• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406

Prawo rodzinne

Autor

 
 • Co kryje się pod pojęciem intercyza?
  Napisany
  Co kryje się pod pojęciem intercyza? Pojęcie intercyza używane jest powszechnie dla określenia ustawowego pojęcia małżeńskiej umowy majątkowej. Intercyza pochodzi od łacińskiego słowa intercisio, oznaczającego rozcięcie. W świadomości społecznej określenie intercyza jest słowem nacechowanym negatywnie, gdyż panuje powszechne przeświadczenie, iż intercyza oznacza ograniczenie lub pozbawienie majątku współmałżonka. Natomiast, zgodnie z regulacją ustawową intercyza może kształtować majątek…
  Napisano niedziela, 29 listopad 2015 20:48 w Prawo rodzinne Czytany 2718 razy Czytaj dalej...
 • Kiedy sąd może ograniczyć lub zakazać kontaktów z dzieckiem? A kiedy może umieścić je w rodzinie zastępczej?
  Napisała
  Kiedy sąd może ograniczyć lub zakazać kontaktów z dzieckiem? A kiedy może umieścić je w rodzinie zastępczej? W doktrynie prawa uznaje się, że prawo do kontaktów z dzieckiem jest jednym z elementów składających się na dobro dziecka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż niezależnie od władzy rodzicielskiej rodziceoraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Takie samo prawo i obowiązek przysługuje również rodzeństwu, dziadkom,…
  Napisano środa, 19 luty 2014 00:00 w Prawo rodzinne Czytany 6006 razy Czytaj dalej...
 • Jak się rozwieść? Ile trzeba zapłacić za rozwód?
  Napisała
  Jak się rozwieść? Ile trzeba zapłacić za rozwód? Nie każde małżeństwo jest udane. W razie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd może rozwiązać małżeństwo. Konieczne jest jednak zerwanie więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej między małżonkami oraz… wniesienie pozwu rozwodowego przez jednego z nich do właściwego sądu wraz z uiszczeniem stosownej opłaty.
  Napisano piątek, 22 listopad 2013 07:46 w Prawo rodzinne Czytany 8365 razy Czytaj dalej...
 • Zaprzeczenie ojcostwa
  Napisany
  Zaprzeczenie ojcostwa Zaprzeczenie ojcostwa to udowodnienie, że osoba prawnie uznawana za ojca dziecka w rzeczywistości ojcem nie jest.
  Napisano wtorek, 12 listopad 2013 15:44 w Prawo rodzinne Czytany 8216 razy Czytaj dalej...
 • Obowiązek alimentacyjny rodziców na rzecz dzieci
  Napisał
  Obowiązek alimentacyjny rodziców na rzecz dzieci Obowiązek alimentacyjny rodziców w stosunku do swoich dzieci zawarty jest w treści art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obowiązek alimentacyjny rozumiemy jako wymóg dostarczania środków utrzymania (art. 128 k.r.o.), który wywodzony jest z generalnego sformułowania przepisu art. 87 k.r.o. stanowiącego, iż rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i…
  Napisano wtorek, 27 sierpień 2013 14:24 w Prawo rodzinne Czytany 11121 razy Czytaj dalej...
 • Separacja w polskim prawie rodzinnym
  Napisała
  Separacja w polskim prawie rodzinnym Instytucja separacji została uregulowana w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 611 i nast.). Niezbędną przesłanką pozwalającą sądowi na orzeczenie separacji jest nastąpienie zupełnego rozkładu pożycia między małżonkami, tj. więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. W takiej sytuacji każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Należy jednak pamiętać o…
  Napisano piątek, 14 czerwiec 2013 15:11 w Prawo rodzinne Czytany 12756 razy Czytaj dalej...
 • Zmiana nazwiska dziecka w przypadku braku zgody jednego z rodziców
  Napisała
  Zmiana nazwiska dziecka w przypadku braku zgody jednego z rodziców W polskim systemie prawnym co do zasady, w przypadku zmiany nazwiska małoletniego dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców, co bardzo często prowadzi do konfliktu między nimi, szczególnie kiedy ich małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód. W praktyce często ma miejsce sytuacja, kiedy to po rozwodzie, jeden z małżonków powraca do nazwiska,…
  Napisano piątek, 10 maj 2013 10:13 w Prawo rodzinne Czytany 14442 razy Czytaj dalej...
 • Budowa domu z majątku wspólnego małżonków na gruncie stanowiącym własność jednego małżonka - do kogo należy dom?
  Napisała
  Budowa domu z majątku wspólnego małżonków na gruncie stanowiącym własność jednego małżonka - do kogo należy dom? Pokrótce o wspólności majątkowej małżeńskiej W ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej – czyli w praktyce tym najczęstszym – istnieją trzy masy majątkowe: 1. Majątek wspólny; 2. Majątek osobisty męża; 3. Majątek osobisty żony.
  Napisano wtorek, 12 marzec 2013 09:13 w Prawo rodzinne Czytany 12658 razy Czytaj dalej...
 • Ograniczenie a pozbawienie władzy rodzicielskiej
  Napisał
  Ograniczenie a pozbawienie władzy rodzicielskiej Różnica między ograniczeniem a pozbawieniem władzy rodzicielskiej polega na skutkach, jakie te instytucje wywołują. Pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzi dalej idące konsekwencje i przyjmuje się, że środek ten jest stosowany dopiero w sytuacji, gdy wcześniej zastosowane metody nie przynosiły efektów lub gdy ich zastosowanie uważane jest w danej sytuacji za oczywiście…
  Napisano niedziela, 24 luty 2013 02:17 w Prawo rodzinne Czytany 26005 razy Czytaj dalej...
 • Macierzyństwo zastępcze - czy wynajem brzucha jest w Polsce dopuszczalny?
  Napisała
  Macierzyństwo zastępcze - czy wynajem brzucha jest w Polsce dopuszczalny? Stan cywilny człowieka jest niepodzielny i każdy może mieć jedną matkę i jednego ojca. Od 2008 roku w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym znajduje się przepis art. 619, który wyraźnie stanowi, że matką jest wyłącznie kobieta, która dziecko urodziła. O macierzyństwie przesądza fakt urodzenia dziecka, a nie jego pochodzenie genetyczne. Mimo…
  Napisano środa, 13 luty 2013 08:47 w Prawo rodzinne Czytany 15338 razy Czytaj dalej...
 • Prawo do kontaktów z dzieckiem
  Napisany
  Prawo do kontaktów z dzieckiem Kontakty z dzieckiem zostały uregulowane w Dziale 3 Rozdział II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. w art. 113– 1136 oraz w Konwencji o Prawach Dziecka, gdzie art. 9 ust. 3 stanowi, iż „Państwa-Strony będą szanowały prawo dziecka odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich…
  Napisano czwartek, 31 styczeń 2013 22:10 w Prawo rodzinne Czytany 9233 razy Czytaj dalej...
 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej
  Napisała
  Ograniczenie władzy rodzicielskiej Władza rodzicielska jest to zespół uprawnień i obowiązków przysługujących rodzicom nad małoletnim dzieckiem. Powstaje ona z mocy prawa z chwilą urodzenia się dziecka, trwa do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości lub do jego wcześniejszej śmierci. Zakres władzy rodzicielskiej nie zawsze przysługuje rodzicom w pełni. Sąd może władzę rodzicielską ograniczyć, zawiesić lub…
  Napisano środa, 02 styczeń 2013 20:28 w Prawo rodzinne Czytany 11221 razy Czytaj dalej...
 • Unieważnienie małżeństwa z powodu wady oświadczenia woli małżonka
  Napisała
  Unieważnienie małżeństwa z powodu wady oświadczenia woli małżonka Zawarte małżeństwo jest związkiem trwałym, lecz nie nierozerwalnym. W związku z tym, istnieje możliwość unieważnienia małżeństwa na drodze sądowej w przypadku wystąpienia określonej przesłanki. Jedną z nich jest wystąpienie przeszkody małżeńskiej.
  Napisano piątek, 07 grudzień 2012 05:54 w Prawo rodzinne Czytany 12268 razy Czytaj dalej...
 • Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego
  Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego XXI wiek upływa pod hasłem skrajnych przewartościowań. Z upływem czasu wiele instytucji nie cieszy się już takim uznaniem jak do tej pory. Są uważane za nieaktualne, zbędne w życiu człowieka korzystającego z możliwości nowoczesnego świata. Jedną z takich instytucji jest małżeństwo. Dane Eurostatu z 2007 roku mówią o zawartych w…
  Napisano czwartek, 22 listopad 2012 21:23 w Prawo rodzinne Czytany 11134 razy Czytaj dalej...
 • Orzeczenie o winie w rozwodzie
  Napisała
  Orzeczenie o winie w rozwodzie Rozwód z orzekaniem, czy bez orzekania o winie - oto jest pytanie? Przedstawiony problem jest parafrazą Szekspirowskiego pytania „być albo nie być…” - niekiedy orzeczenie o winie może stanowić o naszym bycie. Wiadomo, że rozwód jest dla nas traumatycznym przeżyciem, które chcemy mieć zdecydowanie za sobą. Niestety orzekanie o winie…
  Napisano poniedziałek, 10 wrzesień 2012 19:09 w Prawo rodzinne Czytany 7699 razy Czytaj dalej...
 • Alimenty na dorosłe dziecko
  Alimenty na dorosłe dziecko Zgodnie z artykułem 133 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r, Nr 9, poz. 59 ze zm.), rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Chyba , że dochody z majątku dziecka…
  Napisano środa, 29 sierpień 2012 10:09 w Prawo rodzinne Czytany 16356 razy Czytaj dalej...
 • Jak napisać pozew o alimenty
  Napisał
  Jak napisać pozew o alimenty Domagając się wykonania obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka, stajemy przed problemem, jak właściwie napisać pozew o alimenty. Dobrze skonstruowany pozew sprawi, że pismo nie zostanie odrzucone ze względów formalnych i zwiększa szansę na pomyślne załatwienie sprawy. Poniższy artykuł ma wyjaśnić najważniejsze elementy takiego pozwu.
  Napisano wtorek, 10 lipiec 2012 14:17 w Prawo rodzinne Czytany 13423 razy Czytaj dalej...
 • Pochodzenie dziecka – prawne uregulowania określenia ojcostwa
  Napisał
  Pochodzenie dziecka – prawne uregulowania określenia ojcostwa Zmieniająca się rzeczywistość wywiera silny wpływ na codzienne życie naszego społeczeństwa. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, dynamicznemu przeobrażeniu uległy wszelkie sfery ludzkiej egzystencji. Nie tylko przemiany gospodarcze, czy transformacja ustrojowa, ale również stosunki rodzinne Polaków zostały zupełnie zmodyfikowane. Antropolodzy podkreślają, iż obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem kryzysu tradycyjnej formy…
  Napisano sobota, 23 czerwiec 2012 12:17 w Prawo rodzinne Czytany 11916 razy
 • Jak wziąć rozwód z cudzoziemcem – skutki rozwodu i ich określanie
  Napisał
  Jak wziąć rozwód z cudzoziemcem – skutki rozwodu i ich określanie W poprzednich artykułach była mowa o prawie właściwym dla rozwodu oraz o zakresie zastosowania tego prawa. Tekst ten, będący bezpośrednim nawiązaniem do części poprzednich, ma na celu przedstawienie najistotniejszych skutków takiego „międzynarodowego rozwodu”. Innymi słowy przede wszystkim zostanie wytłumaczone, jak będą określane i jakie skutki wywrze rozwiązanie małżeństwa z elementem…
  Napisano środa, 09 maj 2012 22:41 w Prawo rodzinne Czytany 9052 razy Czytaj dalej...
 • Jak wziąć rozwód z cudzoziemcem – jaki jest zakres zastosowania prawa?
  Napisał
  Jak wziąć rozwód z cudzoziemcem – jaki jest zakres zastosowania prawa? Artykuł jest bezpośrednią kontynuacją poprzedniego, który odpowiadał na pytanie - jakie jest prawo właściwe dla rozwodu z cudzoziemcami. Gdy już znamy odpowiedź na to zagadnienie, warto zastanowić się nad kwestią zakresu zastosowania prawa, które jest adekwatne dla danej sprawy.
  Napisano środa, 09 maj 2012 18:40 w Prawo rodzinne Czytany 9161 razy Czytaj dalej...
 • Jak wziąć rozwód z cudzoziemcem - prawo którego państwa będzie stosowane?
  Napisał
  Jak wziąć rozwód z cudzoziemcem - prawo którego państwa będzie stosowane? W czasach postępującej globalizacji, gdy Polska otwiera swe granice, wiele kobiet i mężczyzn różnych narodowości ma znacznie więcej okazji, by spędzać ze sobą wspólnie czas, co nie było tak powszechną praktyką w niedalekiej przeszłości. Skutkuje to znacznie większą liczbą takich małżeństw, gdzie oboje małżonkowie nie są narodowości polskiej. Fachowo, takie…
  Napisano piątek, 23 marzec 2012 09:36 w Prawo rodzinne Czytany 19573 razy Czytaj dalej...
 • Egzekucja i przedawnienie roszczeń alimentacyjnych
  Napisał
  Egzekucja i przedawnienie roszczeń alimentacyjnych W dzisiejszych czasach wartość, jaką jest trwałość rodziny podlega stałej dewaluacji. Statystycznie coraz więcej rodzin ulega rozpadowi i wiele dzieci musi się wychowywać bez udziału jednego z rodziców. Jednak portal o tematyce prawnej nie jest miejscem na rozważanie problemu braku trwałości rodziny, lecz tego jakie to zjawisko rodzi skutki prawne,…
  Napisano poniedziałek, 05 grudzień 2011 17:09 w Prawo rodzinne Czytany 43746 razy Czytaj dalej...
 • Jakie są prawa i obowiązki małżonków
  Napisał
  Jakie są prawa i obowiązki małżonków Po wejściu w związek małżeński, mąż i żona wchodzą w nowy zakres regulacji prawnej. Jedną z perspektyw, którą można przyjąć, aby scharakteryzować stan prawny dotyczący małżonków, jest spojrzenie na ich prawa i obowiązki. Kodeks rodzinny i opiekuńczy poświęca zagadnieniu praw i obowiązków małżonków regulację zawartą w art. 23-30 tej ustawy.
  Napisano piątek, 02 wrzesień 2011 08:52 w Prawo rodzinne Czytany 25000 razy Czytaj dalej...
 • Majątek małżonków w ustawowym ustroju majątkowym
  Napisał
  Majątek małżonków w ustawowym ustroju majątkowym Zawarcie związku małżeńskiego w świetle polskiego prawa oznacza dla męża i żony wejście w nowy zakres sytuacji prawnej. Polskie prawo, zwłaszcza ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zawiera obszerną regulację poświęconą sytuacji małżonków. Jedną z perspektyw, z jakich można spojrzeć na ich sytuację prawną, jest…
  Napisano czwartek, 01 wrzesień 2011 20:42 w Prawo rodzinne Czytany 11978 razy Czytaj dalej...
 • Separacja i jej skutki
  Separacja i jej skutki Instytucja separacji w polskim prawie małżeńskim została unormowana przez ustawę z dnia 21 maja 1999 roku o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 16 grudnia 1999 roku. Zasadniczą zmianą w porządku prawnym, jaka szła w parze z…
  Napisano niedziela, 20 marzec 2011 17:40 w Prawo rodzinne Czytany 16941 razy Czytaj dalej...
 

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 497 gości oraz 1 użytkownik.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw