• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406
piątek, 05 kwiecień 2013 16:50

Zaproszenie cudzoziemca

Napisała 

 

 

Zaproszenie cudzoziemcaCoraz więcej podróżujemy po różnych zakątkach świata, nawiązujemy kontakty z obcokrajowcami przez internet, w końcu ktoś może zdecydować się na zaproszenie poznanego np. na wakacjach lub portalu internetowym cudzoziemca. Poniżej przedstawię jakie kroki trzeba wykonać, aby dokonać wpisu zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń.

 

Regulacja dotycząca zaproszenia cudzoziemca znajduje się w ustawie o cudzoziemcach  z dnia 13 czerwca 2003 r. Zaproszenie może wystawić m.in. obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczne jest zwrócenie się do wojewody (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zapraszającego) z odpowiednim wnioskiem o wpisanie zaproszenia do rejestru zaproszeń.

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku:

 

 1. wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
 2. dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym koszty zakwaterowania i ewentualnego leczenia, pokrycia kosztów powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania, kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, a także kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – np. wyciąg z konta bankowego
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego (np. akt własności, umowa najmu lokalu) lub dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu (np. rezerwacja miejsca w hotelu).

 

W toku postępowania, zapraszający może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa, aby wyjaśnić istotne fakty, niezbędne do podjęcia decyzji lub aby złożyć dodatkowe dokumenty – ma to pomóc w stwierdzeniu wiarygodności podanych informacji i zasadności zaproszenia. Istnienie relacji osobistych z cudzoziemcem z pewnością będzie ważnym argumentem w procedurze wpisu zaproszenia.

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni. Po rozpatrzeniu sprawy przez wojewodę, zaproszenie wpisywane jest do ewidencji zaproszeń lub zostaje wydana decyzja o odmowie wpisania.

 

Decyzja o odmowie wpisania lub o unieważnieniu wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Wydaje się ją m.in. gdy:

 

 • dane zapraszanego cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany (tzw. persona non grata), a także gdy wjazd lub pobyt tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może spowodować zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. gdy stwierdzone zostaną związki cudzoziemca z organizacją terrorystyczną) albo naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej
 • sytuacja finansowa zapraszającego, a w przypadku osoby fizycznej także warunki mieszkaniowe, wskazują, że nie będzie on w stanie zadośćuczynić obowiązkom przyjętym na siebie w zaproszeniu (np. niskie dochody)

 

Co więcej, decyzję o unieważnieniu wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń można wydać także na wniosek zapraszającego, o ile został on złożony co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem okresu, na który cudzoziemiec został zaproszony. Skutkiem unieważnienia jest utrata ważności zaproszenia.

Zaproszenie uzyskuje ważność z chwilą wpisania do ewidencji zaproszeń. Ważność zaproszenia jest ograniczona do jednego roku. Opłata skarbowa za dokonanie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń wynosi 27zł.

Pomimo, że wpisanie zaproszenia nie jest obowiązkowe, to dzięki niemu znacznie łatwiej będzie obcokrajowcowi uzyskać wizę.

Nie bez powodu tak mocno akcentowane jest kryterium finansowe po stronie zapraszającego, bowiem w razie niewykonania przez niego zobowiązań wynikających z wystawionego zaproszenia, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą wystąpić przed sądem z roszczeniem o zwrot kosztów poniesionych w związku z pobytem cudzoziemca i opuszczeniem przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (chodzi tu np. o koszty transportu, noclegu, leczenia).

Stan prawny na: 5 kwietnia 2013 r.

 

Czytany 12042 razy

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 937 gości oraz 1 użytkownik.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw