• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406

Prawo upadłościowe i naprawcze

Autor

 • Zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem unijnym w sprawie postępowania upadłościowego
  Napisała
  Zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem unijnym w sprawie postępowania upadłościowego 5 czerwca 2015r. w Dzienniku Urzędowym opublikowana została przekształcona wersja „rozporządzenia upadłościowego”, czyli rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego. Po wejściu w życie zastąpiło ono rozporządzenie nr 1346/2000 z maja 2000 roku. Nowa regulacja jest odpowiedzią na przemiany, jakie zaszły w Europie w ciągu ponad dekady i uzupełnieniem licznych braków swojego…
  Napisano czwartek, 16 lipiec 2015 07:17 w Prawo upadłościowe Czytany 4227 razy
 • Zmiany w upadłości konsumenckiej
  Napisał
  Zmiany w upadłości konsumenckiej Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) zostało wprowadzone do prawa polskiego ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - prawo upadłościowe i naprawcze (zwane dalej jako: PUiN) oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1572). Opierając…
  Napisano czwartek, 05 marzec 2015 15:11 w Prawo upadłościowe Czytany 13740 razy
 • Skutki ogłoszenia upadłości
  Napisał
  Skutki ogłoszenia upadłości Postępowanie upadłościowe jest szczególnym rodzajem postępowania cywilnego, odnosi się bowiem tylko do ściśle określonych kategorii podmiotów i ma zastosowanie tylko w szczególnym przypadku jakim jest niewypłacalność tych podmiotów. Specyfika procedury upadłościowej przejawia się również w tym, iż postępowanie to jest niejako dwuetapowe. Pierwszy etap wszczynany jest zawsze tylko i wyłącznie…
  Napisano wtorek, 21 październik 2014 10:12 w Prawo upadłościowe Czytany 10617 razy
 • Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
  Napisał
  Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Głównym celem postępowania upadłościowego, zgodnie z treścią art. 2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze – dalej w artykule jako PUiN, jest możliwie jak najpełniejsze zaspokojenie roszczeń wierzycieli z majątku upadłego dłużnika. W zależności od rodzaju postępowania upadłościowego cel ten może być osiągnięty na dwa sposoby – poprzez likwidację (a więc…
  Napisano poniedziałek, 20 październik 2014 09:13 w Prawo upadłościowe Czytany 9703 razy
 • Kolejność zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
  Napisał
  Kolejność zaspokajania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Postępowanie upadłościowe polega na całkowitym oddłużeniu upadłego podmiotu prawa i jak najpełniejszym zaspokojeniu wszystkich wierzycieli. Z uwagi na to, postępowanie upadłościowe jest uważane za tzw. sukcesję uniwersalną, bowiem służy zapłaty długów dla wszystkich istniejących wierzycieli, których wierzytelności zostały wpisane na listę wierzytelności a więc uznane przez syndyka (i sędziego komisarza)…
  Napisano piątek, 10 październik 2014 09:51 w Prawo upadłościowe Czytany 9686 razy
 • Niewypłacalność jako przesłanka ogłoszenia upadłości dłużnika
  Napisał
  Niewypłacalność jako przesłanka ogłoszenia upadłości dłużnika Uczestnictwo w obrocie gospodarczym zawsze wiąże się z ryzykiem tego, iż prowadzona przez nas działalność gospodarcza nie przyniesie spodziewanego zysku – podstawowego i najważniejszego celu uczestnictwa w obrocie gospodarczym – ale spowoduje, że poniesiemy stratę finansową, która w ostateczności może spowodować załamanie finansowe przedsiębiorstwa i jego bankructwo. Powyższe okoliczności są…
  Napisano wtorek, 15 lipiec 2014 07:06 w Prawo upadłościowe Czytany 7208 razy
 • Skutki uchylenia układu
  Napisała
  Skutki uchylenia układu Prawo przewiduje możliwość ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu (więcej o istocie tej upadłości: KLIK). Wierzyciele mają jednak gwarancję ustawową, która pozwala im na sądowe uchylenie układu jeżeli upadły nie wykonuje postanowień układu albo jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. Jakie będą skutki wydania postanowienia Sądu w przedmiocie uchylenia…
  Napisano środa, 02 lipiec 2014 10:57 w Prawo upadłościowe Czytany 5281 razy Czytaj dalej...
 • Układ w postępowaniu upadłościowym
  Napisała
  Układ w postępowaniu upadłościowym Kwestia orzeczenia upadłości dłużnika została omówiona w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze. Ustawa wyróżnia dwa rodzaje upadłości – likwidacyjną oraz z możliwością zawarcia układu. Obie różnią się przede wszystkim tym, iż ta druga pozwala na kontynuowanie prowadzenia działalności, mimo powstania stanu niewypłacalności. Ustawodawca chroni jednak wierzycieli poprzez możliwość uchylenia układu…
  Napisano wtorek, 01 lipiec 2014 13:45 w Prawo upadłościowe Czytany 4070 razy Czytaj dalej...
 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej - jakie są przesłanki do jego orzeczenia?
  Napisał
  Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej - jakie są przesłanki do jego orzeczenia? Podstawową zasadą gospodarki wolnorynkowowej, która przewidziana jest w art. 20 Konstytucji RP, jest swoboda działalności gospodarczej podmiotów jedynie przy minimalnej ingerencji państwa polskiego (która to ingerencja ma za zadanie łagodzenie niesprawiedliwości społeczno – gospodarczych). Dzięki tej zasadzie podmioty prawa mogą bez większych ograniczeń brać udział w tym obrocie i się…
  Napisano poniedziałek, 30 czerwiec 2014 06:59 w Prawo upadłościowe Czytany 7386 razy
 • Wpływ ogłoszenia upadłości dłużnika na jego stosunki majątkowe małżeńskie
  Napisał
  Wpływ ogłoszenia upadłości dłużnika na jego stosunki majątkowe małżeńskie Postępowanie upadłościowe jest typem postępowania cywilnego, które wywiera najdalej idące skutki dla osoby i majątku dłużnika (nawet w postępowaniu egzekucyjnym egzekucja dotyczy tylko jednego długu i prowadzona jest przez tylko jednego wierzyciela ze ściśle określonych przedmiotów majątku dłużnika). Tymczasem postępowanie upadłościowe polega na całkowitym oddłużeniu podmiotu prawa, co wiąże się…
  Napisano wtorek, 20 maj 2014 06:59 w Prawo upadłościowe Czytany 6678 razy
 • Podstawa ogłoszenia upadłości spółdzielni
  Napisał
  Podstawa ogłoszenia upadłości spółdzielni Spółdzielnie w naszym prawie są jednym z reliktów po uprzednim systemie politycznym i gospodarczym Polski. Pomimo tego ustawodawca nie zdecydował się na ich usunięcie, uznając iż są przejawem konstytucyjnej wolności zrzeszania się obywateli, a do tego są już zbyt mocno zakorzenione w społeczeństwie. Dlatego też ustawa stanowiąca podstawę prawną funkcjonowania…
  Napisano piątek, 10 styczeń 2014 17:00 w Prawo upadłościowe Czytany 8150 razy Czytaj dalej...
 • Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o upadłość
  Napisał
  Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o upadłość Postępowanie upadłościowe, jest jednym z typów postępowań nieprocesowych, które unormowane zostało całościowo w osobnym akcie prawnym, jakim jest ustawa prawo upadłościowe i naprawcze, a przepisy kodeksu postępowanie cywilnego w tych przypadkach mają znaczenie drugorzędne i stosowane mogą być jedynie pomocniczo. Jednym z przykładów takiej odrębności, jest katalog podmiotów uprawnionych do…
  Napisano środa, 13 listopad 2013 13:28 w Prawo upadłościowe Czytany 9778 razy Czytaj dalej...
 • Kto może ogłosić upadłość?
  Napisał
  Kto może ogłosić upadłość? Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, możliwość ogłoszenia upadłości nie przysługuje wszystkim podmiotom prawa prywatnego. Dlatego też możliwość tą należałoby rozpatrywać w kategoriach uprawnienia, przysługującego niektórym podmiotom - jest to postępowanie dla dłużnika znacznie bardziej korzystne od postępowań egzekucyjnych, bowiem ukończenie postępowania upadłościowego…
  Napisano środa, 09 październik 2013 11:24 w Prawo upadłościowe Czytany 11186 razy Czytaj dalej...
 • Prokurent w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
  Napisał
  Prokurent w postępowaniu upadłościowym i naprawczym Prokura, jako instytucja prawa prywatnego, jest jedną z możliwości działania w cudzym imieniu, czyli typem pełnomocnictwa. Prokura, uregulowana w art 1091 - 1099 KC, stanowi jednak szczególny typ pełnomocnictwa, bowiem po pierwsze, udzielić go może tylko i wyłącznie przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, a po drugie prokurent nabywa…
  Napisano wtorek, 16 kwiecień 2013 08:47 w Prawo upadłościowe Czytany 10726 razy Czytaj dalej...
 • Uwagi krytyczne do negatywnych przesłanek upadłości konsumenckiej
  Napisał
  Uwagi krytyczne do negatywnych przesłanek upadłości konsumenckiej Ustawodawca w art 4913 ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze określił przesłanki, których wystąpienie zobowiązuje sąd upadłościowy badający możliwość ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej przedsiębiorstwa, do oddalenia wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości. Przesłanki określone w ust. 2 tego przepisu, które związane są z możliwością ogłoszenia takiej upadłości tylko raz na 10…
  Napisano czwartek, 28 luty 2013 17:28 w Prawo upadłościowe Czytany 8082 razy Czytaj dalej...
 • Przesłanki ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej
  Napisał
  Przesłanki ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej Wprowadzoną w 2008 roku zmianą do ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze ustawodawca utworzył całkiem nową instytucję prawną, a mianowicie postępowanie upadłościowe dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej ( art 4911 – 49112PUiN), które potocznie bywa nazywane postępowaniem upadłościowym konsumenckim (należy jednak tutaj zaznaczyć, iż nie jest to prawidłowa…
  Napisano środa, 20 luty 2013 11:43 w Prawo upadłościowe Czytany 17903 razy Czytaj dalej...

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 535 gości oraz 1 użytkownik.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw