• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406

Prawa obywatelskie

Autor

 • Z cyklu „absurdy polskiego prawa" - FIFA czy UEFA nie mogłyby powstać w Polsce
  Napisał
  Z cyklu „absurdy polskiego prawa" - FIFA czy UEFA nie mogłyby powstać w Polsce Nie od dzisiaj wiadomo, że papier wszystko przyjmie, a ustawa w szczególności zniesie każdy bubel lub paradoks. Podręcznikowym przykładem może być ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, owoc obrad Okrągłego Stołu wprowadzający zakaz tworzenia stowarzyszeń przez cudzoziemców nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski, podczas gdy…
  Napisano piątek, 05 wrzesień 2014 09:32 w Prawa obywatelskie Czytany 10768 razy Czytaj dalej...
 • Ukończenie szkoły wyższej a ubezpieczenie zdrowotne
  Napisała
  Ukończenie szkoły wyższej a ubezpieczenie zdrowotne Zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę wyższą wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki (lub skreślenia z listy studentów). Jak stanowi art. 167 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie…
  Napisano piątek, 11 lipiec 2014 05:12 w Prawa obywatelskie Czytany 8065 razy
 • Marek Belka musi stanąć przed Trybunałem Stanu
  Napisał
  Marek Belka musi stanąć przed Trybunałem Stanu Wysoce prawdopodobne jest, że treść politycznego „dealu” zawartego w restauracji „Sowa i Przyjaciele” między Markiem Belką a Bartłomiejem Sienkiewiczem stanowi naruszenie Konstytucji. Czy będziemy czuli się dobrze w państwie, w którym najwyższe prawo stanowi puste słowo?
  Napisano środa, 18 czerwiec 2014 13:16 w Prawa obywatelskie Czytany 14362 razy Czytaj dalej...
 • Rejestracja kościoła lub związku wyznaniowego
  Napisała
  Rejestracja kościoła lub związku wyznaniowego Na fali polskiej transformacji ustrojowej powstała ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, która wprowadziła możliwość rejestracji nowego kościoła bądź związku wyznaniowego. Ustawa ta umożliwiła realizację prawa do wolności sumienia i wyznania, które jest bardzo istotnym elementem katalogu uprawnień w nowoczesnym państwie i stanowi…
  Napisano piątek, 06 grudzień 2013 07:49 w Prawa obywatelskie Czytany 8166 razy
 • Prawo dostępu do informacji publicznej
  Napisała
  Prawo dostępu do informacji publicznej Prawo dostępu do informacji publicznej ściśle wiąże się z zasadą jawności działania władz publicznych. Zasada dostępu do informacji publicznej jest obecnie traktowana jako jedna z podstawowych zasad wszystkich demokratycznych państw , dlatego też wspólnota europejska uznała ją za jedno z podstawowych praw człowieka. Prawo do informacji zostało zawarte w Konstytucji…
  Napisano piątek, 08 marzec 2013 08:11 w Prawa obywatelskie Czytany 11165 razy
 • Obliczanie biegu terminu według różnych gałęzi polskiego prawa
  Napisał
  Obliczanie biegu terminu według różnych gałęzi polskiego prawa Chociaż zapewne wśród czytelników znajdują się osoby, które swoje obowiązki wykonują od razu, to jednak większość z nas, czy z braku czasu, czy z nawyku do zostawiania spraw na tzw. „ostatnią chwilę”, czynność prawną obarczoną terminem wykonuje w ostatnim dopuszczalnym momencie. O odmiennym traktowaniu soboty w prawie administracyjnym czy o…
  Napisano sobota, 17 grudzień 2011 12:28 w Prawa obywatelskie Czytany 48201 razy Czytaj dalej...
 • Jakie obowiązki ma właściciel zwierzęcia
  Napisany
  Jakie obowiązki ma właściciel zwierzęcia Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. kształtuje różne rodzaje obowiązków właściciela. Klasyfikacja jest oparta przede wszystkim o kryterium środowiska i przeznaczenia zwierzęcia.
  Napisano środa, 23 listopad 2011 08:52 w Prawa obywatelskie Czytany 10282 razy Czytaj dalej...
 • Ochrona zwierząt w polskim porządku prawnym
  Napisany
  Ochrona zwierząt w polskim porządku prawnym Ochrona prawna zwierząt w Polsce bazuje przede wszystkim na Ustawie o ochronie zwierząt uchwalonej przez Sejm w 1997 roku. Przepisy ogólne rozdziału I w sposób pośredni kształtują sposób, w jaki należy interpretować treść tej ustawy. Zgodnie z artykułem 1 ust. 1 „żadne zwierzę, jako istota żywa, zdolne do odczuwania cierpienia…
  Napisano środa, 23 listopad 2011 08:21 w Prawa obywatelskie Czytany 11459 razy Czytaj dalej...
 • Jak wziąć udział w posiedzeniach Sejmu i Senatu
  Napisał
  Jak wziąć udział w posiedzeniach Sejmu i Senatu Nie każdy wie, iż jednym z praw, które Konstytucja nadaje nam, obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, jest „prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”. Stanowi o tym art. 61 Ustawy Zasadniczej. W szczególności mamy prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej powołanych w powszechnych…
  Napisano poniedziałek, 21 listopad 2011 12:56 w Prawa obywatelskie Czytany 10313 razy Czytaj dalej...
 • Jak głosować przez pełnomocnika
  Napisał
  Jak głosować przez pełnomocnika Powyższy sposób oddania głosu, wprowadzony przed wyborami prezydenckimi w 2010 roku, okazał się ważnym udogodnieniem wyborczym, z którego korzystało jednorazowo średnio 10 tys. osób w ostatnich pięciu głosowaniach. Przybliżmy zatem czytelnikom Prawo Prosto.pl instytucję pełnomocnictwa do głosowania, regulowaną przez rozdział 7 Kodeksu Wyborczego.
  Napisano środa, 02 listopad 2011 15:30 w Prawa obywatelskie Czytany 11036 razy Czytaj dalej...
 • Głosowanie korespondencyjne na terenie kraju
  Napisał
  Głosowanie korespondencyjne na terenie kraju W wyborach parlamentarnych 2011 wyborcy niepełnosprawni po raz pierwszy otrzymali możliwość głosowania korespondencyjnego. Inicjatywa jest niewątpliwie bardzo korzystna, nasuwa się więc wstrząsające pytanie dlaczego spośród prawie 2 milionów niepełnosprawnych wyborców, którym przysługuje ta forma głosowania, skorzystało z tego uprawnienia jedynie 841? Przebrnijmy zatem przez meandry proceduralne, aby w następnych wyborach…
  Napisano poniedziałek, 24 październik 2011 11:33 w Prawa obywatelskie Czytany 10785 razy
 • Jak złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego
  Napisał
  Jak złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego Jako jeden ze składników ochrony praw konstytucyjnych jednostki w Państwie Polskim, ustrojodawca w art. 79 Konstytucji RP wprowadził możliwość złożenia skargi konstytucyjnej przez „każdego, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone”. Zapis niezwykle istotny, jednakże kryje się za nim szereg obostrzeń, które dla przeciętnego Kowalskiego mogą stanowić niemały problem.
  Napisano czwartek, 13 październik 2011 10:24 w Prawa obywatelskie Czytany 20898 razy Czytaj dalej...
 • Legalna kampania wyborcza
  Napisał
  Legalna kampania wyborcza Prowadząc kampanię wyborczą, kandydaci i ich sztaby stają przed dylematem, czy podejmowane przez nich działania mieszczą się w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Chęć uniknięcia podejrzeń o prowadzenie kampanii w sposób niezgodny z prawem, jak również wielkie zmiany w prawie wyborczym każą zwrócić uwagę na nową ustawę z dnia 5 stycznia…
  Napisano środa, 13 lipiec 2011 21:30 w Prawa obywatelskie Czytany 11620 razy
 • Uczestnictwo w procesie lobbingowym
  Napisał
  Uczestnictwo w procesie lobbingowym Na samym wstępie artykułu warto rozwiać wiele wątpliwości nagromadzonych wokół terminu „lobbing”, prezentujących pogląd, że jest to działalność nielegalna albo przynajmniej bardzo podejrzana. Lobbing, z samej definicji, jest działalnością legalną, opartą o procedury ustawowe i akceptowalną, a nawet będącą wyrazem właściwie rozwijającego się społeczeństwa demokratycznego, zainteresowanego i zaangażowanego w kształtowanie…
  Napisano poniedziałek, 07 marzec 2011 00:49 w Prawa obywatelskie Czytany 10499 razy
 • Jak zarejestrować dziennik lub czasopismo
  Napisał
  Jak zarejestrować dziennik lub czasopismo Art. 14 Konstytucji stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków masowego przekazu. Z kolei zgodnie z art. 54 ust. 1 każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Zapisy te mają znaczenie nie tylko w aspekcie formalnoprawnym. W praktyce widzimy, że wiele osób,…
  Napisano poniedziałek, 07 marzec 2011 00:46 w Prawa obywatelskie Czytany 12922 razy
 • Tworzenie stowarzyszenia rejestrowego
  Napisał
  Tworzenie stowarzyszenia rejestrowego Wolność zrzeszania się w stowarzyszeniach stanowi jedną z kolejnych, obok wolności zgromadzeń, podwalin demokratycznego państwa prawnego. W art. 12 Konstytucji znajdujemy bardzo istotny zapis mówiący o tym, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania stowarzyszeń, które ten przepis przykładowo wymienia. Ponadto w art. 58 ust. 1 znajdujemy, że każdemu…
  Napisano poniedziałek, 07 marzec 2011 00:39 w Prawa obywatelskie Czytany 10734 razy
 • Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
  Napisał
  Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich, stojący na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych zarówno w Konstytucji, jak i innych aktach normatywnych, został zaliczony przez naszą Konstytucję w poczet organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Jest to urząd o niezwykłej doniosłości dla rozwoju społeczeństwa demokratycznego i zapewnienia pewności przysługujących mu praw.…
  Napisano poniedziałek, 07 marzec 2011 00:31 w Prawa obywatelskie Czytany 15412 razy Czytaj dalej...
 • Jak znaleźć orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
  Napisał
  Dzisiejszy artykuł odpowie na pytanie, jak szukać interesujących nas orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i korzystać z nich w darmowy i legalny sposób.
  Napisano poniedziałek, 07 marzec 2011 00:15 w Prawa obywatelskie Czytany 15114 razy Czytaj dalej...

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 471 gości oraz 3 użytkowników.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw