• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406

Prawo rzeczowe

Autor

 • Służebność przesyłu
  Napisany
  Służebność przesyłu Służebność przesyłu została wprowadzona do Kodeksu cywilnego 3 sierpnia 2008 r. Normują ją przepisy art.3051-3054 k.c. W świetle art.3051 k.c. służebność przesyłu to służebność obciążająca nieruchomość na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia o których mowa w art.49§1 k.c. i polegająca na tym, że przedsiębiorca może…
  Napisano piątek, 04 grudzień 2015 08:16 w Prawo rzeczowe Czytany 7591 razy
 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  Napisany
  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Uregulowane jest w ustawie z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Zawarte jest w katalogu ograniczonych praw rzeczowych w art.244§1 k.c. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych wcześniej regulowała tryb ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Członek spółdzielni, który ubiegał się o…
  Napisano czwartek, 26 listopad 2015 08:19 w Prawo rzeczowe Czytany 4585 razy
 • Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
  Napisany
  Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Użytkowanie wieczyste jest w polskim systemie prawa cywilnego jednym z trzech rodzajów praw rzeczowych. To specyficzne prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej w triadzie praw rzeczowych znajduje swoje miejsce pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Może ono być ustanawiane na rzecz osób fizycznych lub prawnych na gruntach należących do Skarbu…
  Napisano wtorek, 30 wrzesień 2014 09:25 w Prawo rzeczowe Czytany 5293 razy Czytaj dalej...
 • Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej
  Napisała
  Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej Istota służebności drogi koniecznej polega na obciążeniu innej nieruchomości poprzez ustanowienie na niej prawa wkraczania na jej teren w celu uzyskania dostępu do drogi publicznej lub budynków gospodarskich (więcej o jej istocie -> KLIK oraz o samym ustanowieniu -> KLIK). Owa służebność ustanawiana jest jednak za wynagrodzeniem, które ma poniekąd…
  Napisano czwartek, 10 lipiec 2014 07:15 w Prawo rzeczowe Czytany 9938 razy Czytaj dalej...
 • Jak w praktyce ustanawia się służebność drogi koniecznej?
  Napisała
  Jak w praktyce ustanawia się służebność drogi koniecznej? Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Ustawodawca daje zatem możliwość ustanowienia służebności gruntowej, która ułatwi lub wręcz umożliwi właścicielowi korzystanie z jego nieruchomości. Co…
  Napisano środa, 09 lipiec 2014 07:09 w Prawo rzeczowe Czytany 7730 razy Czytaj dalej...
 • Istota i przesłanki ustanowienia służebności drogi koniecznej
  Napisała
  Istota i przesłanki ustanowienia służebności drogi koniecznej W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. Czasami jednak uprawnienia właścicielskie są ograniczone przez okoliczności faktyczne,…
  Napisano wtorek, 08 lipiec 2014 07:25 w Prawo rzeczowe Czytany 7154 razy Czytaj dalej...
 • Służebność osobista na przykładzie służebności mieszkania
  Napisała
  Służebność osobista na przykładzie służebności mieszkania Kodeks cywilny wprowadza trzy rodzaje służebności – osobistą, gruntową i przesyłu. Wszystkie są ograniczonymi prawami rzeczowymi, czyli prawami na rzeczy cudzej. Mają one charakter bezwzględny i skutkują erga omnes, stanowią bowiem obciążenie konkretnej nieruchomości. Na czym w praktyce polegają służebności osobiste? Charakterystyka służebności osobistych Służebności osobiste polegają na tym, iż…
  Napisano piątek, 13 czerwiec 2014 08:22 w Prawo rzeczowe Czytany 8755 razy
 • Praktyka: ustanawianie hipoteki przymusowej
  Napisała
  Praktyka: ustanawianie hipoteki przymusowej Zgodnie z art. 109 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa). Kiedy właściwie wierzyciel może ustanowić hipotekę na nieruchomości dłużnika? Czy zawsze trzeba czekać na…
  Napisano piątek, 16 maj 2014 07:19 w Prawo rzeczowe Czytany 4923 razy
 • Przedawnienie wierzytelności a zabezpieczenie hipoteką
  Napisała
  Przedawnienie wierzytelności a zabezpieczenie hipoteką Czasami występują sytuacje, w których wierzytelność została stwierdzona prawomocnym tytułem egzekucyjnym, lecz przedawniła się z uwagi na upływ czasu. Dla wierzyciela co do zasady oznacza to niemożliwość przymusowego dochodzenia zaspokojenia. Jednakże zabezpieczenie wierzytelności hipoteką może zapobiec takim problemom, nawet jeśli egzekucji nigdy nie wszczęto. Bieg przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem,…
  Napisano poniedziałek, 28 kwiecień 2014 05:43 w Prawo rzeczowe Czytany 15560 razy
 • Zakres zabezpieczenia hipotecznego
  Napisała
  Zakres zabezpieczenia hipotecznego Hipoteka jest prawem zastawniczym, które służy zabezpieczeniu wierzytelności. Jej przedmiotem może być m.in. nieruchomość, udział w części ułamkowej nieruchomości, użytkowanie wieczyste, a także inna wierzytelność zabezpieczona hipotecznie (więcej o hipotece -> KLIK). Zakres zabezpieczenia hipotecznego określa art. 68 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Co do zasady hipoteka zabezpiecza wierzytelność…
  Napisano piątek, 25 kwiecień 2014 05:20 w Prawo rzeczowe Czytany 5246 razy
 • Hipoteka – istota, rodzaje i sposób zaspokojenia
  Napisała
  Hipoteka – istota, rodzaje i sposób zaspokojenia W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka). Czym właściwie jest hipoteka? Jakie są jej rodzaje? Hipoteka jest…
  Napisano czwartek, 24 kwiecień 2014 06:01 w Prawo rzeczowe Czytany 7248 razy
 • Analiza pozwu o wykup gruntu
  Napisał
  Analiza pozwu o wykup gruntu Budując określoną inwestycję na nieruchomości, która – jak się później okazuje, nie jest naszą własnością, narażamy się na nieprzyjemności ze strony właściciela działki. Jego stanowisko, wypraszające nas z jego gruntu, nie zawsze musi być jednak usprawiedliwione. Prawo wyraźnie przyznaje możliwość wykupu takiego gruntu przez osobę, która włożyła pieniądze w inwestycję,…
  Napisano poniedziałek, 07 październik 2013 23:00 w Prawo rzeczowe Czytany 16317 razy
 • Prawne aspekty lokalizacji słupów linii energetycznych
  Napisał
  Prawne aspekty lokalizacji słupów linii energetycznych Czasopismo Prawo Prosto.pl ISSN 2299-4408 W ostatnim czasie niezwykle popularny staje się temat prawnej regulacji następującego problemu: mamy działkę, a na niej usytuowany jest słup linii energetycznej. Mimo, że nawet nie zamierzamy wybudować na niej domu, a działka ma przeznaczenie rolne, to i tak fakt ulokowania na niej słupa w…
  Napisano wtorek, 23 lipiec 2013 07:55 w Prawo rzeczowe Czytany 11555 razy
 • Jak poradzić sobie z uciążliwym sąsiadem?
  Napisany
  Jak poradzić sobie z uciążliwym sąsiadem? Media co pewien czas informują opinię publiczną o kolejnych przypadkach bezradności wobec tzw. uciążliwego sąsiada, który zakłóca spokój pozostałych mieszkańców naruszając ciszę nocną, dewastując nieruchomość wspólną, czy wykraczając przeciwko porządkowi domowemu. Taki lokator staje się utrapieniem dla wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, a przede wszystkim dla właścicieli pozostałych nieruchomości.
  Napisano poniedziałek, 27 sierpień 2012 12:08 w Prawo rzeczowe Czytany 18285 razy Czytaj dalej...
 • Jak przerwać bieg terminu zasiedzenia?
  Napisał
  Jak przerwać bieg terminu zasiedzenia? Nabycie prawa własności nieruchomości poprzez jej zasiedzenie jest wciąż bardzo często spotykane. W jednym z moich wcześniejszych artykułów starałem się wyjaśnić jakie warunki musimy spełnić, aby zasiedzieć daną nieruchomość. Jednym z nich jest nieprzerwane posiadanie określonej nieruchomości przez wymagany prawnie okres czasu. W tym artykule postaram się natomiast wyjaśnić, jakie…
  Napisano sobota, 07 lipiec 2012 19:51 w Prawo rzeczowe Czytany 32890 razy Czytaj dalej...
 • Jakie warunki musimy spełnić aby zasiedzieć nieruchomość?
  Napisał
  Jakie warunki musimy spełnić aby zasiedzieć nieruchomość? Zasiedzenie to instytucja prawa cywilnego, której celem jest niejako prostowanie niezgodności pomiędzy faktycznym posiadaniem nieruchomości, a formalnym stanem własności. Umożliwia ona nieuprawnionej osobie nabycie prawa własności danej nieruchomości w wyniku jego faktycznego wykonywania przez wystarczająco długi okres czasu. Umozliwia to porządkowanie faktycznych stosunków społecznych pod względem prawnym.
  Napisano czwartek, 01 marzec 2012 12:49 w Prawo rzeczowe Czytany 24223 razy Czytaj dalej...
 • Ochrona posiadania
  Napisał
  Ochrona posiadania Panu Kowalskiemu skradziono samochód. Był do niego na tyle przywiązany, że gdy kilka lat później zobaczył go przypadkiem na ulicy jednego z polskich miast i rozpoznał z całą pewnością po charakterystycznym ułamaniu znaczka mercedesa, natychmiast wyciągnął kluczyki, które nosił jako pamiątkę po swoim ukochanym pojeździe, otworzył auto i odjechał.
  Napisano poniedziałek, 19 grudzień 2011 13:12 w Prawo rzeczowe Czytany 24766 razy Czytaj dalej...
 • Ochrona prawa własności
  Ochrona prawa własności Ochrona prawa własności silnie zakorzeniona jest zarówno w Konstytucji RP, która zakłada, że Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia oraz w Kodeksie cywilnym, gdzie na pierwszy plan wysuwają się dwie skargi, których geneza sięga prawa rzymskiego. Właściciel uprawniony jest do korzystania z rzeczy oraz pobierania pożytków z wyłączeniem innych…
  Napisano piątek, 18 listopad 2011 23:08 w Prawo rzeczowe Czytany 30064 razy
 • Immisje, prawo sąsiedzkie
  Immisje, prawo sąsiedzkie Stosunki cywilnoprawne między sąsiadami zostały uregulowane w art. 144 – 154 Kodeksu cywilnego. Przepisy w nich zawarte określa się mianem „prawa sąsiedzkiego”. Przedmiotem niniejszego artykułu jest ograniczenie immisji, o którym wspomina art. 144 k.c. Jest to jedno z ograniczeń prawa własności nieruchomości, którego zadaniem jest realizacja zasady „złotego środka” w…
  Napisano środa, 16 listopad 2011 11:26 w Prawo rzeczowe Czytany 17374 razy
 • Obowiązki znalazcy
  Obowiązki znalazcy Znalezienie rzeczy to jedna z typowych sytuacji życia codziennego. Wielu z nas nie zdaje sobie jednak sprawy, jakie są obowiązki „uczciwego znalazcy”. Aby dowiedzieć się, co należy zrobić z rzeczą znalezioną na przystanku autobusowym lub w gmachu urzędu miejskiego, wystarczy zajrzeć do Kodeksu cywilnego. Ustawodawca uregulował tę kwestię w rozdziale…
  Napisano poniedziałek, 31 październik 2011 17:38 w Prawo rzeczowe Czytany 13124 razy Czytaj dalej...
 • Jakie są prawa i obowiązki właściciela lokalu
  Napisał
  Jakie są prawa i obowiązki właściciela lokalu Charakterystycznym dla sytuacji mieszkalnej wielu osób jest bycie właścicielem danego, wydzielonego lokalu mieszkalnego. Ten stan wiąże się z pewną sferą uprawnień i obowiązków, jakie polskie prawo ustanawia wobec właścicieli tych lokali. W dzisiejszym artykule postaram się objaśnić tą problematykę, poddając analizie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o…
  Napisano wtorek, 12 kwiecień 2011 09:36 w Prawo rzeczowe Czytany 15143 razy Czytaj dalej...
 • Na czym polega służebność przesyłu
  Napisał
  Na czym polega służebność przesyłu Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw rozszerzyła w kodeksie cywilnym dział poświęcony służebnościom o rozdział III, poświęcony instytucji służebności przesyłu (art. 3051-3054k.c.). Jest to zasadnicza część przepisów poświęconych temu rodzajowi służebności. Służebność przesyłu określają dodatkowo, pełniące rolę bardziej ogólnych,…
  Napisano poniedziałek, 21 marzec 2011 19:34 w Prawo rzeczowe Czytany 23705 razy Czytaj dalej...
 • Jak wygląda nowa hipoteka
  Napisał
  Jak wygląda nowa hipoteka 20 lutego 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw. Mimo że dotyczy ona w zasadzie szeregu ustaw, począwszy od Prawa bankowego, poprzez Ordynację podatkową, Prawo upadłościowe i naprawcze, aż do ustawy o obligacjach,…
  Napisano wtorek, 15 marzec 2011 13:06 w Prawo rzeczowe Czytany 17113 razy Czytaj dalej...

 

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 478 gości oraz 1 użytkownik.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw