpoczyna swoje czterodniowe posiedzenie, podczas którego podejmie prace m.in. nad projektem zmiany systemu emerytalnego czy projektem ustawy o uzgodnieniu płci, która miałaby zastosowanie do osób transseksualnych. Posłowie mogą również przyjąć uchwałę dotyczącą aktualnej sytuacji na Ukrainie.

 

Rządowy projekt zmiany systemu emerytalnego związany jest z głośną kampanią aprobującą Otwarte Fundusze Emerytalne. Proponowany brzmienie ustawy wprowadza dobrowolność udziału w OFE, czyli możliwość wyboru kierowania składek w całości do ZUS lub łącznie do ZUS-u i OFE. W założeniach Ministerstwo Pracy wraz z Ministerstwem Finansów i ekspertami zostaną zobowiązani do dostarczania aktualnych informacji o wynikach funduszu oraz wysokości waloryzacji subkonta w ZUS. Ułatwi to podjęcie powyższego wyboru. Wprowadzono także tzw. suwak bezpieczeństwa - już 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na subkoncie w ZUS-ie. Wypłat emerytur będzie dokonywał ZUS. Projekt zakłada też obniżenie opłat pobieranych zarówno przez OFE i ZUS. Jak donosi serwis lex.pl rzecznik rządu Paweł Graś ocenia owy projekt jako „bardzo ważną reformę".

 

Na posiedzeniu Sejm rozważy brzmienie projektu ustawy o uzgodnieniu płci. Zakłada on możliwość uzgodnienia płci orzeczeniem sądowym w sytuacji, gdy płeć wpisana w akcie urodzenia (płeć metrykalna) nie odpowiada tożsamości płciowej. Stosowny wniosek będzie możliwy do złożenia przez osobę, która posiada obywatelstwo polskie, ma ukończone 18 lat albo ma ukończone 16 lat i wyraża jednoznaczną wolę dokonania uzgodnienia płci oraz posiada zgodę przedstawicieli ustawowych na uzgodnienie płci, a w przypadku jej braku – zgodę sądu opiekuńczego. Wyłączone jest złożenie wniosku, gdy osoba transseksualna pozostaje w związku małżeńskim. Wydanie orzeczenia sądu nie jest uzależnione od tego, by wnioskodawca był uprzednio poddany jakiejkolwiek interwencji medycznej, zwłaszcza terapii hormonalnej lub zabiegom chirurgicznym, zmierzającym do korekty cech płciowych, a także wprowadzenia zmian w budowie i funkcjach organizmu związanych z płcią. Prawomocne postanowienie sądu o uzgodnieniu płci ma stanowić podstawę do wydania nowego aktu urodzenia, a także zmiany imion i nazwiska. W konsekwencji kobieta, bez poddania się jakimkolwiek zabiegom medycznym zmieniającym płeć, będzie mogła zostać prawnie uznana za mężczyznę, co będzie miało odzwierciedlenie w zmianie jej dokumentów i danych osobistych.

Warto wspomnieć, że dzisiaj jedyną możliwą drogą do zmiany płci w akcie urodzenia jest wyłącznie powództwo o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., bowiem Sąd Najwyższy w 1989r. wydał uchwałę w składzie siedmiu sędziów, iż występowanie transseksualizmu nie daje podstawy do sprostowania w akcie urodzenia wpisu określającego płeć.

 

Posłowie będą też rozważać zmianę Kodeksu wyborczego w celu eliminacji błędu w określaniu limitu wydatków na agitację wyborczą przez komitety w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sejm zapozna się również z rządową informacją w sprawie realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych w 2012r. Minister Skarbu Państwa przedstawi sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa w 2011 i 2012r. oraz raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2011 i 2012. Komisja Nadzwyczajna przedłoży także sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Od 21 listopada na Ukrainie trwają protesty, będące odpowiedzią na odmowę podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. Platforma Obywatelska sporządziła uchwałę dotyczącą aktualnej sytuacji na Ukrainie. Wyrażono w niej głębokie zaniepokojenie i potępiono nieuzasadnione użycie siły. W założeniu postuluje się przyjęcie uchwały przez aklamację. Własne propozycje uchwał zapowiedziały już SP i PiS.

 

 

 

Link do projektu o uzgodnieniu płci: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1469

Link do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1946

 

 

Czytany 31164 razy

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 648 gości oraz 0 użytkowników.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw