• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406
niedziela, 19 styczeń 2014 11:40

Spada liczba odnotowanych przestępstw

Napisał 

Jak co roku policja zaprezentowała statystyki dotyczące liczby odnotowanych przestępstw. W 2013 roku dokonano, wg wiedzy policji, ok. 70 tys. mniej przestępstw kryminalnych w stosunku do roku poprzedniego. Jest to spadek o 8,9 %. Natomiast liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych (kryminalnych i pozostałych) wyniosła w 2013 r. 1 063 906 , czyli o 5 % niż rok wcześniej (1 119 803).

Liczba przestępstw kryminalnych - z 781 340 w 2012 roku do 711 435 w 2013, czyli o 69 905. Liczba przestępstw gospodarczych wzrosła ze 141 483 do poziomu 154 592, czyli o 13 109.

Policja podała na swojej oficjalnej stronie statystyki dotyczące największych wskaźników procentowych jeśli chodzi o liczbę dokonywanych przestępstw.

Bójki i pobicia

Spadek z 11 416 w 2012 do 8 788 w 2013 roku. Jest to spadek o 23 %, czyli o 2 628. W 2003 roku – odnotowano zdecydowanie więcej, bo 14 010 bójek i pobić. Oznacza to, że średnio każdego dnia (porównując jeden dzień z 2003 roku i jeden z 2013 roku) odnotowano 14 przestępstw mniej.

Przestępstwa rozbójnicze

Spadek z 24 564 w 2012 roku do 20 376 w 2013 roku. Jest to spadek o 17 %, czyli o 4 188. 11 lat temu liczba przestępstw rozbójniczych była 2,5 razy większa i wynosiła 51 688. Dziennie średnia liczba przestępstw spadła o 86.

Uszkodzenie rzeczy

Spadek z 67 739 w 2012 roku do 57 955 w 2013 roku. Jest to spadek o 14,4 %, czyli o 9 784. w 2003 r. przestępstw tych odnotowano 68 175.

Uszczerbki na zdrowiu

Spadek z 15 478 w 2012 roku do 14 090 w 2013 roku. Jest to spadek o 9 % czyli o 1 388. Na przestrzeni ostatnich lat (2003-2013) liczba ta utrzymuje się na zbliżonym poziomie – odnotowano wtedy 15 669 takich przestępstw.

Kradzież z włamaniem

Spadek ze 127 691 w 2012 roku do 118 398 w 2013 roku. Jest to spadek o 7,3 % czyli o 9 293. W tej kategorii przez 10 lat odnotowano wyjątkowo duży spadek – w 2003 roku odnotowano 294 654 włamania. Oznacza to średni dzienny spadek o 483.

Kradzież cudzej rzeczy

Spadek z 230 751 w 2012 roku do 214 616 w 2013 roku. Jest to spadek o 7 %, czyli o 16 135. Jeszcze 10 lat temu liczba kradzieży wynosiła 336 143. Oznacza to średni dzienny spadek o 333.

Kradzież samochodu

Spadek z 16 230 w 2012 roku do 15 465 w 2013 roku. Jest to spadek o 4,7 %, czyli o 765. Jest to przykład prawie 4-krotnego spadku przestępstw tej kategorii, bowiem w 2003 roku liczba tych przestępstw wyniosła 54 291. Oznacza to średni dzienny spadek o 107.

Zmniejszeniu uległa także liczba innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu:

•    Zabójstw – o 1,4 %, czyli o 8 zdarzeń mniej. Jest to spadek z 582 do 574 – natomiast w 2003 r liczba zabójstw wyniosła 1 057. Na przestrzeni 11 lat jest to spadek średnio o 1,3 dziennie Podczas jednego dnia 2003 r. średnio dokonywano 2,9 zabójstw, natomiast w 2013 - 1,6. Różnica - 1,3 - to prawie dwukrotny spadek.
•    Zgwałceń – o 4,9 %, czyi o 70 zdarzeń mniej. Jest to spadek z 1 432 do 1 362 – natomiast w 2003 r. liczba tych przestępstw wyniosła 2 322. Średnio w 2003 r. dziennie odnotowywano 2,7  przestępstwa więcej niż w 2013.

Zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo na drogach. Liczba przestępstw drogowych spadła o 15 002, czyli 0 9,6 % w stosunku do roku 2012. Ogólna liczba przestępstw drogowych w 2013 roku wyniosła 140 904, z czego 128 043 dotyczyło prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Dane za poprzedni rok (2012)  były wyższe i wynosiły odpowiednio: 155 906 (wszystkie przestępstwa drogowe) i 141 863 (nietrzeźwość „za kółkiem”).

Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2013 roku do  2012, widać wyraźny spadek liczby wypadków, osób rannych i ofiar śmiertelnych. W zeszłym roku doszło do 35 385 wypadków – jest to o 1681 mniej niż w roku poprzednim. W 2013 r. liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 3 291 osób, co oznacza, że na polskich drogach zginęło o 280 osób mniej niż w roku 2012. Spadła również liczba osób rannych, w 2013 wyniosła ona 43 471 osoby i było to o 2 321 osób mniej niż w 2012 roku*.

Szczególnie aktywnie Policja zwalczała przestępstwa korupcyjne, co skutkowało skokiem w liczbie ujawnionych tego typu przestępstw. W 2012 r. przestępstw o charakterze korupcyjnym (łapownictwo czynne i bierne, płatna protekcja, przekroczenie uprawnień) Policja odnotowała 10 805, natomiast rok później, czyli w 2013 roku było to  18 312, czyli aż o 69,5 % więcej.

Wykrywalność ogółu przestępstw utrzymała się na wysokim poziomie,  zbliżonym do poziomu ubiegłorocznego. Wyniósł on w 2013 roku 67,1 % (stanowi to o 0,7%  mniej niż rok wcześniej). Praktycznie oznacza to, że średnio, w przypadku każdych dwóch na trzy stwierdzone przestępstwa, zostaje wskazany podejrzany o ich popełnienie i zostają mu przedstawione zarzuty karne. Jeśli popatrzymy na wykrywalność przed 10 laty, to wyniosła ona 55,5 %. 10 kolejnych lat pracy Policji spowodowało wzrost ogólnej wykrywalności 0 11,6%.

Ogólna liczba podejrzanych wyniosła 438 820 osób

W obszarze przestępczości nieletnich, niższe wartości odnotowano zarówno, jeśli chodzi o liczbę czynów karalnych – spadek wyniósł 22 432, co oznacza obniżenie liczby czynów z 94 186 do 71 642. Liczba zarejestrowanych podejrzanych nieletnich wyniosła   25 248 i była niższa o 16 317 niż rok wcześniej.

Policjanci CBŚ zlikwidowali w 2013 roku 16 wytwórni narkotyków syntetycznych, to o 1 przypadek więcej niż rok wcześniej.


Źródło: www.policja.pl

Czytany 29520 razy

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 536 gości oraz 0 użytkowników.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw