• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406

Legal English - prawniczy język angielski

 

Prawo Prosto, prawo, legal english, prawniczy język angielski, prawny język angielski, prawo po angielsku, prawne zwroty angielskie, prawo USA, prawo UKDział Legal English na Prawo Prosto.pl powstał dla osób, które potrzebują wyjaśnienia określonego słowa lub frazy w prawniczym języku angielskim. Jak i na całym portalu, tak i w tym dziale wychodzimy z założenia, że prosty przekaz i dbałość o merytoryczny aspekt przedstawianych tu zagadnień będzie dla Państwa największą wartością dodaną. Jeśli zatem potrzebują Państwo wytłumaczenia określonego pojęcia z zakresu legal english, to trafiliście w dobre miejsce. Jak Państwo widzą, poniżej zamieszczony został słowniczek prawniczych zwrotów i sformułowań angielskich. Oczywiście tłumaczenia angielskich tekstów prawnych bądź różnorakich umów są sprawą całkiem odrębną, których na podstawie samego słownika nie da się przeprowadzić. W takiej sytuacji, zachęcamy do kontaktu z redakcją- mamy w swoim składzie redaktorów kompetentnych w tłumaczeniach.

Słownik można wykorzystywać zarówno do tłumaczenia terminów angielskich na język polski jak i odwrotnie. W tym celu należy użyć kombinacji klawiszy: CTRL + F i wpisać szukany termin w okienku, które wyskoczy.

Jeśli Państwa zagadnienie nie jest jeszcze opisane w tym dziale, zachęcamy do kontaktu e-mailowego przez naszą skrzynkę pocztową. Postaramy się w jak najkrótszym czasie odpowiedzieć i jednocześnie rozbudować dział Legal English.

 

Niniejszy słownik  jest tworzony pod redakcją Michała Gryza przez szerszą grupę redaktorów PrawoProsto.pl: Łukasza Kaszę, Alicję Prochot, Andrzeja Ziorę oraz Martynę Gałdecką

 

 

A

absolute majority - bezwzględna większość

acceleration- natychmiastowa wymagalność świadczenia

accessible to- dostępny

accompaniment- dodatek

according to- zgodne z

accordingly- odpowiednio

account - konto

account of profits- rachunek zysków

accountability- odpowiedzialność majątkowa

accrual- narastanie

accumulation- narastanie, kumulacja

acquier - jedna ze stron umowy dożywocia, ten który zobowiązuje się do zapewnienia drugiej stronie umowy środków utrzymania

acquired rights- prawa nabyte

acquisition- nabycie

action / plaint – powództwo

*to bring an action against somebodywytoczyć powództwo przeciwko komuś

actionable- zaskarżalne

acts ultra vires- czyny poza zakresem działalności spółki

adhere to- przestrzegać

adversary- przeciwnik procesowy

aggreviated- pogorszone

agreement- umowa, kontrakt, umowa spółek osobowych

affidavit - oświadczenie złożone pod przysięgą

affiliate- filia

alienability- zbywalność

alienable rights- prawa zbywalne

allegation - zarzut

ambiguous- wieloznaczny

anit-competitive- niekonkurencyjne

anit-competitive practices- niekonkurencyjne praktyki

annual- coroczne

annually- corocznie

annuity - umowa dożywocia

answer- odpowiedź na pozew

appellant- składający apelację

applicable law- prawo właściwe

applicable court- sąd właściwy

application- wniosek (także motion)

arrears - zaległości

arrears of rent - zaległości w regularnym płaceniu czynszu

articles of association- umowa spółki zoo

artificial person- osoba prawna

as aforesaid- w sposób powyższy

as consideration for the agreement- w zamian za zobowiązanie

as stated above- w sposób powyższy

ascertainment of acquisition of inheritance from - stwierdzenie nabycia spadku po...

ascribed- przypisane

asset protection- ochrona mienia

assets - składniki majątku spółki

assigned to- przydzielony

assignment- przeniesienie, cesja

assignment of rights- przeniesienie praw

associate - współpracownik, członek stowarzyszony

association - stowarzyszenie

association of undertakings- stowarzyszenie firm, pracodawców

assupmtion- założenie

at a later date- w późniejszym terminie

attachement- przysądzenie, przyznanie własności

attachement- załącznik

attachement lien- tytuł egzekucyjny

attachement of claims- zajęcie roszczeń

attorney - prawnik w Stanach Zjednoczonych

attorney-in-facts- pełnomocnik

auxiliary prosecutor - oskarżyciel posiłkowy

authorised capital- kapitał docelowy, nominalny

automated payment - okresowe opłaty dokonywane przez bank z rachunku bankowego posiadacza

autonomous possessor - posiadacz samoistny

 

 

B

bad workmanship - złe wykonawstwo

bailiff - komornik w Anglii (w USA bailiff to jest strażnik sądowy)

balance sheet of income and expenditure - zestawienie wpływów i wydatków

bank officer - urzędnik bankowy

bank secret- tajemnica bankowa

banking law- prawo bankowe

barred from- zabronione

barrister - prawnik, jeden z rodzajów zawodów prawniczych w Wielkiej Brytanii, specjalizujący się w bronieniu ludzi i występowaniu w ich imieniu przed sądem

based on- oparte na czymś

battery - pobicie

bearer of the document- okaziciel

benefit - zysk

besides- poza tym

beyond reach- poza zasięgiem

bid- oferta

bid-rigging- ustawienie przetargu

bill- projekt ustawy

bill of exchange - weksel trasowany (w USA draft)

binding - obowiązujący, wiążący (binding on sb)

book debts- długi księgowe

bona-fide purchaser for value- nabywca w dobrej wierze, legalny posiadacz

brand- marka

breach of contract - złamanie kontraktu, umowy

brief- wyjaśnienia

burden of proof- ciężar dowodu

burdensome- uciążliwe

burglary - kradzież z włamaniem

business name- firma spółki

buyer - kupujący

by operation of law- z mocy prawa

by virtue of- zgodne z

 

 

C

cancellation- usunięcie

capitalisation- gromadzenie funduszy

case - sprawa (sądowa)

case is being heard by- sprawa jest rozpatrywana

case number- sygnatura sprawy

caveat emptor - zasada, nakładająca na kupującego ciężar zadbania o sprawdzenie, czy kupowana przez niego rzecz nie zawiera widocznych defektów

cause of action- przyczyna pozwu

certificate of deposit- gwarancja bankowa (bill of exchange issued by a bank)

certificate of incorporation- orzeczenie sądu o wpisie spółki do rejestru

cessation- zaprzestanie

chair- katedra uniwersytecka

chairman - prezes

charges- zarzuty

cheque - czek

cheque law- prawo czekowe

chattel- ruchomości

chattel mortgage- hipoteka na ruchomościach (w prawie angielskim możliwa)

child - dziecko

children - dzieci

citizen - obywatel

citizens' rights- prawa obywatelskie

citizenship - obywatelstwo

civil code - kodeks cywilny

civil law - prawo cywilne

civil law partnership- spółka cywilna

claim - żądanie, roszczenie, pozew

claim has merit- roszczenie jest zasadne

claim is unjustified- roszczenie jest bezzasadne

claimant- powód

clause- klauzula

clerkship- praktyka

closing statement - oświadczenie końcowe

code fails to indicate- kodeks nie wskazuje, nie zawiera

codification - kodyfikacja, spisanie i usystematyzowanie prawa

codified - skodyfikowany, ujęty w formalne ramy aktu prawnego

coercive measures - środki przymusu

comes into force/ comes into effect on... - wchodzi w życie z dniem...

commercial proxy- prokura

commercial proxy may be revoked- prokura może być odwołana

Community trade mark- wspólnotowy znak towarowy (w UE)

company- spółka kapitałowa w UK

company secretary- sekretarz spółki

compensation- odszkodowanie

competence of the court - właściwość sądu

competitive - konkurencyjny

complaint - skarga

compulsory- obowiązkowe

concluded by and between- sporządzone pomiędzy

condictions, terms and covenants- warunki umowy (używane jako całe wyrażenie lub jako poszczególne wyrazy z osobna)

confidentiality- poufność

confidentiality clause- klauzula poufności

conflict of interest- konflikt interesów

consideration - świadczenie wzajemne

constitutional documents- dokumenty założycielskie

constitutional law - prawo konstytucyjne

construction- interpretacja

contentious - kontrowersyjny

contentious proceeding - postępowanie sporne

continuity of law- ciągłość prawa

contract - umowa

*
to enter into a contract with somebody- zawrzeć z kimś umowę

*under the terms of the contractzgodnie z umową

* an employment contractumowa o pracę

* conditions of a contractwarunki umowy

contract of mandate- umowa zlecenia

contract provision - warunek wchodzący w skład danej umowy

"contracts, when concluded, should be abided by" - angielskojęzyczne określenie starej prawnej reguły "pacta sunt servanda", która mówi, że umów należy dotrzymywać

contract template- wzorzec umowny

contribution - wkład (do spółki)

contributed- wniesiony

counter offer- kontroferta

copyright- prawo autorskie

collateral- przedmiot zastawu

collateral purpose- interes równoległy

collective bargain- układ zbiorowy

commencement- rozpoczęcie

commodities- dobra, towary

company (corporate) law - prawo spółek

company is in liquidation/administration/receivership- spółka jest w trakcie procedury likwidacyjnej

company goes into liquidation/administration/receivership- spółka jest w trakcie procedury likwidacyjnej

company members- wspólnicy

confirmation- potwierdzenie

conform to- zgodne z

consensual lien- zastaw tworzony umową

consist in- dotyczyć

constitutional rights- prawa konstytucyjne

consumer legislation- prawa konsumenckie

contingencies- nieprzewidziane okoliczności

contingent upon- uzależnione od

conveyency law- prawo rzeczowe

 

co-operative- spółdzielnia

corporation- spółka kapitałowa w USA

cosiness- wygoda

costs- koszty

costs incurred- poniesione koszty

counterclaim - powództwo wzajemne

court- sąd

court recorder- protokolant

court rulings - orzeczenia sądu

court writs - nakazy sądowe

courts tend to rule- linia orzecznicza sądów

covering letter- list motywacyjny

creditor - wierzyciel

criminal law - prawo karne

current account - rachunek bieżący

custom- zwyczaj

custom rights- prawa zwyczajowe

 

 

 

D

damage- szkoda

damage arises- szkoda powstaje

damages- odszkodowaniepieniężne (always pecuniary/financial/monetary compensation)

daughter company- spółka zależna

day-to-day affairs- codzienne sprawy

deadline- termin nieprzekraczalny

debentures- obligacje, papiery dłużne

debit - zapis księgowy po stronie "winien", obciążenie konta

debt - dług

debtor - dłużnik

deception - podstęp, oszustwo

deceive- oszukiwać

deceased - zmarły, spadkodawca

declaration of intent - oświadczenie woli

deed- forma szczególna

defamation - zniesławienie

defamatory statement - oświadczenie zniesławiające kogoś

default proceedings- postępowanie zaoczne

defects- wady

defence- zarzut procesowy

defendant - pozwany

defending counsel's secret- tajemnica obrońcy

delegation of duties- przeniesienie obowiązków

delivery- przeniesienie posiadania

demand promissory note- weksel własny na żądanie

demise- nieżywy

demised premises- wynajęty lokal

denial of licence- odmowa wydania licencji

department - wydział

dependent company- spółka zależna

dependent on- uzależnione od

dependent rights- prawa zależne

deposit- kaucja

deprivation of rights- pozbawienie praw

deputy- zastępca

derive from- wywodzić się, pochodzić

derogatory- obraźliwe

descendant - zstępny

design right- wzór użytkowy

determination- ustalenie

determine- określać, stanowić

detrimental reliance - standardowe zaufanie, jakie w normalnych warunkach ma jedna osoba do zachowań (lub czynności prawnych) drugiej osoby

dichotomy- podział rozłączny i wykluczający (dychotomiczny)

differ from- różnić się

dimension- wymiar

direct parties to a contract- bezpośrednie strony umowy

directive- dyrektywa

disbursement of iterest- wypłacenie odsetek

discretion of the court - swobodne uznanie sędziowskie, swoboda orzekania przez sąd (także: within the sole judgement of the court)

discretionary- uznaniowy

discriminate between- rozróżniać pomiędzy

discriminate against- dyskryminować

dismiss- oddalić (także reject)

disposal- rozporządzenie

disposal of shares- rozporządzenie akcjami

disposition- rozrządenie

dispositions in the will- rozporządzenia w testamencie

disputable receivable- wierzytelność sporna

dissolution- rozwiązanie, likwidacja

distinct from- różnić się

distinctive- wyróżniający się

distortion- naruszenie

distortion of competition- zakłócenie konkurencji

disturbance- zakłócenie

disturbance of possession- zakłócenie posiadania

disturbance of the public order- zakłócenie porządku publicznego

divestiture- pozbawienie

divedend- dywidenda

divorce - rozwód

doctrine - doktryna

domain- domena

domicile - państwo, w którym dana osoba ma swoje centrum aktywności życiowych, które uważa za swój dom

domiciled in- zamieszkały w

donation - darowizna

donee - otrzymujący darowiznę

donor - osoba dająca darowiznę

dossier - akta sprawy (także files)

down payment- zaliczka

draft - robocza wersja dokumentu lub umowy

drawee- trasat

drawer- trasant (wystawca weksla trasowanego)

dubious- wątpliwy

due and payable- wymagalny

duration of a company- czas trwania spółki

duration of a company is indefinite- czas trwania spółki jest nieograniczony

duress - przymus, presja, nacisk na kogoś

duty - obowiązek

duty of care - obowiązek zachowania należytej staranności jako członek spółki

 

 

E

easement- służebność

emoluments - całościowe zarobki danej osoby

employment - zatrudnienie

employment law- indywidualne prawo pracy

employee - zatrudniony

employer - zatrudniający

empowerment- umocowanie

enactment- wydanie prawa, uchwały

enclosure- załącznik

encumbrance - obciążenie

encumbered - obciążony

encumbered by a right - obciążony jakimś prawem

encumbered with dues - obciążony należnościami

endorsed in blank- in blanco

endorsement- indos

endorser- indosant

endorsee- indosatariusz

enforceable - wymagalne (o roszczeniu, żądaniu)

enforcement officer- komornik w UK

enquiry- śledztwo

entail- dotyczyć

entire agreement- całość postanowień umownych

entitlement- prawo, uprawnienie

entrerpreneur- przedsiębiorca

enterprise- przedsiębiorstwo

entrepreneurial- przedsiębiorczy

entry in the register- wpis do rejestru

equivalent - odpowiednik, coś równoważnego

error - błąd

erroneus- błędny

erroneusly- błędnie

estate debts- długi spadkowe

evidence - dowód

evidence to the contrary- przeciwdowód

ex officio- z urzędu

ex promissio- przejęcie długu

excerpt- wyciąg, fragment

exclusive- wyłączny

exclusive rights- prawa wyłączne

executive - władza wykonawcza

execution lien- klauzula wykonalności

execution officer- komornik w USA

exhibit- załącznik

expectation damages- odszkodowanie za utracone korzyści (lucrum cessans)

expenses- koszty, wydatki

expert auditor- biegły rewident

expert witness - biegły

expiration of empowerment- wygaśnięcie umocowania

expiration of term- upływ terminu

express contract- umowa wypowiedziana, wyraźna

expiry- wygaśnięcie

extinct- wygaśniecie

extinct obligation- przedawnione zobowiązanie

extinguishing of usufruct- wygaśnięcie użytkowania

extinguishment of servitude- wygaśniecie służebności

extradition- ekstradycja

extrajudicial- pozasądowy

extrajudicial act- czynność prawna dokonana poza sądem

extraordinary- niezwykły

extraordinary general meeting- nadzwyczajne zgromadzenie wspólników

 

F

fabricated evidence- sfabrykowane dowody

factor- czynnik

factory- fabryka

false swearing- krzywoprzysięstwo

faulty- wybrakowany, błędny, wadliwy

fatal error - poważny błąd

favouring- faworyzowanie

fee- opłata, taksa

feedback- odpowiedź

fiduciary- powierniczy

fiduciary duty- obowiązek powierniczy

fine- grzywna

final and unappealable- prawomocny

financial year- rok obrachunkowy, rozliczeniowy

fixed - ustalone

fixed income - stały dochód

fixed charge- zastaw w UK na określonych składnikach majątku przedsieniorstwa, podobny do naszego zastawu rejestrowego

fixtures- części składowe

flash of genius - pewna nowatorskość, odkrywczość, która jest jedną z przesłanek zaakceptowania danego przedmiotu jako zdolnego do objęcia ochroną patentową

flexible- elastyczny

flexible working hours- ruchomy czas pracy

flexible working time- elastyczny czas pracy

floating charge- zastaw w UK na całym przedsiębiorstwie, podobny do naszego zastawu rejestrowego

flow of information- przepływ informacji

for value received- za otrzymaną sumę

for the purpose of- w celu

force majeure- siła wyższa

foreseeability- przewidywalność

forged- fałszywy, podrobiony

forged will- fałszywy testament

fornication- cudzołóstwo

foundation- fundacja, utworzenie

founder- założyciel spółki

fraud in the inducement- nakłanianie w złej wierze

fraudulent- oszukańczy

free will - wolna wola

freedom- wolność

freedom of information- prawo do informacji

freelance profession- wolny zawód

from commencement to closure- od początku do końca

fulfillment of the requirements- spełnienie wymagań

full capacity for juridical acts- pełna zdolność do czynności prawnych

fund- fundusze

fundamental rights- prawa kardynalne

funeral- pogrzeb

funeral expenses- koszty pogrzebowe

futile- darmeny, bezcelowy

 

 

G

gambling- hazard

garnishement lien- zajęcie środków na rachunku bankowym

gather evidence- zebrać dowody

gender discrimination- dyskryminacja ze względu na płeć

general assembly- walne zgromadzenie

general damages- odszkodowanie za rzeczywistą szkodę (damnum emergens)

general creditors- wierzyciele nieuprzywilejowani

general meeting of the shareholders- zgromadzenie wspólników

general partner- komplementariusz

general power of attorney- pełnomocnictwo ogólne

generali strike -strajk generalny

genocide- ludobójstwo

gift- podarunek, darowizna

gift mortis causa- darowizna na wypadek śmierci

given to- przypisane

go to appeal- odwoływać się

good faith- dobra wiara

goodwill- dobre imię firmy, reputacja

goods - dobra nadające się do sprzedaży, towary

go-slow- strajk włoski

government - rząd

gown- toga

gratuitous promise - obietnica związana ze wzbogaceniem, np. obietnica przeniesienia własności jakieś rzeczy

grievous- dotkliwy, poważny

grievous bodily harm- ciężkie uszkodzenie ciała

gross- brutto

ground of action- podstawa powództwa

guarantee- gwarancja, rękojmia

guardian - opiekun

guardianship- opieka, kuratela

guilt - wina

guilty - winny

 

 

H

handicapped- niepełnosprawny

harassment - nękanie

harm - szkoda ( także loss, injury, damage)

harmful - szkodliwy

hearing session - rozprawa (także po prostu hearing)

heir - spadkobierca

hereby contract - niniejsza umowa

...hereinafter reffered to as the... - ...dalej zwana... (popularna fraza w tworzeniu umów)

hidden defect- wada ukryta

high-profile case- ważna sprawa o duże pieniądze

hire purchase agreement- umowy sprzedaży na raty

holder in a due course (HDC)- nabywca w dobrej wierze, legalny posiadacz

holiday entitlement- prawo do urlopu

homicide - zabójstwo

honesty- uczciwość

horizontal agreements- porozumienia między firmami o tym samym poziomie produkcji

hostage- zakładnik

hostile- wrogi

hostile takeover- przejęcie formy wbrew jej zarządowi

hours of work- godziny pracy

House of Representatives- Izba Reprezentantów w USA

house arrest - areszt domowy

human resources- zasoby ludzkie

human rights - prawa człowieka

hunger-strike- strajk głodowy

 

 

I

identity- tożsamość

identity of goods- tożsamość towaru

ignorance of the law- nieznajomość prawa

illegal threat- groźba bezprawna

illegal- bezprawny, nielegalny

immunity- immunitet

imperative law- prawo bezwzględnie obowiązujące (jus cogens)

implied contract- umowa domniemana

implied power of attorney- pełnomocnictwo dorozumiane

implied warranty of merchantability - dorozumiana gwarancja, zastrzeżenie, że dobra sprzedawane przez zawodowego sprzedawcę nadają się do swojego celu, nie są wybrakowane

imprisonment- uwięzienie

improper- nienależyty

improper performance- nienależyte wykonanie umowy

in accordance with- zgodne z

in certain instances- w pewnych przypadkach

in compensation for loss or injury- wynagradzające szkodę

in consideration of the foregoing- stąd, zważywszy na powyższe

in contrast to- w przeciwieństwie

in excess of- ponad coś (more than)

in exchange for- w zamian za

in lieu of- w miejsce czegoś (instead of)

In light of the facts mentioned above- w świetle powyższych faktów

in light of- zgodne z

in order to be invoked against third parties- chroniony przed osobami trzecimi

in particular- w szczególności

 

in proportion to- proporcjonalnie

in public domain- publicznie dostępny

in reliance on the contract- w oparciu o umowę

in replacement of- w zamian za

in respect of- odnośnie czegoś

in return for- w zamian za

in the face of- w obliczu

in the manner of- w sposób

in the way- w sposób

inadmissibility- niedopuszczalność

inadmissibility of the adoption of the arrangement- niedopuszczalność zawarcia układu

inalienable- niezbywalny

inalienable property- własność niezbywalna

inalienable right- prawo niezbywalne

incapacitation- ubezwłasnowolnienie

incapacity to work- niezdolność do pracy

incapacity- niezdolność

incapacity for work- niezdolność do pracy

incapacity to inherit- niezdolność do dziedziczenia

incentive bonus- dodatek motywacyjny

incarcerated- uwięziony

incidental- przypadkowy

including, but not limited to- w szczególności

income - dochód

incorporator- założyciel spółki

increas in the capital- podwyższenie kapitału

incumbent- piastun organu

indebted- zadłużony

indebtedness- zadłużenie

indecent- nieprzyzwoity

indecent assault- napaść połączona z czynem nierządnym

indefinite contract- umowa niejednoznaczna

indictment - akt oskarżenia

indispensable- niezbędne

individual ownership- własność indywidualna

inexclusive- nie wyłączny

industrial- przemysłowy

industrial action- akcja protestacyjna

industrial property- własność przemysłowa

industrial property rights- prawa własności przemysłowej

infringement- naruszenie

infringing party- strona dokonująca naruszenia

ingratitude- niewdzięczność

inherent- ściśle związane z

injunction - sądowe polecenie zaprzestania danych działań, ale także nakaz sądowy

injury - szkoda, pewnego rodzaju uszczerbek

innocence- niewinność

innocent- niewinny

input- merytoryczna odpowiedź

insane- niepoczytalny

insolvency - upadłość

insolvent - niewypłacalny

issued share capital-

instalment- rata

intangible- niematerialny

intagible property rights- niematerialne prawa własności

integrity- uczciwość

intellectual property - własność intelektualna

intellectual property right- prawo własności intelektualnej

intended- docelowy

intention - wola

interest- odsetki

Internal Revenue Service- Urząd Podaktowy w USA

international- międzynarodowy

international sale of goods- międzynarodowa sprzedaż towarów

invasion of privacy - naruszenie, zakłócenie prywatności (również nietykalności)

investigation- śledztwo

inviolability of home - mir domowy

invitation to treat - zaproszenie do zawarcia umowy (np. poprzez umieszczenie danego towaru na wystawie)

invoice- faktura, rachunek

involve- dotyczyć

irreperable- nie do naprawienia

irrespective of- niezależnie od

issuance of shares- emitowanie akcji

 

 

J

jail- więzienie

jeopardy- niebezpieczeństwo, narażanie

job- praca

job application- podanie o pracę

joint account - rachunek bankowy wspólny

joint and several- solidarna

jointly and severally- solidarnie

joint ownership- współwłasność

joint rights- prawa wspólne, współwłasność

joint-stock company- spółka akcyjna

judge - sędzia

judgement against sb- wyrok na czyjąś niekorzyść

judgement in sb's favour- wyrok na czyjąś korzyść

judgement lien- tytuł wykonawczy

judicial- sądowy

judicial lien- zastaw sądowy

judiciary - władza sądownicza

juridical act- czynność prawna

juristic person- osoba prawna

justice - sprawiedliwość

justice of the peace- sędzia pokoju

juvenile- młodociany

juvenile delinquent- młodociany przestępca

 

 

K

keeper- nadzorca, opiekun

kidnapper- porywacz

killer- zabójca

kiting- wystawianie czeków bez pokrycia

knowingly- celowo, świadomie

knowledge of a material defect- świadomość wady rzeczy sprzedanej

 

 

L

labour and employment courts- sądy pracy

labour law - zbiorowe prawo pracy

labour union- związek zawodowy

lack of legal capacity- brak zdolności prawnej

land tax- podatek gruntowy

landlord - wydzierżawiający

lapse- przedawnienie

lapse period- okres przedawnienia

larceny - kradzież

latitude- swoboda

laundering- pranie brudnych pieniędzy

law - prawo

lawful- zgodny z prawem

lawful title - tytuł prawny

lawsuit - pozew, spór sądowy

*lawsuit against somebodypozew przeciwko komuś

lawyer - generalne określenie prawnika

law firm - kancelaria

law student - student prawa

lawful money- obowiązująca waluta

lawful succession- dziedziczenie ustawowe

lawfulness- legalność

lawless- bezprawny

lay down- określać, stanowić

lay judge - ławnik

leak- przeciek

leak of secret- wyciek, przeciek tajemnicy

lease - najem

lease agreement- umowa najmu

legal act- czynność prawna

legal aid- prawnik z urzędu

legal capacity - zdolność prawna

legal defects- wady prawne

legal entity- osoba prawna

legal interest- interes prawny

legal term - pojęcie prawne

legal person- osoba prawna

legal regime- ustrój polityczny

legal successors- następcy prawni (także w umowach często się pojawia heirs and assigns)

legislature - władza ustawodawcza

lenient- pobłażliwy

lessee - najemca

lessor - wynajmujący

legal costs - koszty sądowe (włącznie z kosztami pełnomocnictwa, zastępstwa procesowego)

legal history - historia prawa

legitim - zachowek

level- poziom

letter of credit- akredytywa

liability- odpowiedzialność prawna

libel - pisemne zniesławienie

lien- prawo zastawu

lien creditor- wierzyciel z prawem zastawu

lienholder- posiadacz prawa zastawu

likelihood- prawdopodobieństwo

limited joint-stock partnership- spółka komandytowo akcyjna

limited liability company- spółka zoo

limited partner- komandytariusz

limited partnership- spółka komandytowa

limited rights in property- ograniczone prawa rzeczowe

line of cases- linia orzecznicza

liquidated damages- kara umowna

litigant-in-person- strona w sądzie bez prawnika

loan - pożyczka

loan capital- kapitał pożyczkowy

lockout- lokaut

loss- szkoda

lost profits - utracone zyski, które powinny być osiągnięte, gdyby nie wyrządzenie szkody

 

 

M

maintenance fee - opłata za utrzymanie ochrony patentowej w mocy

major- główny

major defect- wada główna

majority- większość

majority vote- większość głosów

make the filing- dokonać zgłoszenia

maker- wystawaca weksla własnego

malefactor- złoczyńca, przestępca

management board- zarząd

management of another person's affairs without mandate - prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

manager- kierownik

mandated by- zlecone

mandatory- obowiązkowe

margin- marża

marital status - stan cywilny

marital status rights- prawa stanu cywilnego

maritime law - prawo morskie

market- rynek

marketability- wartość rynkowa

marketable quality of goods- wartość handlowa towarów

marriage- małżeństwo

marriage articles- intercyza

marriage certificate- akt ślubu

marshal- marszałek

martial- wojskowy

martial law- stan wojenny

mass dismissals- grupowe zwolnienia

material- poważne (severe)

material damage- poważna szkoda

maternity- macierzyński, macierzyństwo

maternity benefit- zasiłek macierzyński

matricide- matkobóstwo

mature- wymagalny

maturity date- data wymagalności

mechanic's lien- prawo zatrzymania do nieruchomości

merger - fuzja

merger control- kontrola koncentracji

member- członek

memorandum- notatka służbowa

merchant- kupiec

mining rights- prawa górnicze

minor- niepełnoletni

minutes- protokół

Miranda rule- prawo odmowy zeznań przez podejrzanego w USA

misappropriation- przywłaszczenie

miscarriage- niepowodzenie, także poronienie

miscarriage of justice- pomyłka sądowa

miscellaneous- róznorodny

mischief- szkoda, krzywda

misdemeanour- wykroczenie, występek

monarch - król

money order - przekaz pieniężny

monopoly- monopol

motion - wniosek

mortgage - hipoteka

mortgage rights- prawa hipoteczne

mortgage register- księga wieczysta

mutual funds- fundusz powierniczy

mutually- wspólnie

 

 

N

named- imienny

named bank account- iienny rachunek bankowy

naked debenture- obligacja bez pokrycia

national- krajowy, państwowy

National Bank- bank krajowy

National Court Register- KRS

nationalisation- nacjonalizacja

natural fruits of a thing- naturalne pożytki rzeczy

natural person- osoba fizyczna

negligence - niedbałość

negotiable instruments- weksle

negotiable instruments law- prawo wekslowe

netting- całkowite potrącenie wierzytelności

no fault divorce - rozwód bez orzekania o winie

non-commonplace- niecodzienne, niezwykłe (unusual)

non-monetary relief- odszkodowanie nie pieniężne

non-pecuniary relief- odszkodowanie nie pieniężne

non-performance- niewykonanie zobowiązania

non-financial relief- odszkodowanie nie pieniężne

non-obvious- nieoczywiste

non-performance- zaniechanie

non-prevailing party- strona przegrywająca

notarial deed- akt notarialny

notary - notariusz

notary public- specjalny urzędnik w USA, który może tworzyć i podbijać dokumenty

notice- powiadomienie

notwithstanding- pomimo tego, że

notwithstanding anything to the contrary- z zastrzeżeniem odmiennych postanowień

novation- nowacja

novel- nowatorski

novelty- nowość, nowatorstwo

nuisance - celowe uprzykrzanie komuś, wykorzystywanie swojej własności w celu uprzykrzania życia innym, uciążliwe dla innych, a nieuzasadnione użycie swojej własności

null and void - nieważny, pozbawiony mocy prawnej (thearticles of association shall be executed in the notarial deed or otherwise it shall be null and void- pod rygorem nieważności, stosujemy to wyrażenie w prawie gospodarczym)

nullity- nieważność

 

 

O

oath- przysięga

object of the contract - przedmiot umowy (także subject matter)

objection - zastrzeżenie, uwaga

object of a pledge- przedmiot zastawu

object of donation- przedmiot darowizny

object of loan- przedmiot pożyczki

obligation - zobowiązanie (także undertaking)

obligatory- obowiązkowe

obstacles- przeszkody

obvious- jawne, oczywiste

obvious defect- jawna wada

occasional- okazyjny

occupancy- objęcie w posiadanie

occupant- lokator, dzierżyciel

occupation- zasiedlenie, władanie, ale także zawód, praca

occupational disease- choroba zawodowa

occupational hazard- ryzyko zawodowe

occupational pension- renta pracownicza

offence- wykroczenie

offensive- obraźliwe

offer - oferta (także bid)

offeree - osoba, której składa się ofertę (odbiorca oferty- oblat)

offeror - składający ofertę- oferent

officers- kadra zarządzająca spółki

offcial secret- tajemnica służbowa, urzędowa

oligopoly- oligopol

omission- zaniechanie

on demand- na żądanie

on hire purchase- na raty

on the contrary to- w przeciwieństwie

on the proper construction- w poprawnym rozumieniu

onerous- uciążliwy

opening the inheritance - otwarcie spadku

opponent- przeciwnik procesowy

order- postanowienie

order document- dokument na zlecenie

ordinary course of business- zwykła działalność gospodarcza

ordinary shares- akcje zwykłe

organised (organized) crime - przestępczość zorganizowana

outcome of the case- wynik sprawy

outset- początek

outstanding- zaległy, niezapłacony

outstanding amount- zaległa suma

outstanding principle- suma wekslowa

outstanding issues- zaległe problemy

overdraft - przekroczenie stanu konta na rachunku bankowym

owner - właściciel

 

P

paid in cash- wypłacony w pieniądzu

parental authority/parental rights - władza rodzicielska

parole- zwolnienie warunkowe

partner - wspólnik w spółkach osobowych

partnership - spółka osobowa

party - strona

party to the contract- strona umowy

patent - patent

patent rights- prawa patentowe

patentable- możliwe do opatentowania

patentability- możliwość opatentowania

payable- płatny

payable to the order of- płatne na zlecenie

payee- remitent

pawnbroker- właściciel lombardu

pawning- lombard

pending- w toku

peer-to-peer network- sieć komputerów równorzędnych

pension - renta, umowa renty

per annum- w stosunku rocznym

perfection- pierwszeństwo zaspokojenia

performance- świadczenie

period of limitation - okres przedawnienia

periodical performances - świadczenia okresowe

permissible under the law- prawnie dozwolony

perpetrator - sprawca przestępstwa

personal interests- dobra osobiste

personal liability- odpowiedzialność osobista

personal property- rzeczy ruchome, ruchomości

personal rights- prawa osobiste

pertain to- dotyczyć

pervading- przenikające

physical defects- wady fizyczne

plaintiff - powód

pleading - obrona przed sądem

plea bargaining - negocjacje z udziałem pozwanego w procesie karnym

pledge- zastaw

plegee- zastawnik

pledgor- zastawca

position is open to sb- wolny wakat

power of attorney- pełnomocnictwo

precedence- pierwszeństwo (to have precedence over sth)

precedent - precedens

predatory prices- ceny dumpingowe

preference shares- uprzywilejowane akcje

preferential creditors- wierzyciele uprzywilejowani

pre-emption right- prawo pierwokupu

pre-judgement attachment lien- postępowanie zabezpieczające

premises- lokal (to be on the premises)

prerequisite- warunek wstępny, zasadniczy

prescribe- określać, stanowić

presumption- domniemanie

presumption of innocence - domniemanie niewinności

prevailing party- strona wygrywająca

price- cena

price fixing- ustalanie cen

principal- mocodawca

principles of community life - zasady współżycia społecznego, niedokreślony zwrot pomagający w ocenie zachowań ludzi

prior- uprzedni

prior censorship- cenzura prewencyjna

priority creditors- wierzyciele uprzywilejowani

priority - pierwszeństwo

private law - prawo prywatne

privity of contract- szczególny stosunek zobowiązaniowy

probability- prawdopodobieństwo

procedure - postępowanie

proceedings- postępowanie

proffesional partnership- spółka parnterska

prohibition- zakaz

promissory note- weksel własny

promoter- założyciel spółki

proprietary rights- prawa majątkowe

proscribe- zakazać (także to ban, to forbid)

provision - klauzula, przepis

provision shall aplly/shall be governed respectively- przepis stosujemy odpowiednio

proof - dowód

proofreading- dokładne sprawdzenie tekstu pod względem błędów

property - własność

proposal - projekt ustawy (także bill)

proprietorship- przedsiębiorstwo

proximate cause - normalny, przewidywany warunek, następstwo

public law - prawo publiczne

publishing rights- prawa wydawnicze

punitive damages- odszkodowanie prewencyjne, karne

purpose of a right - cel danego prawa

pursuant to- zgodne z

 

 

Q

qualification- kwalifikacje

qualified majority - większość kwalifikowana

quantity- wielkość, ilość

quash- uchylać

quashing- uchylenie

queries- pytania

quiet possessor- posiadacz niezakłócony, spokojny

quorum- kworum

quota- kontyngent

quotation- oferta cenowa

 

R

racial- rasowy

racial discrimination- dyskryminacja rasowa

racism- rasizm

ransom- okup

rapid changes- gwałtowne zmiany

ratio decidendi - używany również w prawniczym języku angielskim zwrot o pochodzeniu łacińskim, oznaczający motyw, główną przesłankę danego rozstrzygnięcia

real estate - nieruchomość

real estate agency- agencja handlująca nieruchomościami

real estate agent- agent handlu nieruchomościami

real property - nieruchomość

rebut- obalić

rebuttal- obalenie

recitals- preambuła

records- protokoły

receiver- syndyk

redemption of shares- umorzenie akcji

redress of the damage- naprawienie szkody

reduction- obniżka

redundant - zwolniony z pracy

redundancy dismissal- zwolnienie pracownika, ograniczanie kadry- zwolnienia grupowe

regardless of- niezależnie od

registered partnership- spółka jawna

registered mail- list polecony

registered office- siedziba

registered pledge- zastaw rejestrowy

registry court- sąd rejestrowy

refusal- odmowa

refutation- obalenie

refute- obalić

rejection of an offer- odrzucenie oferty

relevant- właściwy

reluctant- niechętny

remedy- środek ochrony prawnej

remedy for breach a contract - rozwiązanie, które ma pomóc poszkodowanej w wyniku niedochowania przyrzeczonych umową świadczeń stronie

remuneration- wynagrodzenie

renewal- odnowienie

rent - czynsz

replacement - zastępstwo

report to- podlegać komuś

reprehensable bahaviour- naganne zachowanie

rescission- usunięcie

residual- pozostały

residual income- dochód nadwyżkowy

resolution- uchwała

resolution condition- warunek rozwiązujący

respectively- odpowiednio

respondent- pozwany

restitution damages- zwrot nienależytego świadczenia

restraint- powściągliwość

resume- CV in the USA

retail sale- sprzedaż detaliczna

retailer- sprzedawcca detaliczny

returned in kind- zwrócony w naturze

revolve around- kręcić się wokół czegoś, dotyczyć czegoś

right - uprawnienie

right in rem- prawo do rzeczy

right to remuneration- prawo do wynagrodzenia

right wing- prawica

rights in securities- prawa z papierów wartościowych

right of audience - prawo prawników do występowania w sądzie i przemawiania w imieniu klientów

right of fair use- dozwolony użytek

right of first refusal- prawo pierwokupu

rights excluded from the agreement- prawa wyłączone z umowy

rights issue- emisja z prawem poboru

risk diversification- różnorodność ryzyka

robbery - kradzież

RPP (reasonably prudent person) - wyimaginowana osoba, taki hipotetyczny twór, którego zachowanie stanowi standard oceny w stosunkach między ludźmi, RPP można określić jako "rozważna osoba", "uważna jednostka" itd.

 

 

S

safe keeping- przechowanie

salary- pensja miesięczna dla urzędników i pracowników umysłowych

sales manager - kierownik od sprzedaży

second-guess- kwestionować

secrecy- tajność

secrecy of correspondence- tajemnica korespondencji

secured on the assets of the company- zabezpieczone na majątku spółki

securities- papiery wartościowe

security agreement- umowa zastawu

security interest- zabezpieczenie wierzytelności

seizure- przejęcie

semi-annual- półroczne

service of letters- doręczenia listów

sequestration- zajęcie sądowe, sekwestracja

set forth -określać, stanowić

set-off- potrącenie

severance- zniesienie

severance of the joint ownership- podział współwłasności

share capital- kapitał zakładowy

share consolodation- łączenie akcji

share subdivision- podział akcji

shareholder - udziałowiec

simple majority - zwykła większość

simplified- uproszczone

shop lifting - kradzież rzeczy ze sklepu

slander - słowne zniesławienie

socio-economic purpose of rights- społeczno-gospodarcze przeznaczenie praw

solicitor - prawnik w Wielkiej Brytanii, specjalizujący się w poradnictwie prawnym dla klientów indywidualnych oraz firm

solvent- wypłacalny

sole proprietorship- jednoosobowa działalność gospodarcza

source of law - źródło prawa

special resolution- uchwała specjalna

specific performance - nakaz, aby spełnić świadczenie przyrzeczone w umowie, a nie żadne inne, zastępcze świadczenie

specify- określać, stanowić

specified in writing- wyszczególnione na piśmie

specimen signatures- wzory podpisów

spouse - współmałżonek

standpoint - punkt widzenia

state- określać, stanowić

state aid- pomoc publiczna

state resources- środki publiczne

statement - oświadczenie

statute- ustawa (także act, law)

statutory forms- formularze ustawowe

statutory law - prawo stanowione

statutory lien- zastaw ustawowy

stem from- wywodzić się, pochodzić

stipulate- określać, stanowić

stock- akcje w USA

stock ledger- rejestr akcjonariuszy

stock market- giełda

streamlined- uproszczone

strike -strajk

striken off the records- usunięte z protokołów

submission- złożenie, przedstawienie

submission of a declaration of intent- złożenie oświadczenia woli

subordinate- podwładny

subpoena- wezwanie do sądu

subsidiary company- spółka zależna

subsidiary liability of a partner- subsydiarna odpowiedzialność wspólnika

subsequently- następnie

substantially- znacznie

succession - spuścizna spadkowa

suffice- wystarczać

summons- wezwanie do sądu

supervision- nadzór

supervisory board- rada nadzorcza

supplicant- wnioskodawca

surplus- nadwyżka

suspensive condition- warunek zawieszający

 

 

T

take into consideration- rozważyć

take into account- rozważyć

taking affect- dojście do skutku

tangible- materialny

tantamount to sth - równoznaczny z czymś

tax - podatek

tax lien- zastaw skarbowy

taxpayer - podatnik

tenancy - dzierżawa

tenant - dzierżawca

tender - przetarg

term of validity- termin ważności

termination- zakończenie umowy

termination by notice- wypowiedzenie umowy

terms of contract- czas trwania umowy

territorial- terytorialny

terrorism- terrozym

testimony- zeznania

the abovementioned- zawarte powyżej, określone powyżej

the court calls on you - sąd wzywa Pana

the court competent to hear a case- sąd właściwy

the facts of this case are as followed- stan sprawy jest następujący

the power of attorney- pełnomocnictwo

the right of first refusal- prawo pierwokupu

the statutes- umowa spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej

theft - kradzież

things defined as to their kind - rzeczy określane co do rodzaju

things defined as to their identity - rzeczy określane co do tożsamości

thoroughly- dokładnie, gruntownie

threat - groźba

third party beneficiary contracts- umowy z korzyścią dla 3 strony

third party to a contract - osoba, która nie jest stroną umowy, ale na którą zawarta pomiędzy stronami umowa może oddziaływać

thus- tym samym

tie-in arrangement- układ wiązany

tier- poziom

to abandon- porzucić

to abstain- wstrzymać się (od głosu)

to accelerate- przyspieszyć

to act for sb, act on behalf of sb - reprezentować kogoś

to act in good faith- działać w dobrej wierze

to act in the best interests- działać w najlepszych intencjach

to accrue- narastać, kumulować

to accumulate- narastać, kumulować

to adjudicate- rozstrzygnąć

to adopt resolution- podejmować uchwałę

to adress judges- zwracać się do sędziów

to adress problem- zająć się problemem

to advise sb on sth- doradzać

to affect- wpływać

to afford- przyznać

to alienate an enterprise- zbyć przedsiębiorstwo

to alter, amend or repeal- zmienić

to answer to- być odpowiedzialnym, odpowiadać za coś

to anticipate- przewidywać

to appoint- mianować

to ascertain damages- obliczyć, ustalić odszkodowanie

to assent- zgodzić się na coś

to assess- oceniać

to assume obligations- zaciągać zobowiązania

to attempt- próbować

to avoid taxes- legalnie unikać płacenia podatków

to award damages- przyznać odszkodowanie

to be appointed to inherit - być wyznaczonym do dziedziczenia

to be based in- mieć siedzibę

to be dissatisfied with- być niezadowolonym

to be in arrears with sth - zalegać z czymś...

to be in contempt of court- obraza sądu

to be eligible for sth- być uprawnionym

to be excused from sth- być zwolnionym, wyłaczonym od czegoś

to be exempt from sth- być zwolnionym, wyłaczonym od czegoś

to be held liable to pay damages- zostać pociągniętym do odpowiedzialności za wypłatę odszkodowania

to be hesitant to sth- być niechętnym

to be in high demands- mieć wysokie wymagania

to be indebted to sb- być zadłużonym u kogoś

to be liable for sth- ponosić za coś odpowiedzialność

to be reluctant to sth- być niechętnym

to be subject to a fine- otrzymać grzywnę

to be subject to limitations- podlegać ograniczeniom

to be subject to the public gaze- być wystawionym na widok publiczny

to be unwilling to sth- być niechętnym

to bear risk- ponieść ryzyko

to become impaired- pogorszyć się

to breach a contract - złamać postanowienia umowa

to brief sb in a case- zaznajomić kogoś ze sprawą

to call for tender- stanąć do przetargu

to circumvate the law- obejść prawo

to claim damages - żądać odszkodowania

to clamp down- ukrócić

to clarify- wyjaśnić

to clear a merger- usunąć z rynku

to commence- rozpoczynać

to convey- przenieść prawo do nieruchomości

to collect receivables- ściągnąć wierzytelności

to collude- działaś nielegalnie

to cooperate illegaly- działać nielegalnie

to commit a theft - popełniać przestępstwo kradzieży

to compel- nakazać

to comprehend- zrozumieć

to comprise- obejmować

to conclude a contract- sporządzić umowę

to concur- zgodzić się

to conduct the company's affairs- prowadzić sprawy spółki

to confer a benefit - dać zysk, przyznać określony zysk

to confer a right on sb - przyznać prawo

to confiscate- zajmować własność

to consolidate- łączyć

to consolidate debts - konsolidacja (łączenie w jeden) długów

to construe- interpretować

to contribute- wnieść wkład

to deal in- handlować

to deal with sth - dotyczyć czegoś

to decide a case- rozpatrzyć sprawę przez sąd

to deem- uznawać

to denigrate- oczerniać

to deprive sb of his rights- pozbawić kogoś praw

to desist- zatrzymać

to deter- odstraszać

to discharge- zwolnić

to discontinuate proceedings- umorzyć postępowanie

to dismiss a claim- odrzucić pozew, oddalić powództwo

to dispose- rozporządzić

to dispose of- pozbyć się

to dissent- nie zgadzać się, zgłosić zdanie odrębne

to dissolve- rozwiązać, zlikwidować

to dissort- naruszyć

to diversify- różnicować

to divest- pozbawić

to draft an agreement - sporządzić porozumienie

to draft a contract - sporządzić umowę

to draw up a contract- sporządzić umowę

to ease- ułatwić

to emphasise- podkreślić

to employ- zatrudnić

to enact- wydać prawo, uchwałę itd.

to enable- umożliwić

to encompass- obejmować

to encroach on- wtargnąć

to enforce contractual provisons- doprowadzić do wykonania umowy

to enmesh- wplątać się

to entrust sth to sb- powierzać (ale sb is entrusted with sth)

to envisage- przewidywać

to establish a precedent for sth... - ustanowić precedens (w stosunku do czegoś)

to establish a company- założyć spółkę

to evaluate- oceniać

to evade taxes- nielegalnie unikać płacenia podatków

to evince- pokazać

to exceed- przewyższać

to exclude- wyłaczyć

to execute the contract - sporządzić umowę

to execute the receivables- ściągnąć wierzytelności

to exercise rights- wykonywać uprawnienia

to exhaust the courts- wyczerpać drogę sądową

to exist- istnieć

to expedite- przyspieszyć

to expire- wygasnąć

to face obstacles- napotykać przeszkody

to fall into arrears - zalegać...

to favour- faworyzować

to file a claim- wniesć pozew

to fire- zwolnić

to foreclose- zajmować własność

to form a company- założyć spółkę

to freeze assets- zabezpieczyć środki

to freeze account- zamrozić/zabezpieczyć środki na rachunku bankowym

to fulfill requirements- spełnić wymagania

to get a divorce - wziąć rozwód

to get a foothold in sth- rozpocząć działaność

to get rid of- pozbyć się

to give testimony, to give deposition - składać zeznania

to give ephasis to- podkreślić

to go to any lenght- używać wszelkich dostępnych metod

to grant a commercial proxy- udzielać prokury

to grant a right to sb- przyznać prawa

to grasp- uchwycić

to hand down a decision- wydać decyzję

to hand out a fine- nałożyć grzywnę

to have a broad application- mieć szerokie zastosowanie

to hear a case- rozpatrzyć sprawę przez sąd

to hinder- przeszkadzać, utrudniać

to hire- zatrudnić

to hold an office- piastowac urząd

to hold off- wstrzymać

to honour a contract - przestrzegań postanowień umowy

to icnorporate- założyć spółkę

to impair- wpływać

to impose- narzucić

to impose a fine on sb- nałożyć grzywnę

to incur expenses- ponieść wydatki

to influence- wpływać

to infringe - naruszać

to initiate proceedings- wszcząć postępowanie

to insulate against- chronić

to internalise- przyswajać

to invoke against- chronić

to issue- wydać, emitować

to issue an order- wydać postanowienie

to lay off- zwolnić

to lessen- zmniejszyć

to liase with clients- spotykać się z klientami

to lodge- przedstawić (dokument)

to make available- udostępnić

to make contributions- wnieść wkład

to manufacture- produkować

to misappropriate- przywłaszczyć

to mitigate- zmniejszyć

to notify sb of sth- powiadomić kogoś

to obtain- nabyć

to obtain sth under false pretenses- nabyć w złej wierze

to obtain damages- uzyskać odszkodowanie

to omit- zaniechać

to pass information - przekazać informację

to pass a resolution- podejmować uchwałę

to pass off- podrabiać

to patent- opatentować

to pay in advance- płacić z góry

to pay in instalments- płacić w ratach

to perform- świadczyć

to peruse- przeanalizować

to plead- występować przed sądem, składać wnioski

to plead damages- występować o odszkodowanie

to point out- wskazać

to pool in- zebrać

to pose- zadawać pytania

to preclude- wyłączyć

to prejudice- ograniczać

to provide legal services- świadczyć usługi prawne

to purchase- nabyć

tu put sb under arrest - nałożyć na kogoś areszt

to raise capital- zbierać kapitał

to re-open a proceedings- podjąć na nowo postępowanie

to reach a plea bargain- zawrzeć ugodę

to reach consensus on sth- osiągnąć porozumienie

to realise the assets of a company- upłynnić majątek spółki

to record- odnotować

to recover- odzyskać

to recover damages- uzyskać odszkodowanie

to redeem shares- umorzyć akcje

to refrain from doing sth- powstrzymać się

to regain- odzyskać

to reimburse expenses- zwrócić koszty

to reinforce- wzmocnić

to reject a claim- odrzucić pozew, oddalić powództwo

to relinquish- porzucić

to remand- uchylić i przekazać do ponownego rozpatrzenia

to remove from a market- usunąć z rynku

to render- sprawiać (to make)

to render a decision- wydać decyzję

to render a legal services- świadczyć usługi prawne

to render a performance- świadczyć

to renew- odnowić

to reserve a right - zastrzec prawo

to resume proceedings- wznowić postępowanie

to require- wymagać

to retain- zatrzymać

to run a business - prowadzić firmę

to sack- zwolnić

to satisfy requirements- spełnić wymagania

to shed light on sth- wyjaśnić

to shelve a matter - odkładać sprawę "ad acta", do akt

to seek damages- występować o odkszodowanie

to seize- zajmować własność

to serve a document on sb- doręczyć dokument (ale sb is served with a document)

to serve a prison sentence- odbyć karę więzienia

to set up a business - założyć firmę

to stall- grać na zwłokę

to stand a trial for sth- stanąć przed sadem, być sądzonym

to strengthen- wzmocnić

to strive- bardzo mocno usiłować

to submit- przedstawić (dokument)

to subscribe for shares- zapisać się na akcje

to subsit in- istnieć

to sue sb- pozwać kogoś

to sue sb on the promissory note- pozywać kogoś z weksla

to suffer a loss, an injury - ponosić szkodę

to supersede- zastępować (także to substitute)

to suspend proceedings- zawiesić postępowanie

to take actions against sb- pozwać kogoś

to take possesion of- zajmować własność

to tender a document- przedstawić dokument

to terminate an agreement by a 30 days' notice- wypowiedzieć umowę z zachowanie 30 dniowego terminu wuypowiedzenia

to the bearer of the document- na okaziciela

to the order of- na zlecenie

to tresspass - wedrzeć się na czyjeś terytorium bez zezwolenia, zgody (wyraźnej albo dorozumianej)

to typify- charakteryzować

to undertake- zobowiązać się (także to oblige itself)

to unionise- zrzeszać się w związku zawodowym

to uphold a decision- podtrzymać decyzję

to urge- nakłaniać

to waive- zrzec się

to wind up- zlikwidować

to withdraw- wycofać

to vest a right in sb- przyznać prawa

to vote with one's feet- bojkotować wybory

tort - delikt

tortfeasor - sprawca deliktu, odpowiedzialny za szkodę spowodowaną drugiej osobie

trade union- związek zawodowy

trade mark - znak towarowy (trademark in USA)

trade secret- tajemnica handlowa

trader- przedsiębiorca

trainee - stażysta, praktykant

training contract - okres dwuletniej praktyki w kancelarii, jaką odbywają absolwenci prawa w Wielkiej Brytanii

transfer - przeniesienie

transfer of information- przepływ informacji

transferable- zbywalny

transferor - jedna ze stron umowy dożywocia, ten który w zamian za zapewnienie mu utrzymania przez drugą stronę umowy dożywocia, zobowiązuje się do przeniesienia na jego rzecz własności danej nieruchomości

transparency- przejrzystość

Treaty on European Union- Trakt o Unii Europejskiej

treshold- próg

trial- rozprawa sądowa

try a case- sądzić (try to czasownik od trial)

trust- trust

trustbusters- organizacje zwalczające trusty

trustee- powiernik, ale także syndyk w zależności od okoliczności

turmoil- zamieszki

 

 

 

U

ulterior motive- ukryty motyw

unambiguous- jednoznaczny

unanimous- jednomyślny

unanimously- jednomyslnie

unanimity- jednomyślność

unauthorised use- użycie bez zezwolenia

unblemished- bez winy

unborn- nienarodzony

unconditional- bezwarunkowy

undeniable- niepodważalny

undeniable truth- niepodważalna prawda

under the pain of invalidity- pod rygorem nieważność (używane w prawie cywilny)

under to- zgodne z

underemployment- niepełne zatrudnienie

underlying transaction- stosunek podstawowy

undersigned- niżej podpisany

undertaking- przedsiębiorstwo

unemployment- bezrobocie

unequovically- jednoznacznie

unfair dismissal - niesłuszne zwolnienie z pracy

uniform- jednolity

unilateral juridical act- jednostronna czynność prawna

union- unia

unit of currency- jednostka pieniężna

United Nations- Organizacja Narodów Zjednoczonych

unjust enrichment - bezpodstawne wzbogacenie

unjustified- nieusprawiedliwony, niezasadny

unjustified absence at work- nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy

unlawful- bezprawny

unpaid- dłużny

unrepentent- nie poczuwający się do żalu

unsecured creditors- wierzyciele nieuprzywilejowani

unsuitability- niestosownośc

unworthy heir - spadkobierca niegodny spadku

upon request- na wniosek

upon the lapse of the time limit- w momencie upływu terminu

usage- korzystanie

use - korzystać

useless- darmeny, bezcelowy

usufruct- użytkowanie

usurer- lichwiarz

usurious loan- pożyczka lichwiarska

usury- lichwa

utility- użyteczność

utility charges- opłaty komunalne

 

 

V

vacancy- wakat

vacation- urlop

vague contract- umowa niejednoznaczna

valid - poprawny (w sensie: zgodny z prawem)

valid decision approving the arrangement- prawomocne postanowienie zatwierdzające układ

validity- ważność

validity of legal acts- ważność czynności prawnych

validity of a will- ważność testamentu

valuation- ocena, wycena, wartościowanie

valuation of shares- wycena akcji

value- wartość, znaczenie

valuer- rzeczoznawca w UK

venue - miejsce rozprawy

verbal- ustna

verbal offer- ustna oferta

verbal testament- ustny testament

verdict - werdykt

veracity- prawdomówność

vertical agreements- porozumienia między firmami o tym róznym poziomie produkcji

vested rights- prawa nadane

viable- wykonalne

vicarious liability - odpowiedzialność zastępcza

victim- ofiara

vindication- windykacja, dochodzenie

violation- naruszenie

violation of the prohibition- naruszenie zakazu

violence- przemoc, naruszenie

void- nieważny

voidable- podlegający unieważnieniu

voluntary- dobrowolny

voluntary arrangement- postępowanie ugodowe

voluntary liquidation- dobrowolna likwidacja

voluntary redemption- dobrowolne umorzenie udziałów

voting- głosowanie

voting method- system głosowania

voting on a show of hands- głosowanie przez podniesienie ręki

voting on the arrangement- głosowanie nad układem

voting order- kolejność głosowania

voting rights- prawo do głosowania

voting result- wynik głosowania

 

 

W

wage- pensja tygodniowa dla pracowników fizycznych

war- wojna

warehouse- skład

wholesale- sprzedaż hurtowa

wholesaler- hurtownik

will - testament

winding-up- rozwiązanie

winding-up proceedings- postępowanie upadłościowe, likwidacyjne

with due regard to... - popularny zwrot w pismach prawnych: "z uwzględnieniem..."

with no regard to... - popularny zwrot w pismach prawnych: "bez uwzględnienia..."

with reference to sth- w nawiązaniu

with respect to- odnośnie czegoś

with the intent to- z zamiarem

withdrawal- wycofanie

within a time frame- w terminie

witness - świadek

wording- redakcja tekstu, sformułowanie

worker- pracownik

working class- klasa robotnicza

writ- nakaz sądowy

writ of attachment- nakaz zajęcia majątku

written- pisemny

wrongdoer - sprawca deliktu, odpowiedzialny za szkodę spowodowaną drugiej osobie

 

 

Y

yield of fruits- zbieranie pożytków

young offender- młodociany przestępca

youth unemployment- bezrobocie młodych

 

 

Z

zoning regulations- warunki zagospodarowania przestrzennego

 

 

  

 

Dział Legal English jest tworzony pod redakcją Łukasza Kaszy przez szerszą grupę redaktorów Prawo Prosto.pl: Michał Gryz, Alicję Prochot, Andrzeja Ziorę i Martynę Gałdecką.

 

 

 

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 530 gości oraz 2 użytkowników.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw