• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406

Fachsprache

 • Artikel
 • Prawniczy słownik niemiecko-polski

 

Słownik alfabetyczny

 

A

die Abdeckung – spłata, zabezpieczenie

 

die Abfindung – odszkodowanie

abfinden – spłacić

abheben – podjąć

die Abwägung - rozważanie

die Abklärung – wyjaśnienie

 

die Abmahnung – upomnienie

die Adoption – adopcja

 

der Alkoholeinfluss – wpływ alkoholu

Alle Rechte vorbehalten – wszelkie prawa zastrzeżone
 
dasAmt – urząd
 
das Amtsgericht – sąd rejonowy
 
der Amtsrichter- sędzia sądu rejonowego

anfechten – zaskarżyc, podważyc

die Anfechtung der Willenserklärung – uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli

die Angabe – informacja, dane

das Angebot – oferta

der Anhaltspunkt – poszlaka, przesłanka, wskazówka

die Anklage – oskarżenie

-gegen jdn Anklage erheben – wniesc oskarżenie przeciw komuś

die/der Angeklagte(r) – oskarżony/a

der Anklagebank – ława oskarżonych

der Anklageschrift – akt oskarżenia

die Anleihe – pożyczka

die Annahme – przyjęcie

der Antrag - wniosek

der Antrag zur Entmündigung – wniosek o ubezwłasnowolnienie

der Antragsteller – wnioskodawca

die Anordnung – zarządzenia

der Anwalt- adwokat

die Anwendung- zastosowanie

die Arbeit – praca

der Arbeitslohn – wynagrodzenie

die Arbeitslosigkeit – bezrobocie

das Arbeitsrecht - prawo pracy

die Arbeitsunfähigkeit – niezdolność do pracy

der Arbeitsvertrag – umowa o pracę

das Arbeitszeugnis – świadectwo pracy

die Aufarbeitung – odnowienie, odświeżanie

aufdecken – odkryć

der Aufenhalt – pobyt

die Auffassung – pogląd, zdanie

aufgrund – z powodu, na podstawie

der Aufhebungsantrag – wniosek o unieważnienie

 

der Aufhebungsvertrag - umowa znosząca określony stan lub rozwiązująca określony stosunek prawny

die Auflassung – przeniesienie

der Auftragsvertrag – umowa zlecenie

ausfertigen – wystawić

aushandeln - wytargowac,

die Aussage- zeznanie

-eine Aussage machen – składac zeznanie

-die Aussage verweigern- odmówic składania zeznań

 

ausstelen – wystawić

austauschbar – wymienny

ausüben – sprawowac

 

 

 

 

 

B

 

die Bankbürgschaft – gwarancja bankowa

die Barzahlung- płatnosc gotówką

das Bedenken – zastrzeżenia, wątpliwości

die Beeinträchtigung- pogorszenie

begehen – popełnić

die Begründung - uzasadnienie

die Behörde – urząd

die Belehrung über die Rechtsmittel – pouczenie o środkach ochrony prawnej

die Beleidigung – obraza, zniewaga

der Berater – doradca

berechtigen – upoważniać

berechtigt – upoważniony

das Bereicherungsrecht – regulacja dotycząca bezpodstawnego wzbogacenia

berufen, ernennen – powoływać

die Berufung – odwołanie, apelacja

 

betragen- wynosić

die Betreuung – opieka

böser/guter Glaube - zła/dobra wiara

 

die Beschädigung – uszkodzenie

der Beschlag – konfiskata

der Besitz – posiadanie

das Besitzrecht – prawo posiadania

besitzrechtlich – posesoryjny

bestätigen – potwierdzać, zatwierdzać

 

bestellen – ustanowić

beteiligen – wziąc w czyms udział, uczestniczyc

bewirken - powodowac

buchen – wprowadzac np. do księgi

 

 

 

 

D

das Datum – data

das Delikt – delikt, czyn karalny

der Diebstahl – kradzież

- schwerer Diebstahl – zuchwała kradzież

- geistiger Diebstahl – plagiat

- räuberischer Diebstahl – kradzież rozbójnicza

 

das Dienstsiegel – pieczęc urzędowa

die Drohung – groźba

durchsuchen – przeszukiwac

 

E

 

das Eigentum – własność

das Eigentumsvorbehalt – zastrzeżenie właśnosci (np. rzeczy sprzedanej)

- unter Eigentumsvorbehalt stehen - być objętym zastrzeżeniem własności

 

das Entgelt – wynagrodzenie

-gegen Entgelt – za wynagrodzeniem

 

der Erbe - spadkobiera

- gesetzlicher Erbe – spadkobierca ustawowy

- pflichtteilsberechtigter Erbe – spadkobierca uprawniony do zachowku

das Erbe – spadek

 

die Erbfolge – kolejnosc dziedziczenia

der Erblasser- spadkodawca

der Erbschein – stwierdzenie nabycia spadku

der Erbvertrag – umowa o spadek

der Erfolgsort – miejsce spełnienia świadczenia

der Erfüllungsgehilfe – osoba wykonująca zobowiązanie dłużnika

der Erholungsurlaub – urlop wypoczynkowy

das Ermessen – uznanie, ocena

 

 

F

 

die Fahrlässigkeitstat – czyn nieumyślny

die Falschaussage – fałszywe zeznania

die Feststellungsklage - powództwo o ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa

die Forderung - żądanie

G

die Garantie – gwarancja

die Gefahrenklausel – klauzula ryzyka

das Gericht – sąd

der Gesamtschuldner- dłużnik solidarny

die Gesạmturkunde – dokument całościowy, zbiorczy

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

der Gesetzesvorbehalt – zastrzeżenie wyłączności ustawy

die Gnadenfrist – ostatnie odroczenie terminu (np. spłaty długu)

das Grundbuch – księga wieczysta

der Grundsatz – norma

die Gültigkeit- ważnosc

H

der Haftbefehl – nakaz aresztowania

die Haftung – odpowiedzialnosc cywilna

das Handelsrecht – prawo handlowe

die Hinterlegung – zdeponowanie

- Hinterlegung bei Gericht – złożenie do depozytu sądowego

 

die Hypothek – hipoteka

 

I

 

die Indemnität – uchwalenie wcześniej odrzuconego wniosku

die Insolvenz – niewypłacalnosc

der Irrtum – błąd

- Irrtum über die Person – błąd co do osoby

- Irrtum über Tatsachen – błąd co do stanu faktycznego

 

J

der Jurist – prawnik

 

K

 

der Kriegsverbrecher – zbrodniarz wojenny

die Kündigung- wypowiedzenie

 

L

 

lebeslang – dożywocie

leiblicher Vater – ojciec biologiczny

 

M

 

mieten – wynajmowac

der Mieter- najemca

die Mietsache- rzecz najęta

die Mietsicherheit- kaucja na zabezpieczenie

das Mietverhältnis- stosunek najmu

der Mietzins, Zins- czynsz

das Mord- morderstwo

der Mordanschlag- zamach na życie

der Mörder – morderca

 

N

 

die Nebenabrede- dodatkowe (ustne) porozumienie umowne

 

 

P

 

die Partei – partia, strona (np. sporu)

 

R

 

rechtsfähig - posiadający zdolnosc prawną

der Richter – sędzia

die Rückgabe- zwrot

 

S

 

der Selbstmord – samobójstwo (begehen = verüben)

der Selbstmörder – samobójca

der Selbstmordversuch – próba samobójcza

der Staatsanwalt – prokurator

der Steckbrief – list gończy

die Stellvertretung- zastępstwo

 

T

 

der Tatort – miejsce przestępstwa

 

U

 

die Übergabe- przekazanie

die Überlassung – oddanie do dyspozycji

die Überweisung- płatnosc przelewem

unverzüglich – niezwłocznie

-unverzüglich anzuzeigen- niezwłocznie powiadomic

 

das Urteil – wyrok

 

 

V

 

das Verbrechen- przestępstwo, zbrodnia

der Verbrecher- przestępca

die Vereinbarung- ustalenie

der Vergleich – ugoda

der Vermieter- wynajmujący

der Vertragung- odroczenie

die Vertragsstrafe - kara umowna

der Verursacher- sprawca

die Vollmacht,Vollmachtsurkunde- pełnomocnictwo

die Vorauszahlung- opłata z góry, zaliczka

die Vorschrift – przepis

 

 

W

 

das Wettberwerbsverbot - zakaz konkurencji

 

Z

 

die Zustimmung- zgoda

 

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 477 gości oraz 1 użytkownik.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw