• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406
środa, 07 listopad 2012 13:53

Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Napisał 

Jak wyrobić EKUZ?

Co to jest EKUZ? Jest to dowód ubezpieczenia NFZ, poświadczający uprawnienie posiadacza do świadczeń (np. medycznych) za granicą (UE/EFTA). Innymi słowy uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim.

Aby wyrobić EKUZ należy

 1. Złożyć wypełniony wniosek o wydanie EKUZ
 2. Przedstawić wymagane dokumenty *

w oddziale NFZ lub przesyłamy pocztą do takiego oddziału. W niektórych oddziałach możliwe jest również przesłanie zeskanowanych dokumentów e-mailem lub faksem.

 

*WYMAGANE DOKUMENTY (za znamibezpiecznie.pl)

 

 • Dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne, którym może być:

 

- druk ZUS RMUA lub zaświadczenie wystawione przez płatnika składek

- w przypadku pracowników

- ostatni dowód wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne * w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek

- aktualne zaświadczenie z KRUS * w przypadku osób prowadzących działalność rolnicza

- aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy, zawierające informację o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego * w przypadku osób bezrobotnych

- aktualny odcinek emerytury lub legitymacja emeryta * w przypadku emerytów

- aktualny odcinek renty lub legitymacja rencisty * w przypadku rencistów

- dowód wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz umowa

- w przypadku osób posiadających umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z NFZ

- a w przypadku osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny * poniższe dokumenty łącznie:

 • dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby ubezpieczonej (któryś z powyższych)
 • zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny (ZUS ZCNA, ZUS ZCZA lub zaświadczenie od pracodawcy)

oraz

 • dokument potwierdzający kontynuację nauki ( np. legitymacja szkolna) w przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia

lub

 • dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności

- w przypadku dzieci niekontynuujących nauki po 18 roku życia

- w przypadku osób nieubezpieczonych, które są uprawnione do korzystania ze świadczeń:

 • decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy * osoby uprawnione do otrzymywania świadczeń na mocy decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta
 • zaświadczenie lekarskie * nieubezpieczone kobiety w ciąży, posiadające obywatelstwo polskie i mieszkające w Polsce
 • dokument potwierdzający tożsamość i wiek * w przypadku dzieci i młodzieży do 18 roku życia, posiadających obywatelstwo polskie i zamieszkujące w Polsce, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego

 

 1. Upoważnienie * jeżeli odbieramy EKUZ w czyimś imieniu (upoważnienie oprócz imienia, nazwiska, numeru PESEL i podpisu osoby upoważnionej powinno zawierać imię, nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem, którym legitymować się będzie osoba upoważniona)
 2. Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni albo legitymacja szkolna/studencka (ważna na dany rok szkolny lub semestr) * w przypadku uczniów i studentów uczących się na terytorium innego państwa członkowskiego, zawierające następujące informacje:
 • imię i nazwisko ucznia/studenta
 • okres, w jakim uczeń lub student pobierał będzie naukę w szkole lub na uczelni w innym Państwie Członkowskim albo terminy trwania semestrów lub roku akademickiego
 • informację o oddelegowaniu na studia do innego państwa członkowskiego (jeśli wyjazd jest organizowany przez polska uczelnie) lub informację, ze dana osoba została przyjęta na studia na uczelnie w innym Państwie Członkowskim

 

za znamibezpiecznie.pl Łukasz Chajewski

 

Stan prawny na: 18 lutego 2013 r.

Czytany 5515 razy

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 192 gości oraz 0 użytkowników.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw