• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406

 

Prawo podatkowe

Autor

 • Podatek u źródła
  Napisany
  Podatek u źródła O daninie publicznej zwanej potocznie podatkiem u źródła, poza osobami zajmującymi się zagadnieniami podatkowymi na co dzień, słyszał zapewne mało kto. Warto zatem przybliżyć tę kwestię, szczególnie osobom, których kontrahentami są podmioty zagraniczne.
  Napisano wtorek, 14 październik 2014 13:58 w Prawo podatkowe Czytany 6446 razy Czytaj dalej...
 • Kiedy nie trzeba korzystać z kasy fiskalnej?
  Napisany
  Kiedy nie trzeba korzystać z kasy fiskalnej? Obowiązek zapłaty podatku, to tylko jeden z obowiązków, które musi spełnić podatnik podatku od towarów i usług. Oprócz niego istnieją między innymi obowiązki związane z dokumentacją przeprowadzanych transakcji. Jednym z nich jest wynikający z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i…
  Napisano sobota, 27 wrzesień 2014 12:56 w Prawo podatkowe Czytany 4696 razy Czytaj dalej...
 • Uprawnienia kontroli skarbowej
  Napisała
  Uprawnienia kontroli skarbowej Ustawa o kontroli skarbowej uprawnia organy kontroli skarbowej przy wykonywaniu swoich zadań do nieodpłatnego korzystania z informacji gromadzonych w aktach spraw, zbiorach danych, ewidencjach i rejestrach przez organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne, w tym również z informacji zapisanych w formie…
  Napisano poniedziałek, 07 lipiec 2014 08:34 w Prawo podatkowe Czytany 6229 razy
 • Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości
  Napisała
  Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawodawca definiuje pojęcie budowli jako obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w…
  Napisano piątek, 04 lipiec 2014 04:30 w Prawo podatkowe Czytany 5691 razy
 • Legitymowanie kontrolowanego oraz innych osób w celu ustalenia ich tożsamości na podstawie ustawy o kontroli skarbowej
  Napisała
  Legitymowanie kontrolowanego oraz innych osób w celu ustalenia ich tożsamości na podstawie ustawy o kontroli skarbowej Ustawa o kontroli skarbowej uprawnia inspektorów i pracowników kontroli skarbowej do legitymowania osób kontrolowanych w celu ustalenia tożsamości podatnika. Z czynności wylegitymowania sporządzana jest notatka służbowa. Ponadto inspektor ma obowiązek odnotowania danych dotyczących tożsamości osoby legitymowanej a także czasu, miejsca i przyczyny legitymowania w notatce służbowej. Przystępując do legitymowania osób,…
  Napisano czwartek, 03 lipiec 2014 09:10 w Prawo podatkowe Czytany 4775 razy
 • Zawiadomienie kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
  Napisała
  Zawiadomienie kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej Organy podatkowe na podstawie art. 282b § 1 Ordynacji podatkowej co do zasady zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Celem tej regulacji jest przede wszystkim zwiększenie zaufania podatników do organów podatkowych oraz umożliwienie kontrolowanemu właściwej organizacji pracy w związku z planowaną kontrolą. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po…
  Napisano środa, 11 czerwiec 2014 08:59 w Prawo podatkowe Czytany 3598 razy
 • Korekta deklaracji w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej
  Napisała
  Korekta deklaracji w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej Zgodnie z art. 81 § 1 Ordynacji Podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Ponadto, na podstawie art. 81 § 1a Ordynacji Podatkowej osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację (w zakresie określonym…
  Napisano wtorek, 06 maj 2014 06:13 w Prawo podatkowe Czytany 4240 razy
 • Umorzenie zaległości podatkowej
  Napisała
  Umorzenie zaległości podatkowej Co do zasady każdy podatnik ma obowiązek ponoszenia ciężarów publicznych. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach organ podatkowy może zrezygnować z należnego świadczenia. Umorzenie zaległości podatkowej stanowi bowiem tzw. nieefektywny sposób wygasania zobowiązań podatkowych. W takich przypadkach zobowiązanie wygasa w całości lub w części, mimo iż nie zostało wykonane świadczenie podatkowe. Zgodnie…
  Napisano poniedziałek, 05 maj 2014 05:03 w Prawo podatkowe Czytany 4608 razy
 • Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka za zaległości podatkowe podatnika
  Napisała
  Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka za zaległości podatkowe podatnika Ordynacja Podatkowa odróżnia odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonków w czasie trwania małżeństwa od odpowiedzialności mającej miejsce po orzeczeniu miedzy nimi rozwodu. Zgodnie z art. 29 § 1 Ordynacji Podatkowej w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego…
  Napisano piątek, 02 maj 2014 07:41 w Prawo podatkowe Czytany 4461 razy
 • Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych
  Napisała
  Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych Problematyka dotycząca pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych została uregulowana w rozdziale 9a Ordynacji Podatkowej. Przed wprowadzeniem do Ordynacji Podatkowej ww. rozdziału 9a bardzo często pojawiały się wątpliwości, czy możliwe jest podpisanie deklaracji przez pełnomocnika. Po dokonanych zmianach wzory deklaracji podatkowych zawierają rubrykę „imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika.” Zgodnie z…
  Napisano środa, 30 kwiecień 2014 10:55 w Prawo podatkowe Czytany 4051 razy
 • Zmiany w rozliczaniu zakupu i eksploatacji samochodów firmowych po 1 kwietnia 2014 r.
  Napisany
  Zmiany w rozliczaniu zakupu i eksploatacji samochodów firmowych po 1 kwietnia 2014 r. Z dniem 1 kwietnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT), która wprowadziła wiele zmian w zasadach rozliczania kosztów związanych z nabyciem i eksploatacją samochodów w przedsiębiorstwach. W odróżnieniu od poprzedniego stanu prawnego, teraz regułą stało się, że odliczeniu podlega tylko…
  Napisano piątek, 18 kwiecień 2014 10:08 w Prawo podatkowe Czytany 11877 razy Czytaj dalej...
 • Czy możliwe jest zasiedzenie z pominięciem podatku?
  Czy możliwe jest zasiedzenie z pominięciem podatku? Spór toczący się w związku z tym, czy nabycie własności w drodze zasiedzenia powinno być obarczone obowiązkiem podatkowym w Polsce toczy się od wielu lat. Jego źródłem jest odmienna interpretacja i rozumienie istoty zasiedzenia przez urzędników skarbowych oraz organy sądownicze. 
  Napisano piątek, 11 kwiecień 2014 12:15 w Prawo podatkowe Czytany 6137 razy Czytaj dalej...
 • Zryczałtowany podatek od umowy najmu nieruchomości
  Napisała
  Zryczałtowany podatek od umowy najmu nieruchomości Osoby fizyczne, które uzyskują przychody z tytułu najmu nieruchomości mogą opodatkować je w formie ryczałtu ewidencjonowanego, podatku liniowego oraz według skali podatkowej. Należy podkreślić, iż w ramach jednego źródła uzyskania przychodu podatnik może rozliczać się z fiskusem tylko według jednej ww. formy opodatkowania. Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby ten…
  Napisano piątek, 21 marzec 2014 11:13 w Prawo podatkowe Czytany 4633 razy
 • Podatek od zakupu samochodu używanego
  Napisała
  Podatek od zakupu samochodu używanego Nabywca samochodu używanego zakupionego na terytorium Polski ma obowiązek odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych, wynoszący 2% wartości samochodu. Aby transakcja, o której mowa, została opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych, nabywca musi mieć miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz sama umowa musi zostać zawarta w Polsce. W konsekwencji samochód zakupiony za…
  Napisano wtorek, 28 styczeń 2014 00:00 w Prawo podatkowe Czytany 4707 razy Czytaj dalej...
 • Spółka cywilna w prawie podatkowym. Przegląd orzeczeń w zakresie odpowiedzialności wspólników
  Napisała
  Spółka cywilna w prawie podatkowym. Przegląd orzeczeń w zakresie odpowiedzialności wspólników Spółka cywilna w nauce prawa cywilnego zawsze, bez wyjątków, stanowi wyłącznie umowę wspólników. Nie posiada więc ani podmiotowości prawnej, ani zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych. Jednakże w prawie podatkowym spółka ta może być czasami traktowana tak, jakby miała podmiotowość prawną. Ustawodawca dopuszcza bowiem sytuację, by podatnikiem danego podatku…
  Napisano piątek, 20 grudzień 2013 09:08 w Prawo podatkowe Czytany 8783 razy Czytaj dalej...
 • Przywrócenie terminu do dokonania czynności w postępowaniu podatkowym
  Napisała
  Przywrócenie terminu do dokonania czynności w postępowaniu podatkowym W sytuacji, gdy nie został dotrzymany termin na dokonanie czynności procesowej w postępowaniu podatkowym istnieje możliwość jego przywrócenia. Termin przywraca się tylko i wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Organ podatkowy nie ma możliwości przywrócenia terminu z urzędu. Warunki, jakie należy spełnić, aby organ przywrócił termin:
  Napisano wtorek, 20 sierpień 2013 13:23 w Prawo podatkowe Czytany 4778 razy Czytaj dalej...
 • W jaki sposób można uzyskać indywidualną interpretację podatkową
  Napisała
  W jaki sposób można uzyskać indywidualną interpretację podatkową Indywidualna interpretacja podatkowa jest formą pomocy udzielanej wnioskodawcy, zapewniającą mu ochronę prawną. O wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej warto wystąpić, jeśli mamy wątpliwości co do zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które może rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.
  Napisano środa, 07 sierpień 2013 01:20 w Prawo podatkowe Czytany 6832 razy Czytaj dalej...
 • Funkcje podatków
  Napisany
  Funkcje podatków W życiu pewne są tylko dwie rzeczy - śmierć i podatki. Stwierdzenie Benjamin Franklina mimo upływu lat nie traci na aktualności. Podatki, czyli obowiązkowe świadczenia pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego, towarzyszą nam przez całe życie i stanowią jego nieodłączny element. W…
  Napisano środa, 17 lipiec 2013 08:11 w Prawo podatkowe Czytany 7572 razy Czytaj dalej...
 • Zwolnienie z podatku od umowy pożyczki pieniężnej zawartej między najbliższymi
  Napisała
  Zwolnienie z podatku od umowy pożyczki pieniężnej zawartej między najbliższymi Co do zasady, od zawartej umowy pożyczki określonej kwoty pieniężnej, należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości dwóch procent. Jednakże po spełnieniu odpowiednich warunków przewidzianych przez ustawodawcę, można uniknąć opodatkowania umowy pożyczki zawartej z osobą najbliższą.
  Napisano środa, 05 czerwiec 2013 16:29 w Prawo podatkowe Czytany 5851 razy Czytaj dalej...
 • Podstawa opodatkowania w podatku rolnym
  Napisał
  Podstawa opodatkowania w podatku rolnym Podstawą opodatkowania jest pewna wielkość, która służy do obliczenia wymierzanego podatku. W zależności od rodzaju podatku, podstawą opodatkowania może być na przykład: dochód pomniejszony o przysługujące odliczenia i pomniejszenia (PIT), przychód (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), albo obrót rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego (VAT).…
  Napisano wtorek, 10 lipiec 2012 21:10 w Prawo podatkowe Czytany 11990 razy Czytaj dalej...
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
  Napisał
  Podatek od czynności cywilnoprawnych Dokonując sporadycznych sprzedaży albo innych transakcji możemy się zastanawiać, czy przypadkiem nie powinniśmy się rozliczyć z nich z fiskusem. Profesjonalny obrót, podlegający podatkowi od towarów i usług rządzi się swoimi prawami. A co z zawieraniem różnych umów przez osoby niebędące przedsiębiorcami? Czy wtedy powstaje obowiązek podatkowy, a jeśli tak, to…
  Napisano sobota, 18 luty 2012 11:11 w Prawo podatkowe Czytany 17449 razy Czytaj dalej...
 • Zeznanie podatkowe od spadków i darowizn
  Napisał
  Zeznanie podatkowe od spadków i darowizn W pierwszym artykule dotyczącym podatku od spadków i darowizn, zakreśliliśmy krąg podmiotów, które temu podatkowi podlegają. Dalej jednak należy zastanowić się nad tym, w jaki sposób zgodnie z prawem spełnić ciążące na podatniku zobowiązanie podatkowe. Na wstępie warto rozróżnić dwa pojęcia, które mogą mylić się ze sobą, zwłaszcza z uwagi…
  Napisano środa, 26 październik 2011 10:43 w Prawo podatkowe Czytany 15477 razy
 • Co podlega podatkowi od spadków i darowizn
  Napisał
  Co podlega podatkowi od spadków i darowizn Przyjęcie spadku lub zawarcie umowy darowizny rodzi skutki prawne nie tylko w obszarze prawa cywilnego. Powyższe zdarzenia prawne prowadzą również do powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, po stronie podatnika zaczyna wtedy istnieć powinność przymusowego świadczenia pieniężnego. Zasadnicza część regulacji…
  Napisano środa, 12 październik 2011 20:57 w Prawo podatkowe Czytany 8336 razy

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 485 gości oraz 0 użytkowników.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw