• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406

Część ogólna

Autor

 • Cywilna recepta na podszywających się przedsiębiorców i wprowadzanie nas w błąd
  Napisała
  Cywilna recepta na podszywających się przedsiębiorców i wprowadzanie nas w błąd W ostatnim czasie media zaczęły zwracać uwagę opinii publicznej na fakt, iż bardzo łatwo wprowadzić ludzi w błąd i przekonać, by zawarli z pozoru korzystną umowę. Na pewno każdy z nas słyszał o procederze podszywania się pod innych przedsiębiorców. Kiedy jednak wpadniemy w ową pułapkę, możemy uchylić się od skutków…
  Napisano wtorek, 05 listopad 2013 07:25 w Część ogólna Czytany 5376 razy Czytaj dalej...
 • Jak obliczać terminy w prawie cywilnym?
  Napisał
  Jak obliczać terminy w prawie cywilnym? Pojęcie „termin” w polskim kodeksie cywilnym, określa czas, z którego upływem lub nadejściem, wiążą się rozmaite skutki prawne, takie jak: nabycie lub utrata przed podmiot prawa prywatnego określonych uprawnień, powstanie bądź ustanie stosunku prawnego, przedawnienie roszczeń bądź wygaśnięcie uprawnienia lub prawa podmiotowego1.
  Napisano środa, 21 sierpień 2013 14:51 w Część ogólna Czytany 10845 razy Czytaj dalej...
 • Ubezwłasnowolnienie w polskim prawie cywilnym
  Napisał
  Ubezwłasnowolnienie w polskim prawie cywilnym Instytucja ubezwłasnowolnienia nierozerwalnie wiąże się z pojęciem zdolności do czynności prawnych (czyli możliwością skutecznego dokonywania czynności prawnych1), zgodnie bowiem z art.12 kodeksu cywilnego nie mają w ogóle zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13 i osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, natomiast częściową zdolność mają osoby pomiędzy 13 a 18…
  Napisano czwartek, 11 lipiec 2013 10:14 w Część ogólna Czytany 18036 razy Czytaj dalej...
 • Pojęcia czynność prawnej i oświadczenia woli - jak rozumieć?
  Napisał
  Pojęcia czynność prawnej i oświadczenia woli - jak rozumieć? W większości prawniczych tekstów prawnych ( dotyczących przede wszystkim prawa prywatnego ) możemy często natknąć się na dwa pojęcia, a mianowicie na pojęcie czynności prawnej i oświadczenia woli. Te dwie instytucje, zawarte w części ogólnej kodeksu cywilnego (odpowiednio artykuły: 56 i 60k.c.) są pojęciami absolutnie niezbędnymi do zrozumienia konstrukcji i…
  Napisano środa, 12 czerwiec 2013 07:52 w Część ogólna Czytany 14022 razy Czytaj dalej...
 • Prokura. Czym jest i jak jej udzielić?
  Napisał
  Prokura. Czym jest i jak jej udzielić? Instytucja prokury, pomimo tego, iż uregulowana została przepisami artykułów 1091-1099 Kodeksu Cywilnego, jest instytucją ściśle powiązaną z prawem gospodarczym. Dlatego też, pierwotnie przepisy dotyczące prokury zawarte były w Kodeksie Handlowym z 1934 i i zachowały moc wiążącą, pomimo wprowadzenia w 2000 roku całkowicie nowego Kodeksu Spółek Handlowych. Jednakże, ustawą nowelizującą…
  Napisano wtorek, 04 czerwiec 2013 07:48 w Część ogólna Czytany 9149 razy Czytaj dalej...
 • Zawieranie umów - aukcja i przetarg, negocjacje
  Napisał
  Zawieranie umów - aukcja i przetarg, negocjacje Aukcja i przetarg Kolejnym wyszczególnionym, po złożeniu i przyjęciu oferty, sposobem zawierania umów jest aukcja i przetarg. Te dwa sposoby zawierania umów, znacznie różnią się od oferty, bowiem zawieranie umów następuje tutaj w drodze postępowania wielostronnego i zarazem eliminacyjnego.1 Zarówno aukcja jak i przetarg polegają na tym samym, wiele osób…
  Napisano czwartek, 30 maj 2013 08:53 w Część ogólna Czytany 14530 razy Czytaj dalej...
 • Zawieranie umów - tryb ofertowy
  Napisał
  Zawieranie umów - tryb ofertowy Na samym początku, zanim w niniejszym artykule zostaną omówione sposoby zawierania umów, warto postawić sobie pytanie- czym w ogóle jest umowa? Każda osoba, bez problemu pojmuje czym umowa jest, bowiem jest to także pojęcie używane w języku potocznym i codziennym. Instytucja ta nie jest już jedynie pojęciem prawnym. Prawdopodobnie dlatego…
  Napisano środa, 29 maj 2013 08:55 w Część ogólna Czytany 9669 razy Czytaj dalej...
 • Wady oświadczeń woli - błąd, podstęp i groźba bezprawna
  Napisał
  Wady oświadczeń woli - błąd, podstęp i groźba bezprawna W drugiej części niniejszego artykułu traktującego o sytuacjach, które wpływają na istnienie i ważność dokonywanych przez nas czynności prawnych (o zbiorczej nazwie „wady oświadczenia woli”) zostaną umówione 3 pozostałe przypadki, czyli błąd, podstęp oraz groźba bezprawna. Podział taki wynika ze skutków, jakie Kodeks Cywilny nadaje oświadczeniom woli pozornym oraz złożonym…
  Napisano środa, 22 maj 2013 08:57 w Część ogólna Czytany 18748 razy Czytaj dalej...
 • Wady oświadczeń woli - brak świadomości i swobody oraz pozorność
  Napisał
  Wady oświadczeń woli - brak świadomości i swobody oraz pozorność Pojęcie „wad oświadczenia woli” obejmuje szereg różnych instytucji prawa prywatnego, które uregulowane są przede wszystkim w dziale IV księgi I Kodeksu Cywilnego- art. 82-88. Pojęcie to zawiera w sobie te wszystkie sytuacje, w których złożone przez podmiot prawa prywatnego, oświadczenie woli albo nie wywoła w ogóle pożądanych skutków prawnych, albo…
  Napisano wtorek, 21 maj 2013 11:39 w Część ogólna Czytany 8518 razy Czytaj dalej...
 • Pełnomocnictwo- czym jest i jak go udzielić?
  Napisał
  Pełnomocnictwo- czym jest i jak go udzielić? Pełnomocnictwo, mimo że jest to pojęcie prawne (a właściwie nazwa bardzo ważnej instytucji prawa prywatnego) jest również pojęciem języka nieprawniczego, którego to większość społeczeństwa, bez większych wątpliwości, może podać definicje. Większość ludzi zapewne wytłumaczyłaby, iż pełnomocnictwo to działanie w imieniu innej osoby i na jej rachunek. Nie jest to definicja…
  Napisano środa, 17 kwiecień 2013 07:51 w Część ogólna Czytany 10271 razy Czytaj dalej...
 • Pełnomocnictwo substytucyjne
  Napisany
  Pełnomocnictwo substytucyjne Instytucja pełnomocnictwa substytucyjnego pozwala na ustanowienie dalszego pełnomocnika, dla którego mocodawcą jest już ustanowiony pełnomocnik. Tym samym dalszy pełnomocnik nosi nazwę pełnomocnika sybstytucyjnego.
  Napisano środa, 20 marzec 2013 14:59 w Część ogólna Czytany 22815 razy Czytaj dalej...

  

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 506 gości oraz 5 użytkowników.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw