• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406
wtorek, 27 styczeń 2015 12:30

Szybkie pożyczki nierzetelne

KaraUOKIK nałożył na Spółkę Pożyczka Gotówkowa (dawniej Pomocna Pożyczka) karę w wysokości ok. 130 tysięcy złotych. Wcześniej Spółka została ukarana sumą w wysokości ok. pół miliona złotych. Kara została nałożona z uwagi na brak  wykonania decyzji, co w konsekwencji prowadzi do stosowania niezgodnych z prawem praktyk w zakresie udzielania kredytów konsumenckich.

Dział: Newsy
piątek, 28 listopad 2014 13:08

Można zwrócić używany i otworzony towar

W swoim najnowszym orzeczeniu Sad Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, iż zabroniona jest klauzula dotycząca odstąpienia od umowy przez konsumentów, którą stosował Vision Express. W świetle dotychczasowych praktyk tej firmy odstąpienie od umowy było możliwe tylko gdy zwracany towar był nieużywany oraz w oryginalnym i nienaruszonym stanie. Vision Express został ukarany karami pieniężnymi w wysokości 340.000 zł.

 Przedsiębiorca zastrzegał m.in., że odstępując od umowy klient mógł zwrócić tylko produkt nieużywany, w oryginalnym i nienaruszonym stanie.

Kupując przez Internet, konsument nie ma możliwości obejrzenia i sprawdzenia produktu przed zawarciem transakcji. Dlatego ma prawo to zrobić po odebraniu przedmiotu, tj. w ramach „zwykłego zarządu” – stwierdził Sąd. Oznacza to, że można otworzyć opakowanie, aby przymierzyć okulary lub sprawdzić, czy dostarczono soczewki o odpowiedniej mocy. W takiej sytuacji nie traci prawa do odstąpienia od umowy.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tym samym podzielił stanowisko Prezesa UOKiK potwierdzając zasadność nałożenia na Vision Express kar pieniężnych. Wyrok nie jest prawomocny.

 

 

 

  

Dział: Newsy

Nie tylko przedsiębiorca odpowie za naruszenie przepisów antymonopolowych. Od stycznia 2015 r. kary dosięgną również osoby fizyczne zarządzające przedsiębiorstwemW styczniu 2015 r. planowane jest wejście w życie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (dalej: ustawa nowelizująca u.o.k.k.)[1]. Na mocy ustawy nowelizującej u.o.k.k., odpowiedzialnością za naruszenie przepisów antymonopolowych objęte zostaną także osoby fizyczne zarządzające przedsiębiorstwem. Górny limit kary pieniężnej, która może zostać nałożona przez Prezesa UOKiK na osobę zarządzającą to 2.000.000 zł.

Money UOKIK po raz kolejny interweniował w sprawach dotyczących nielegalnych praktyk internetowych sprzedawców. Tym razem chodziło o ograniczanie praw konsumentów w zgłaszaniu reklamacji. Okazuje się, że można reklamować zakupione produkty również nie posiadając paragonu. Ponadto zakwestionowano m.in. skuteczność zastrzeganych krótkich terminów na zgłoszenie wady towaru.

Dział: Newsy

Zachowajmy  szczególną ostrożność podczas używania  wyrobów pirotechnicznych. Kontrola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykazała, że niektóre petardy, rzymskie ognie, czy rakiety mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia.

Dział: Newsy


W pierwszym półroczu bieżącego roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 30 decyzji w sprawie niezgodnych z prawem działań deweloperów. W większości badanych przypadkach przedsiębiorcy zdeklarowali zaprzestanie stosowania nielegalnych działań.

Najczęstszym problemem w tego typu przypadkach jest fakt, że deweloperzy umieszczali w umowach przenoszących własność mieszkania, rodzaj klauzuli, która jest zabroniona. W takiej sytuacji konsument podpisując taki dokument zostaje obciążony wszystkimi kosztami związanymi z zawarciem umowy. Opłaty o jakich mowa to: koszty taksy notarialnej, podatek VAT, opłata za wpis w księdze wieczystej oraz wypis aktu notarialnego.

Co ważne, w świetle obowiązujących przepisów koszty powinien ponosić również deweloper.

Jednak jak się okazuje przedsiębiorcy dopuszczali się do jeszcze bardziej absurdalnych praktyk. Deweloperzy narzucali z góry miejsce podpisanie umowy, co w wielu przypadkach było nie na rękę mieszkającemu w innej części Polski konsumentowi. Przedsiębiorcy zastrzegali często w umowie możliwość podniesienia ceny w przypadku zmiany wysokości opodatkowania.

Nawet gdyby kwota wzrosła, co jest nie na korzyść konsumenta, nie mógłby on odmówić zakupu nieruchomości.Według prawa konsument podpisujący umowę, w której zostały zmienione istotne punkty, ma prawo od niej odstąpić bez jakiekolwiek obciążenia finansowego.

Przedsiębiorstwami zakwestionowanymi przez UOKiK są m.in.:

-Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lago w Tarnowie
-Przedsiębiorstwo Budowlane Budotex we Wrocławiu
-Ronson Development Partner 2 w Warszawie.


 

Dział: Newsy

Fast foodZamawiając potrawę zawieramy umowę, której zasady są uregulowane przez prawo. Klient jest zobowiązany do zapłaty, a restauracja do wykonania usługi zgodnie z umową. Na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stałej kontroli lokali gastronomicznych dokonuje Inspekcja Handlowa. Bada ona wskazane jednostki pod względem przestrzegania prawa, ale również pod względem sposobu informowania o cenach i oznakowania produktów.

 

Dział: Newsy
poniedziałek, 25 listopad 2013 12:10

Niebezpieczne zakupy internetowe

uokikZ powodu zwiększonej liczby zakupów w drodze internetowej, zwłaszcza przed okresem świątecznym, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zweryfikował respektowanie prawa w tym zakresie. Niestety, jak podaje gazetaprawna.pl , z przeprowadzonych badań wynika, że sprzedawcy i klienci e- sklepów, tylko pobieżnie orientują się w przysługujących im prawach i obowiązkach.

Dział: Newsy

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 497 gości oraz 0 użytkowników.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw