• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406
wtorek, 03 grudzień 2013 09:26

W Sejmie trwa debata na temat zmiany płci i od lat zapowiadanej rewolucji w OFE

Napisała 

Polska

Dziś Sejm rozpoczyna swoje czterodniowe posiedzenie, podczas którego podejmie prace m.in. nad projektem zmiany systemu emerytalnego czy projektem ustawy o uzgodnieniu płci, która miałaby zastosowanie do osób transseksualnych. Posłowie mogą również przyjąć uchwałę dotyczącą aktualnej sytuacji na Ukrainie.

 

Rządowy projekt zmiany systemu emerytalnego związany jest z głośną kampanią aprobującą Otwarte Fundusze Emerytalne. Proponowany brzmienie ustawy wprowadza dobrowolność udziału w OFE, czyli możliwość wyboru kierowania składek w całości do ZUS lub łącznie do ZUS-u i OFE. W założeniach Ministerstwo Pracy wraz z Ministerstwem Finansów i ekspertami zostaną zobowiązani do dostarczania aktualnych informacji o wynikach funduszu oraz wysokości waloryzacji subkonta w ZUS. Ułatwi to podjęcie powyższego wyboru. Wprowadzono także tzw. suwak bezpieczeństwa - już 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE będą przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na subkoncie w ZUS-ie. Wypłat emerytur będzie dokonywał ZUS. Projekt zakłada też obniżenie opłat pobieranych zarówno przez OFE i ZUS. Jak donosi serwis lex.pl rzecznik rządu Paweł Graś ocenia owy projekt jako „bardzo ważną reformę".

 

Na posiedzeniu Sejm rozważy brzmienie projektu ustawy o uzgodnieniu płci. Zakłada on możliwość uzgodnienia płci orzeczeniem sądowym w sytuacji, gdy płeć wpisana w akcie urodzenia (płeć metrykalna) nie odpowiada tożsamości płciowej. Stosowny wniosek będzie możliwy do złożenia przez osobę, która posiada obywatelstwo polskie, ma ukończone 18 lat albo ma ukończone 16 lat i wyraża jednoznaczną wolę dokonania uzgodnienia płci oraz posiada zgodę przedstawicieli ustawowych na uzgodnienie płci, a w przypadku jej braku – zgodę sądu opiekuńczego. Wyłączone jest złożenie wniosku, gdy osoba transseksualna pozostaje w związku małżeńskim. Wydanie orzeczenia sądu nie jest uzależnione od tego, by wnioskodawca był uprzednio poddany jakiejkolwiek interwencji medycznej, zwłaszcza terapii hormonalnej lub zabiegom chirurgicznym, zmierzającym do korekty cech płciowych, a także wprowadzenia zmian w budowie i funkcjach organizmu związanych z płcią. Prawomocne postanowienie sądu o uzgodnieniu płci ma stanowić podstawę do wydania nowego aktu urodzenia, a także zmiany imion i nazwiska. W konsekwencji kobieta, bez poddania się jakimkolwiek zabiegom medycznym zmieniającym płeć, będzie mogła zostać prawnie uznana za mężczyznę, co będzie miało odzwierciedlenie w zmianie jej dokumentów i danych osobistych.

Warto wspomnieć, że dzisiaj jedyną możliwą drogą do zmiany płci w akcie urodzenia jest wyłącznie powództwo o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., bowiem Sąd Najwyższy w 1989r. wydał uchwałę w składzie siedmiu sędziów, iż występowanie transseksualizmu nie daje podstawy do sprostowania w akcie urodzenia wpisu określającego płeć.

 

Posłowie będą też rozważać zmianę Kodeksu wyborczego w celu eliminacji błędu w określaniu limitu wydatków na agitację wyborczą przez komitety w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sejm zapozna się również z rządową informacją w sprawie realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych w 2012r. Minister Skarbu Państwa przedstawi sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa w 2011 i 2012r. oraz raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2011 i 2012. Komisja Nadzwyczajna przedłoży także sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Od 21 listopada na Ukrainie trwają protesty, będące odpowiedzią na odmowę podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. Platforma Obywatelska sporządziła uchwałę dotyczącą aktualnej sytuacji na Ukrainie. Wyrażono w niej głębokie zaniepokojenie i potępiono nieuzasadnione użycie siły. W założeniu postuluje się przyjęcie uchwały przez aklamację. Własne propozycje uchwał zapowiedziały już SP i PiS.

 

 

 

Link do projektu o uzgodnieniu płci: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1469

Link do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1946

 

 

Czytany 29727 razy

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 515 gości oraz 1 użytkownik.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw