• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406

Postępowanie cywilne

Autor

 • Złożenie świadczenia do depozytu sądowego
  Napisany
  Złożenie świadczenia do depozytu sądowego Życie dłużnika zwykle nie jest usłane różami. Jego codzienność przepełniają myśli o tym, w jaki sposób zaspokoić wierzyciela. Istnieje kilka możliwości. Jedną z nich jest złożenie świadczenia do depozytu sądowego, aby jednak tego dokonać, muszą zostać spełnione pewne przesłanki. Złożenie do depozytu sądowego jest uzasadnione, gdy dłużnik nie może spełnić…
  Napisano środa, 21 październik 2015 19:58 w Postępowanie cywilne Czytany 4320 razy
 • Utrwalanie przebiegu rozpraw sądowych przez media
  Napisany
  Utrwalanie przebiegu rozpraw sądowych przez media Utrwalanie przebiegu rozpraw sądowych przez media umożliwia społeczeństwu sprawowanie kontroli nad działalnością wymiaru sprawiedliwości. Ma doniosłe znaczenie wychowawcze. Wpływa na świadomość prawną społeczeństwa. Utrwalanie przebiegu rozpraw sądowych wywoływało, wywołuje i z pewnością będzie wywoływać wiele kontrowersji. Zdaniem przeciwników rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na sali sądowej tworzy się widowiskowa atmosfera. Media…
  Napisano wtorek, 23 czerwiec 2015 11:08 w Postępowanie cywilne Czytany 4533 razy
 • Jak ustalić właściwość sądu?
  Napisał
  Jak ustalić właściwość sądu? Jedną z niezbędnych czynności wspólną dla wszystkich pism wszczynających sformalizowane postępowanie przed organem władzy państwowej (sądem, organem administracji samorządowej lub rządowej czy organem egzekucyjnym) jest ustalenie odpowiedniej właściwości tegoż organu, a więc określenie jaki organ będzie władny do rozpatrzenia naszej sprawy. Przepisy dotyczące właściwości zawarte są w ustawach regulujących dany…
  Napisano czwartek, 29 styczeń 2015 19:42 w Postępowanie cywilne Czytany 8136 razy
 • Jak obliczyć wartość przedmiotu sporu i opłatę sądową od pozwu o zapłatę?
  Napisał
  Jak obliczyć wartość przedmiotu sporu i opłatę sądową od pozwu o zapłatę? Ze wszystkich pism procesowych wnoszonych do sądów, pozwy o zapłatę przeciwko dłużnikom stanowią bodajże najczęstszy typ pism wszczynających postępowania sądowe. Nie licząc bowiem spraw rodzinnych lub spadkowych, to właśnie sprawy o odzyskanie naszych wymagalnych należności są najczęstszym przykładem postępowań w sprawach cywilnych i gospodarczych1. Pozew o zapłatę, jak każde inne…
  Napisano środa, 28 styczeń 2015 19:26 w Postępowanie cywilne Czytany 19235 razy
 • Postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia
  Postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia Duże znaczenie dla sądów orzekających o zasiedzeniu ma dyrektywa Trybunału Konstytucyjnego, zamieszczona w wyroku z dnia 28 października 2003r., o następującej treści: Niedopuszczalne jest interpretowanie zasad prawnych kształtujących instytucję zasiedzenia w sposób rozszerzający. W kontekście art. 64 ust. 3 Konstytucji ograniczenia własności mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko…
  Napisano piątek, 26 wrzesień 2014 15:42 w Postępowanie cywilne Czytany 6789 razy Czytaj dalej...
 • Działania uczestników postępowania o stwierdzenie zasiedzenia
  Działania uczestników postępowania o stwierdzenie zasiedzenia Postępowanie dowodowe w postępowaniu nieprocesowym, jakim jest postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia, prowadzone jest zgodnie z zasadami ogólnymi procesu. Cechą charakterystyczną jest także większa niż w procesie aktywność sądu z urzędu. Dlatego też art. 207 k.p.c. opisujący system dyskrecjonalnej władzy sędziego ma zastosowanie także w postępowaniu nieprocesowym, jednak stosuje się go…
  Napisano poniedziałek, 14 lipiec 2014 19:08 w Postępowanie cywilne Czytany 11567 razy Czytaj dalej...
 • Jak napisać wniosek o wszczęcie egzekucji?
  Napisał
  Jak napisać wniosek o wszczęcie egzekucji? Postępowanie egzekucyjne, uregulowane w Części trzeciej kodeksu postępowania cywilnego (art. 758 – 1088), jest naturalnym przedłużeniem postępowań sądowych o zapłatę, a więc takich, w których dochodzimy od drugiej strony należnych nam roszczeń pieniężnych. W samym postępowaniu sądowym nie odzyskamy naszych pieniędzy w materialnej formie. Do tego służy właśnie procedura egzekucyjna…
  Napisano wtorek, 15 kwiecień 2014 07:33 w Postępowanie cywilne Czytany 8303 razy
 • Umorzenie egzekucji nie musi oznaczać końca procesu
  Napisała
  Umorzenie egzekucji nie musi oznaczać końca procesu Gdy wierzyciel zawnioskuje o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu zaspokojenia swojej należności, wówczas komornik będzie prowadził postępowanie egzekucyjne. Polega ono na poszukiwaniu majątku dłużnika przez komornika, czyli rachunków bankowych, ruchomości i nieruchomości. Niektóre bowiem z nich mogą okazać się wartościowe, a dłużnikmoże posiadać na rachunku bankowym środki pieniężne. Kiedy tak…
  Napisano środa, 26 luty 2014 00:00 w Postępowanie cywilne Czytany 5119 razy
 • Środki komunikacji elektronicznej jako dowody w postępowaniach cywilnych
  Napisał
  Środki komunikacji elektronicznej jako dowody w postępowaniach cywilnych W ciągu kilku ostatnich lat, wraz z masowym rozpowszechnieniem posługiwania się środkami komunikacji elektronicznej (a wiec sms-ami i e-mailami), pojawiła się również pytanie, czy środki te mogą być przedstawione i zaakceptowane przez sąd w postępowaniu cywilnym jako dowód w sprawie, a także pod jaki rodzaju dowodu, jeżeli zostałyby za takowy…
  Napisano wtorek, 24 grudzień 2013 11:26 w Postępowanie cywilne Czytany 9295 razy Czytaj dalej...
 • Postępowanie o rozwód i separację
  Napisał
  Postępowanie o rozwód i separację Postępowanie o rozwód i separację jest w polskim prawie uregulowane w sposób jednakowy, tymi samymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Oba te postępowania należą do grupy postępowań odrębnych – a więc procedury procesowej (wyróżniającej się tym, iż istnieje powód i pozwany), zawierającej jednakże na tyle dużo odrębności od przepisów ogólnych regulujących…
  Napisano środa, 04 grudzień 2013 12:55 w Postępowanie cywilne Czytany 10542 razy Czytaj dalej...
 • Zdolność sądowa i procesowa w postępowaniu cywilnym
  Napisany
  Zdolność sądowa i procesowa w postępowaniu cywilnym Zdolność sądowa to zdolność do bycia stroną procesu w ogólności. Jej odpowiednikiem na gruncie prawa cywilnego materialnego jest zdolność prawna. Jest bezwzględną przesłanką procesową., a zatem sąd bierze ją pod uwagę z urzędu. Zdolności sądowej nie należy utożsamiać z pojęciem legitymacji procesowej, która oznacza zdolność do bycia stroną w konkretnym…
  Napisano piątek, 30 sierpień 2013 17:33 w Postępowanie cywilne Czytany 16663 razy Czytaj dalej...
 • Kim jest współuczestnik sporu? Jakie prawa ma współuczestnik?
  Napisała
  Kim jest współuczestnik sporu? Jakie prawa ma współuczestnik? Proces cywilny charakteryzuje się tzw. dwustronnością postępowania, czyli istnieniem strony powodowej i pozwanej. Ta zasada, jako jedna z nielicznych, nie doznaje wyjątków. Oznacza ona to, iż konieczne jest występowanie powoda i pozwanego w postępowaniu, jednakże każda strona może składać się z kilku osób – np. dwóch pozwanych (np. przy wspólnikach…
  Napisano piątek, 02 sierpień 2013 06:16 w Postępowanie cywilne Czytany 8719 razy Czytaj dalej...
 • Postępowanie o ubezwłasnowolnienie
  Napisał
  Postępowanie o ubezwłasnowolnienie Postępowanie dotyczące spraw o ubezwłasnowolnienie uregulowane jest przepisami art.544-5601 kodeksu postępowania cywilnego. Sprawy te należą do postępowań nieprocesowych, a więc sąd nie orzeka o ubezwłasnowolnieniu po przeprowadzeniu procesu. Już na podstawie powyższego możemy stwierdzić, iż w sprawach o ubezwłasnowolnienie brak jest powoda i pozwanego (a więc dwóch stron istniejących i…
  Napisano piątek, 12 lipiec 2013 16:22 w Postępowanie cywilne Czytany 23883 razy Czytaj dalej...
 • Jak skutecznie cofnąć pozew?
  Napisała
  Jak skutecznie cofnąć pozew? W postępowaniu cywilnym jedną z zasad naczelnych jest dyspozycyjność. Oznacza ona przede wszystkim możliwość rozporządzania czynnościami procesowymi i tokiem procesu (dyspozycyjność formalna), a także roszczeniami i prawami podmiotowymi (dyspozycyjność materialna). Na etapie wszczęcia postępowania, czyli wniesienia pozwu – powód może skutecznie cofnąć pozew. Uprawnienie to nie przysługuje innym osobom, nawet…
  Napisano piątek, 05 lipiec 2013 05:59 w Postępowanie cywilne Czytany 7231 razy Czytaj dalej...
 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  Napisał
  Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu ma swoją podstawę w dwóch generalnych przepisach prawa. Pierwszym z nich jest art.77§1 Konstytucji RP, który stwierdza, iż każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Drugim z nich jest przepis…
  Napisano wtorek, 25 czerwiec 2013 07:28 w Postępowanie cywilne Czytany 14164 razy Czytaj dalej...
 • Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego
  Napisany
  Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego W dzisiejszym świecie u coraz większej ilości osób stwierdza się różnego rodzaju zaburzenia natury psychicznej. Zgodnie z prawem kanonicznym, tego typu zjawiska (np. narkomania, alkoholizm czy narcyzm) stanowią podstawę do dochodzenia nieważności małżeństwa. Oczywiście zaburzenia psychiczne nie są jedyną formą nieważności związku małżeńskiego. Do grona powodów nieważności należy bowiem zaliczyć…
  Napisano czwartek, 30 maj 2013 13:55 w Postępowanie cywilne Czytany 10560 razy Czytaj dalej...
 • Postępowanie spadkowe i sposoby na odnalezienie spadkobierców
  Napisał
  Postępowanie spadkowe i sposoby na odnalezienie spadkobierców W poniższym artykule zostanie przedstawiona procedura nabycia spadku w sytuacji, w której niektórzy spadkobiercy nie są znani z miejsca zamieszkania i nie możemy powiadomić ich o możliwości nabycia spadku po osobie zmarłej. Przypominając ogólne zasady powołania do spadku, należy oczywiście wspomnieć, że może ono wynikać z ustawy albo z testamentu.…
  Napisano środa, 13 marzec 2013 14:51 w Postępowanie cywilne Czytany 19847 razy Czytaj dalej...
 • Idziemy do sądu. Proces cywilny w sprawach z zakresu prawa pracy
  Idziemy do sądu. Proces cywilny w sprawach z zakresu prawa pracy Stosunki z zakresu prawa pracy cechuje pewna newralgiczność, wynikająca z kilku przyczyn. Po pierwsze: stosunek pracy jest długotrwały, a w jego trakcie kumulują się wzajemne, zasadne bądź nie, roszczenia. Po drugie, zakończenie stosunku pracy jest częstokroć związane z zachwianiem stabilności materialnej zwalnianego pracownika, co tym bardziej motywuje do dochodzenia roszczeń…
  Napisano środa, 23 styczeń 2013 20:16 w Postępowanie cywilne Czytany 9710 razy Czytaj dalej...
 • Umorzenie zaległości dla likwidatora Funduszu Alimentacyjnego
  Napisał
  Umorzenie zaległości dla likwidatora Funduszu Alimentacyjnego W kierowanym do dłużnika alimentacyjnego piśmie od Komornika Sądowego o stanie zaległości w sprawie egzekucyjnej, często pojawia się „zaległość dla likwidatora Funduszu Alimentacyjnego”. Nierzadko jest to znaczna kwota, która przewyższa zaległości należne wierzycielowi alimentacyjnemu. Zaległość ta powstaje kiedy dłużnik alimentacyjny nie wywiązywał się ze swojego obowiązku i nie łożył na…
  Napisano wtorek, 22 styczeń 2013 15:45 w Postępowanie cywilne Czytany 28369 razy Czytaj dalej...
 • Praktyczny poradnik jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych cz.2
  Napisał
  Praktyczny poradnik jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych cz.2 W poprzednim artykule ukazano jak praktycznie starać się o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych. W tym tekście położono głównie nacisk jak uzyskać bezpłatną pomoc adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Tak jak w poprzednim tekście także i w tym, główny nacisk został położony na aspekt praktyczny.
  Napisano piątek, 08 czerwiec 2012 10:32 w Postępowanie cywilne Czytany 37238 razy Czytaj dalej...
 • Praktyczny poradnik jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych cz.1
  Napisał
  Praktyczny poradnik jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych cz.1 Obecnie wiele osób nie próbuje nawet dochodzić swoich praw przed sądami cywilnymi ze względu na koszty, jakie musieliby ponieść. Przeciętnego obywatela nie stać na założenie sprawy, a tym bardziej na pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Artykuł jest nawiązaniem o charakterze praktycznym do felietonu o kosztach sądowych sprawy cywilnej i ma na celu…
  Napisano poniedziałek, 04 czerwiec 2012 10:58 w Postępowanie cywilne Czytany 131840 razy
 • Jakie warunki musi spełnić organizacja pozarządowa aby móc wziąć udział w postępowaniu cywilnym?
  Napisał
  Jakie warunki musi spełnić organizacja pozarządowa aby móc wziąć udział w postępowaniu cywilnym? Przepisy polskiego Kodeksu postępowania cywilnego przyznają organizacjom pozarządowym prawo udziału w postępowaniu cywilnym na niespotykaną w innych państwach skalę. Mogą one bowiem nie tylko wytaczać powództwa w imieniu zwykłych obywateli, ale również przystępować do już toczących się postępowań. Niedawna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która w znaczący sposób zmieniła przepisy regulujące…
  Napisano sobota, 02 czerwiec 2012 21:03 w Postępowanie cywilne Czytany 73826 razy
 • Nakaz w postępowaniu nakazowym - krótka charakterystyka
  Napisany
  Nakaz w postępowaniu nakazowym - krótka charakterystyka Postępowanie nakazowe zostało uregulowane w artykule 484 i następne kodeksu postępowania cywilnego. Sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym należą do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Właściwość ustala się na podstawie przepisów ogólnych. Pozwy w postępowaniu nakazowym są rozpatrywane tylko i wyłącznie na wniosek powoda, zgłoszony w pozwie. Oznacza to, że sąd…
  Napisano niedziela, 29 kwiecień 2012 22:29 w Postępowanie cywilne Czytany 77994 razy Czytaj dalej...
 • Wyłączenie sędziego na wniosek w postępowaniu cywilnym
  Napisał
  Wyłączenie sędziego na wniosek w postępowaniu cywilnym Wyłączenie sędziego jest jedną z podstawowych instytucji postępowania sądowego w demokratycznym państwie prawnym. Aby wynik postępowania był sprawiedliwy, sędzia nie może nie być bezstronny, czy to ze względu na bliskość do strony postępowania, czy też ze względu na swoje powiązanie z samą sprawą i jej przedmiotem. Wyróżniamy wyłączenie sędziego z…
  Napisano wtorek, 27 grudzień 2011 14:18 w Postępowanie cywilne Czytany 40658 razy


 

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 482 gości oraz 4 użytkowników.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw