• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406

Dnia 20 lutego 2015 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Aplikacje sędziowska i prokuratorska będą trwać 36 miesięcy - obecnie szkolenie sędziów trwa 60 miesięcy, a prokuratorów 42 miesiące.

Nowelizacja przewiduje przede wszystkim likwidację aplikacji ogólnej (odbywanej przez kandydatów do obu tych zawodów), która była do tej pory obowiązkowym etapem przed aplikacjami specjalistycznymi. Zniesiono również staż referendarski, który odbywany jest przez przyszłych sędziów po ukończeniu aplikacji sędziowskiej bądź prokuratorskiej. Większy nacisk ma być położony na praktyczne szkolenie aplikantów - zostaną oni zatrudnieni w sądach i prokuraturach okręgowych, a w miejsce dotychczasowych stypendiów będą otrzymywać wynagrodzenie. 

Akt zakłada również utworzenie nowych stanowisk: starszych asystentów sędziego i prokuratora, jako kolejnych szczebli kariery w tych zawodach prawniczych. Starszym asystentem będzie mogła zostać osoba mająca zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski, a także asystent z co najmniej 10-letnim stażem pracy. Ponadto nowelizacja m.in. znosi kadencyjność dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - obecnie jest on powoływany na 5 lat. Nadzór nad aplikacjami sędziowskimi i prokuratorskimi będzie sprawował minister sprawiedliwości. Dwuetapowe egzaminy wstępne pozostają bez zmian - test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa oraz praca pisemna sprawdzająca umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, czyli tzw. kazusy.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw trafi teraz do Senatu.

Dział: Newsy

APlikacja

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, jakie są wymogi egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w 2014r. Co więcej ujawniono także analizy dotyczące zdawalności na te aplikacje w zależności od ocen na dyplomie. Dla przyszłych adwokatów i radców prawnych czeka również dobra wiadomość – czyli wyniki egzaminów zawodowych, które odbyły się w marcu tego roku.

 

Aplikacja adwokacka – egzamin wstępny

Termin egzaminu wstępnego: 27 września 2014 r. (sobota), godz. 11.00. Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa 13 sierpnia 2014 r. Opłata za egzamin wstępny wynosi 840,00 zł. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać: 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego; 2. kwestionariusz osobowy; 3. życiorys; 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej lub zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego; 5. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny; 6. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Aplikacja radcowska - egzamin wstępny

Termin egzaminu wstępnego: 27 września 2014 r. (sobota) godz. 11.00. Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa 13 sierpnia 2014 r. Opłata za egzamin wstępny wynosi 840,00 zł. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską powinno zawierać identyczne dokumenty, które wymagane są przy zgłoszeniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Aplikacja notarialna - egzamin wstępny

Termin egzaminu wstępnego: 27 września 2014 r. (sobota) godz. 11.00. Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną upływa 13 sierpnia 2014 r. Opłata za egzamin wstępny wynosi 840,00 zł. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje notarialną powinno zawierać identyczne dokumenty, które wymagane są przy zgłoszeniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Aplikacja komornicza - egzamin wstępny

Termin egzaminu wstępnego: 27 września 2014 r. (sobota) godz. 11.00. Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą upływa 8 sierpnia 2014 r. Opłata za egzamin wstępny wynosi 840,00 zł. Do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą należy załączyć: 1. dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą; 2. życiorys; 3. zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy; 4. dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej; 5. zaświadczenie o niekaralności; 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej; 7. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Zdawalność a wyniki w nauce

Co ciekawe analizy Ministerstwa Sprawiedliwości sporządzone na lata 2006 – 2013 wskazują, iż do egzaminów wstępnych na aplikacje przystąpiło łącznie ponad 85 tys. osób. Zdawalność ukształtowała się na poziomie 44 proc. Da się zaobserwować prawidłowość, że im wyższa ocena uzyskana na dyplomie, tym większy procent zdawalności osób w grupie z tą oceną. W 2012 roku, z wszystkich osób z oceną celującą podchodzących do egzaminu na aplikacje, aż 97,44 proc. uzyskało wynik pozytywny.

 

Wyniki egzaminów adwokackich i radcowskich 2014r.

Jak podaje Rzeczpospolita z cząstkowych danych wynika, że zdało 85 % kandydatów na adwokatów i 72 %na radców prawnych, którzy podeszli do egzaminu adwokackiego i radcowskiego 19–21 marca 2014r.  Cząstkowe dane wskazują, że egzamin adwokacki wypadł lepiej niż radcowski. Oba są skonstruowane według tych samych zasad. Składają się z czterech części – karnej, cywilnej, gospodarczej i administracyjnej.

 

 

Dział: Newsy
poniedziałek, 01 październik 2012 11:47

Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze już za nami

Egzaminy na aplikacje prawnicze już za namiZnamy już wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, które odbyły się w dniu 29.09.2012r. w całej Polsce. Absolwenci prawa zmagali się z czterema rodzajami aplikacji: adwokacką, radcowską, komorniczą i notarialną. Egzaminy na aplikacje prawnicze już za nami

Do egzaminów w formie testowej przystąpiło łącznie ok. 11 700 osób, z czego aplikację adwokacką wybrało ok. 4300, radcowską - ok. 5900, notarialną - ok. 830, a komorniczą - ok. 640.

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką zdało ok. 55%, czyli ok. 2360 osób. Egzamin wstępny na aplikację radcowską z pozytywnym wynikiem zakończyło ok. 49%, tj. ok. 2900 osób.

Na aplikację notarialną dostało się ok. 27%, tj. ok. 225 osób. Z kolei egzamin konkursowy na aplikację komorniczą zdało ok. 81%, tj. ok. 520 osób

Aby zdać, trzeba było udzielić 100 poprawnych odpowiedzi na 150 pytań. W przypadku aplikacji komorniczej próg wyniósł 90 poprawnie udzielonych odpowiedzi. Test był w formie jednokrotnego wyboru, z trzema możliwymi odpowiedziami.

Pozytywny wynik egzaminu na aplikację jest podstawą do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów.

 

 

 

 

Dział: Newsy
czwartek, 12 styczeń 2012 14:12

Nowy program aplikacji radcowskiej

Prawo Prosto, prawo, aplikacja radcowska, aplikacja, radca prawny, Krajowa Rada Radców Prawnych, e-learningKrajowa Rada Radców Prawnych opracowała założenia nowego programu aplikacji radcowskiej.  Uchwała nie została jeszcze opublikowana, ale zakłada się, że ma wejść w życie od 1 stycznia 2013 roku.


Zgodnie z postanowieniami nowego programu szkolenia, aplikanci radcowscy muszą przygotować się na więcej zajęć w formie ćwiczeń. Wykłady zostaną ograniczone tylko do niezbędnych potrzeb.  Jednocześnie zmniejszy się liczba przedmiotów stanowiących elementy szkolenia.


Obecnie zasady przeprowadzania aplikacji wymagają od aplikanta znajomości około 150 różnych regulacji. Zdaniem Samorządu Radcowskiego tak szeroki zakres wymaganej wiedzy sprawia, że aplikanci nie są w stanie wyspecjalizować się w konkretnej dziedzinie. W związku z tym pojawia się pomysł weryfikacji liczby przedmiotów, z których sprawdzanie wiedzy odbywa się w formie kolokwiów.


Nowy program aplikacji radcowskiej zmienia także system praktyk zawodowych. Przewiduje obowiązkowy wymiar praktyk w liczbie 40 spotkań / dni w roku szkoleniowym, rozliczanych w skali całego roku szkoleniowego, bez przypisania do danego miesiąca. Praktyki ustawowe będą wyznaczane przez okręgowe izby radców prawnych i będzie zastosowany do nich limit dozwolonych nieobecności.


Uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych wprowadza możliwość uczestniczenia aplikantów w zajęciach ponadobowiązkowych. Dokładnie chodzi tutaj o zajęcia prowadzone w formie e-learningu.


Twórcy nowego programu aplikacji radcowskiej wprowadzają zasady, aby na każdym roku aplikacji prowadzone były zajęcia z etyki, a także przewidują zwiększenie zajęć z zakresu tzw. umiejętności miękkich. Chodzi tutaj m.in. o asertywność, zdolności interpersonalne czy kompetencje przywódcze.

 

 

Dział: Newsy
piątek, 17 czerwiec 2011 14:35

Egzaminy adwokackie i radcowskie

Prawo Prosto, egzaminy adwokackie i radcowskie, aplikacja14 czerwca ruszyły egzaminy adwokackie i radcowskie, które potrwają 4 dni, rozpoczynając się nieodmiennie o godzinie 10 rano. Sposób na ich przeprowadzenie jest nowy o tyle, że zdający większość zadań (cały egzamin podzielony jest na pięć części) rozwiążą, a przynajmniej mogą rozwiązać, na swoich własnych komputerach. Zostaną one jednak wyposażone w specjalny software, uniemożliwiający korzystanie z danych komputera, ograniczając go na czas egzaminu do funkcji edytora tekstu.

Znacznie zwiększyła się także ilość komisji egzaminacyjnych. W ubiegłym roku było ich 40, a obecnie jest ich ponad 70. Jeśli chodzi o liczbę przystępujących do egzaminów, to, zarówno pod względem egzaminu adwokackiego, jak i radcowskiego przoduje Warszawa (odpowiednio: 7 i 18 komisji egzaminacyjnych dla przyszłych adwokatów i radców).

 

 

Dział: Newsy

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 497 gości oraz 1 użytkownik.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw