• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406

Prawo zobowiązań

Autor

 • Umowa powierniczego przelewu wierzytelności
  Napisany
  Umowa powierniczego przelewu wierzytelności Szczególnym rodzajem przelewu wierzytelności (cesji) jest cesja fiducjarna (powiernicza), która pod wieloma względami różni się od typowej struktury cesji opisanej we wcześniejszym artykule. Odmiennością jest to, że cesja fiducjarna ma charakter niedefinitywny, przejściowy, powierniczy. Od klasycznej cesji różni się również funkcją. Nadto, dla wszystkich innych uczestników obrotu niż strony umowy…
  Napisano czwartek, 20 sierpień 2015 07:45 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 3579 razy
 • Istota przelewu wierzytelności
  Napisany
  Istota przelewu wierzytelności Przelew wierzytelności (cesja) jest umową, na mocy której wierzyciel (cedent)przenosi na osobę trzecią (cesjonariusza) wierzytelność przysługującą mu wobec dłużnika. Jednostronne oświadczenie woli nie wystarczy do dokonania przelewu, który dochodzi do skutku pomiędzy dwoma stronami. Nabywca wierzytelności także musi złożyć stosowne oświadczenie woli o przyjęciu przelewu. Przelew może być odpłatny lub…
  Napisano środa, 19 sierpień 2015 07:29 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 3459 razy
 • Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej
  Napisany
  Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej Spółka cywilna, wbrew swojej nazwie, nie jest spółką prawa handlowego uregulowaną w kodeksie spółek handlowych, ale umową zobowiązaniową, do której zawarcia wymagane są zgodne oświadczenia woli przynajmniej dwóch stron. Dlatego też spółka nie posiada osobowości prawnej, a podmiotowość prawną posiadają wspólnicy spółki, którymi mogą być wszystkie podmioty prawa, czyli zarówno…
  Napisano piątek, 24 kwiecień 2015 07:06 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 4564 razy
 • Spólka cywilna - zagadnienia ogólne
  Napisany
  Spólka cywilna - zagadnienia ogólne Pochodzenie spółki cywilnej w polskim prawodawstwie bierze swój początek z Kodeksu Napoleona (dalej jako: KN). O spółce stanowiły art. 1832-1873 KN. Już wtedy miała ona specyficzną formę bowiem była kontraktem (a więc jedynie umową), przez który dwie lub więcej osób godziło się do dania jakiejś rzeczy na "współkę" w celu…
  Napisano czwartek, 23 kwiecień 2015 07:13 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 4386 razy
 • Reklamacja imprezy turystycznej. Dowiedz się czego możesz się domagać.
  Napisany
  Reklamacja imprezy turystycznej. Dowiedz się czego możesz się domagać. Sezon urlopowy w Polsce dobiega końca. Co jednak w przypadku gdy wymarzone wakacje nie odpowiadały ofercie i oczekiwaniom? Warto wiedzieć, że w takim przypadku klientowi przysługuje reklamacja. O tym jak i gdzie ją składać poniżej.
  Napisano sobota, 27 wrzesień 2014 13:41 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 5697 razy Czytaj dalej...
 • Jak uzyskać billingi rozmów?
  Jak uzyskać billingi rozmów? Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne precyzyjne określa jakie są obowiązki dostawcy usług telekomunikacyjnych dotyczące informowania abonenta o wykonanych usługach. Niezależnie od tego, czy abonent ma zwyczaj wnikliwego analizowania swoich billingów, czy też wyrzuca je do kosza bez czytania, przepisy gwarantują, że otrzyma on pewien minimalny…
  Napisano czwartek, 17 lipiec 2014 10:36 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 4210 razy Czytaj dalej...
 • Udostępnianie informacji gospodarczej o zobowiązaniach przedawnionych
  Udostępnianie informacji gospodarczej o zobowiązaniach przedawnionych Istotnym elementem systemu oceny wiarygodności finansowej w obrocie gospodarczym są biura informacji gospodarczej działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 nr 81 poz. 530 ze zm.). Cztery funkcjonujące obecnie w Polsce BIG-i prowadzą działalność polegającą…
  Napisano środa, 28 maj 2014 19:05 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 5478 razy Czytaj dalej...
 • Czek – zapomniany mały weksel
  Napisała
  Czek – zapomniany mały weksel Czek jest, a właściwie był, popularnym instrumentem finansowym. Okazał się jednak przestarzałym mechanizmem i obecnie nie występuje w obrocie. W doktrynie uważa się, że czek jest „małym wekslem”. Dlaczego?
  Napisano środa, 26 marzec 2014 00:00 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 6228 razy Czytaj dalej...
 • Indos – sposób zbywania papierów wartościowych
  Napisała
  Indos – sposób zbywania papierów wartościowych Papiery wartościowe stanowią często dokumenty. Część z tych dokumentów jest zbywalna, a niektóre z nich (na zlecenie) są zbywalne wyłącznie przez indos. Kodeks cywilny stanowi, że indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym przeniesienie praw na inną osobę.Do przeniesienia praw…
  Napisano wtorek, 25 marzec 2014 00:00 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 5641 razy Czytaj dalej...
 • Zawarłeś ustną umowę i nie możesz odzyskać pieniędzy? Użyj weksla!
  Napisała
  Zawarłeś ustną umowę i nie możesz odzyskać pieniędzy? Użyj weksla! Weksel jest papierem wartościowym, który ma ogromne znaczenie w obrocie cywilnoprawnym. Bardzo często pełni on funkcje gwarancyjną, zabezpieczającą wykonanie innego zobowiązania. Wiele osób ma jednakże wątpliwości, czy bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty (weksel) spisane na zwykłej kartce jest skuteczne. A co z wekslami podpisanymi na chusteczce w restauracji?
  Napisano piątek, 21 marzec 2014 09:55 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 4734 razy Czytaj dalej...
 • Papiery wartościowe – czym różnią się od zwykłych dokumentów?
  Napisała
  Papiery wartościowe – czym różnią się od zwykłych dokumentów? Papier wartościowy jest instrumentem finansowym i często ma postać dokumentu. Regulacja papierów wartościowych znajduje się obecnie w kodeksie cywilnym i jest oparta na konstrukcji zobowiązania. Jest to zatem stosunek prawny, w którym występuje wierzyciel i dłużnik z papieru wartościowego. Zobowiązanie wynikające z papieru wartościowego ma charakter abstrakcyjny.
  Napisano czwartek, 20 marzec 2014 00:00 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 4947 razy Czytaj dalej...
 • Czym jest przekaz?
  Napisała
  Czym jest przekaz? Przekaz, na którego konstrukcji opiera się wiele innych instytucji (jak np. weksel trasowany), został uregulowany wart. 9211 - 9215 k.c. Jest konstrukcją dość skomplikowaną, jednakże często występuje w praktyce. Z przekazem będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy Pan X będzie dłużny 100 zł Panu Y, a jednocześnie Pan Y…
  Napisano środa, 19 marzec 2014 10:53 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 6636 razy Czytaj dalej...
 • Dwa oblicza niewypłacalności - ujęcie kodeksu cywilnego i prawa upadłościowego i naprawczego
  Napisał
  Dwa oblicza niewypłacalności - ujęcie kodeksu cywilnego i prawa upadłościowego i naprawczego Pojęciem niewypłacalności posługuje się szereg różnych aktów prawnych, pochodzących nierzadko z odmiennych i odległych dziedzin prawa. Przykładowymi ustawami, w których ta kategoria prawna się znajduje będą np.: kodeks karny, kodeks spółek handlowych, ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawa o usługach turystycznych,…
  Napisano czwartek, 13 marzec 2014 00:00 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 6159 razy Czytaj dalej...
 • Skarga pauliańska - elementy niezbędne pisma
  Napisał
  Skarga pauliańska - elementy niezbędne pisma Skarga pauliańska, zgodnie z treścią art. 531 k.c., może występować jako dwa rodzaje pism. Po pierwsze może być ona pismem wszczynającym postępowanie o uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną, czyli normalnym pozwem (w tych sytuacjach, w których wierzyciel pozywa osobę trzecią). Poza tym, co występuje znacznie rzadziej w praktyce, może ona…
  Napisano piątek, 07 marzec 2014 08:31 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 10471 razy Czytaj dalej...
 • Skarga pauliańska - przesłanki
  Napisał
  Skarga pauliańska - przesłanki Zgodnie z treścią art. 527 k.c., skargę pauliańską, czyli w istocie powództwo o uznanie bezskuteczności czynności prawnej, można wnieść tylko w przypadku spełnienia ściśle określonych w tym przepisie wymogów, tzw. przesłanek materialnych (a więc sytuacji faktycznych, które muszą być spełnione, by powództwo to zostało przez sąd zaakceptowane a nie oddalone).
  Napisano czwartek, 06 marzec 2014 14:31 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 7290 razy Czytaj dalej...
 • Skarga pauliańska - pojęcie i prawne uzasadnienie jej istnienia
  Napisał
  Skarga pauliańska - pojęcie i prawne uzasadnienie jej istnienia Uregulowana poprzez art. 527 – 534 k.c. skarga pauliańska jest podstawowym narzędziem prawnym służącym ochronie interesów wierzycieli przed niewypłacalnością ich dłużników. Przepisy te są tzw. normami generalnymi, a więc stanowią pewną bazę, na której opierają się inne bardziej szczegółowe przepisy odwołujące się do tej właśnie problematyki. Za takowe uznać należy…
  Napisano środa, 05 marzec 2014 12:31 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 9393 razy Czytaj dalej...
 • Umowa dożywocia
  Napisał
  Umowa dożywocia Określona w przepisach art. 908 – 916 k.c. umowa dożywocia jest jednym z typów umów, których główną funkcją jest alimentacja, a więc zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych innej osoby (innym przykładem umowy o takiej funkcji będzie umowa renty, określona w art. 903 k.c.). Takie stwierdzenie, wskazujące funkcję alimentacyjną jako podstawę i…
  Napisano środa, 12 luty 2014 11:30 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 5593 razy Czytaj dalej...
 • SN: samolot się opóźnia – dochodź swoich praw zamiennie
  Napisała
  SN: samolot się opóźnia – dochodź swoich praw zamiennie Każdy z nas z pewnością nie lubi być zaskakiwany na lotnisku, widząc komunikat o opóźnieniu samolotu. Jednak mało kto wie, iż dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania na podstawie przepisów unijnych. Co więcej, SN niejako polepszył sytuację pasażera i orzekł, że w sprawie, w której pasażer domaga się od przewoźnika lotniczego odszkodowania…
  Napisano wtorek, 11 luty 2014 08:23 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 4325 razy
 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu na mocy przepisów szczególnych
  Napisała
  Wypowiedzenie umowy najmu lokalu na mocy przepisów szczególnych Jeśli mamy do czynienia z najmem lokalu, należy sięgnąć do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, bowiem modyfikuje ona ogólne zasady art. 673 k.c. opisane tutaj . Podstawową różnicą jest to, że powyższa ustawa wprowadza możliwość wypowiedzenia umowy, nie różnicując przy tym sytuacji zawarcia…
  Napisano piątek, 24 styczeń 2014 11:03 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 4520 razy
 • Wypowiedzenie umowy najmu
  Napisała
  Wypowiedzenie umowy najmu Najem to sytuacja, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Taka umowa jest zobowiązaniem o charakterze ciągłym, bowiem to czas jego trwania decyduje o rozmiarze i zakresie świadczenia. Prawo cywilne w…
  Napisano wtorek, 21 styczeń 2014 09:21 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 5037 razy
 • Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej – przegląd orzecznictwa
  Napisała
  Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej – przegląd orzecznictwa W artykule http://prawoprosto.pl/prawo-cywilne/prawo-zobowiza/785-odpowiedzialno-wspolnikow-spoki-cywilnej-.html opisano zasady odpowiedzialności wspólników spółki cywilnej. Warto przypomnieć, że odpowiedzialność ta jest solidarna, nieograniczona, ale nie subsydiarna. Wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym i wspólnym w takim samym zakresie.
  Napisano środa, 18 grudzień 2013 06:46 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 11508 razy Czytaj dalej...
 • Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej
  Napisała
  Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej Spółka cywilna ma specyficzną konstrukcję prawną – stanowi wyłącznie umowę cywilną i nie jest odrębnym podmiotem prawa. To wspólnicy, a nie spółka, odpowiadają za zobowiązania i posiadają pewne uprawnienia. Spółka też nie ma własnego mienia, ani nie jest przedsiębiorcą. Natomiast między wspólnikami zawiązuje się, w razie wniesienia wkładów, współwłasność łączna.…
  Napisano wtorek, 17 grudzień 2013 09:06 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 6017 razy Czytaj dalej...
 • I biorę Cię na 30 lat kredytu…, czyli o wspólnym kredycie małżonków
  Napisała
  I biorę Cię na 30 lat kredytu…, czyli o wspólnym kredycie małżonków Prawo bankowe stanowi, iż umowa kredytu jest jedną z czynności bankowych i polega na tym, iż bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu…
  Napisano wtorek, 10 grudzień 2013 07:09 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 8489 razy Czytaj dalej...
 • Co robić, gdy spóźnia się pociąg? - prawa pasażera komunikacji kolejowej
  Napisany
  Co robić, gdy spóźnia się pociąg? - prawa pasażera komunikacji kolejowej Nadchodzi zima, a wraz z nią jak co roku zaczynają się kłopoty na szlakach kolejowych. Pociągi często są spóźnione, przepełnione, a nierzadko zdarza się, iż w ogóle nie przyjeżdżają. Warto więc wiedzieć jakie uprawnienia przysługują nam – pasażerom, w momencie, gdy przewoźnik kolejowy nie wywiązuje się z zawartej z nami…
  Napisano środa, 27 listopad 2013 14:39 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 7480 razy Czytaj dalej...
 • Umowa leasingu
  Napisał
  Umowa leasingu Umowa leasingu, jako umowa nazwana funkcjonuje w polskim prawie od niedawna – została bowiem wprowadzona do kodeksu cywilnego nowelizacją z 2000 roku i nawiązuje do uregulowań konwencji UNIDROIT z 28 maja 1988 r. o międzynarodowym leasingu finansowanym.
  Napisano piątek, 04 październik 2013 11:58 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 7159 razy Czytaj dalej...
 • Poradnik wczasowicza - jak walczyć z nieuczciwym biurem podróży?
  Napisał
  Poradnik wczasowicza - jak walczyć z nieuczciwym biurem podróży? W ostatniej dekadzie Polacy zaczęli masowo korzystać z ofert biur podróży dla prostego, szybkiego i bezproblemowego (zazwyczaj) wyjazdu w egzotyczne miejsca. „Last minute”, czy „all inclusive” to hasła klucze względnie taniego i łatwego wyjazdu, który jednak w świadomości społecznej coraz bardziej postrzegany bywa jako ryzykowny, ze względu na nieufność wobec…
  Napisano środa, 25 wrzesień 2013 11:58 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 7187 razy Czytaj dalej...
 • Sposoby odwołania darowizny
  Napisał
  Sposoby odwołania darowizny Z uwagi na nieodpłatność darowizny oraz jej charakter jako umowy jednostronnie zobowiązującej, w pewnych ściśle określonych przez prawo przypadkach, darowizna, nawet już wykonana, może zostać przez darczyńcę odwołana. 1. Po pierwsze niewykonana jeszcze darowizna, może zostać przez darczyńcę (i tylko przez niego – w szczególności darowizny nie mogę odwołać jego…
  Napisano wtorek, 17 wrzesień 2013 10:43 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 11071 razy
 • Umowa darowizny - na czym polega?
  Napisał
  Umowa darowizny - na czym polega? Większość czynności prawnych dokonywanych przez podmioty prawa prywatnego jest zasadniczo nastawiona na osiągniecie przez nie pewnych korzyści – zazwyczaj materialnych. Umowa darowizny jest wyjątkiem od tej zasady, gdyż jej celem jest osiągnięcie stanu wzbogacenia obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Przyczyny dokonywania takiej czynności prawnej mogą być bardzo różne i o ile…
  Napisano piątek, 13 wrzesień 2013 14:36 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 16441 razy Czytaj dalej...
 • Zakres obowiązku odszkodowawczego przy stratach plonów rolnych
  Napisał
  Zakres obowiązku odszkodowawczego przy stratach plonów rolnych Czasopismo Prawo Prosto.pl ISSN 2299-4408 Z pewnością niejedna osoba posiadająca własne uprawy rolne, zderzyła się z problemem ich regularnego niszczenia przez hasające po okolicy zwierzęta. Mniejsza o to, jeżeli szkodę wyrządził pies sąsiada, którego możemy poprosić o przypilnowanie swojego czworonoga. Gorzej, jeżeli szkodnikami są na przykład dziki albo jelenie. Czy…
  Napisano piątek, 26 lipiec 2013 11:20 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 14503 razy
 • Zadośćuczynienie – to, czego nie wyczytasz w przepisach. Ile kosztuje krzywda?
  Napisała
  Zadośćuczynienie – to, czego nie wyczytasz w przepisach. Ile kosztuje krzywda? W kwestii spraw odszkodowawczych ogromne znaczenie mają rozstrzygnięcia sądów. Od danego składu orzekającego zależy, jaka kwota zostanie zasądzona tytułem zadośćuczynienia. Sądy mają jednak trudne zadanie, ponieważ ciężko ocenić, ile krzywda może „kosztować”. Jednak zawsze podstawową przesłanką domagania się zadośćuczynienia jest doznanie szkody niemajątkowej wynikającej z określonych faktów, z którymi norma…
  Napisano wtorek, 11 czerwiec 2013 17:21 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 7234 razy Czytaj dalej...
 • Czy kara umowna jest korzystniejsza od odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy?
  Napisała
  Czy kara umowna jest korzystniejsza od odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy? Często można spotkać się z zastrzeżeniem umownym, które przewiduje karę pieniężną za opóźnienie wykonania usługi lub inne nieprawidłowości. Jest to uprawnienie stron kontraktu, które nie jest ani konieczne ani niezbędne dla skuteczności zobowiązania. Kodeks cywilny nakłada jednak na każdy podmiot stosunku prawnego ochronę w postaci roszczenia o odszkodowanie za niewykonanie…
  Napisano środa, 08 maj 2013 07:08 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 7925 razy
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości
  Przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości Instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości zrodziła się w wyniku rozwoju działalności kredytowej banków oraz gospodarki rynkowej.
  Napisano wtorek, 30 kwiecień 2013 04:41 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 9389 razy Czytaj dalej...
 • Bezpodstawne wzbogacenie, czyli sposób na darmowe wakacje
  Napisał
  Bezpodstawne wzbogacenie, czyli sposób na darmowe wakacje Ogólną zasadą prawa cywilnego jest konieczność istnienia uzasadnienia prawnego do przeniesienia majątku lub jego części na inną osobę. Może to być np. umowa sprzedaży , darowizna (czynności prawne), decyzja administracyjna czy inne zdarzenia prawne. Bezpodstawnym wzbogaceniem jest natomiast sytuacja, w której nastąpiło wzbogacenie się jednej osoby kosztem drugiej, bez podstawy…
  Napisano wtorek, 09 kwiecień 2013 06:59 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 16239 razy Czytaj dalej...
 • IV ogólnopolski zjazd cywilistów studentów
  Napisał
  IV ogólnopolski zjazd cywilistów studentów W dniach 18-19 kwietnia 2013 r. odbędzie się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu IV Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów pod tytułem: „Prawo cywilne w świetle obecnej regulacji i pożądanych zmian w prawie. Czy czeka nas rewolucja?”, którego patronem medialnym został portal Prawo Prosto.pl.
  Napisano piątek, 29 marzec 2013 14:27 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 7579 razy Czytaj dalej...
 • Umowa kredytu bankowego. Warunki jej udzielenia oraz możliwość jej wypowiedzenia.
  Napisał
  Umowa kredytu bankowego. Warunki jej udzielenia oraz możliwość jej wypowiedzenia. Ponieważ udzielenie kredytu przez bank (lub inny uprawniony do tego ustawowo podmiot) zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko dla kredytodawcy (związane oczywiście z pewnym prawdopodobieństwem, iż kredytobiorca okaże się być nieuczciwy i nie zwróci kwoty udzielonego kredytu). Dlatego też ustawa Prawo Bankowe (pr.bank.) wprowadza pewne ograniczenia dla możliwości udzielania kredytów…
  Napisano czwartek, 21 marzec 2013 20:55 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 6885 razy Czytaj dalej...
 • Umowa kredytu bankowego i jej składniki
  Napisał
  Umowa kredytu bankowego i jej składniki Umowa kredytu bankowego jest to umowa nazwana, uregulowana w całości w ustawie Prawo Bankowe z 1998 roku. Na początku należy wspomnieć, iż umowa kredytu bankowego nie jest równoznaczna z umową pożyczki pieniężnej. Umowa pożyczki jest czynnością prawną, którą regulują właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego (art.720-724) i można powiedzieć, że jest umową…
  Napisano czwartek, 21 marzec 2013 20:27 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 10926 razy Czytaj dalej...
 • Umowy zawierane na odległość
  Napisany
  Umowy zawierane na odległość W dobie bezprzewodowego Internetu, wszechobecnego zasięgu telefonii komórkowej oraz zalewającej nas z każdej strony fali informacji jesteśmy zmuszeni często do zawierania umów, nie widząc towaru oraz kontrahenta. Przyczynia się również do tego permanentny brak czasu, czy chociażby zwykła wygoda. Jednak nie zawsze konsument sam wychodzi z inicjatywą zawiązania takiego stosunku…
  Napisano wtorek, 19 marzec 2013 13:15 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 6795 razy Czytaj dalej...
 • Jak dłużnik może polepszyć swoją sytuację lub nawet zwolnić się od zobowiązania, bez spełnienia świadczenia wierzycielowi?
  Napisała
  Jak dłużnik może polepszyć swoją sytuację lub nawet zwolnić się od zobowiązania, bez spełnienia świadczenia wierzycielowi? Różnorodność sytuacji gospodarczych i społecznych pozwala czasami na uwolnienie się od zadłużenia. W polskim prawie przewidziane są instytucje, na mocy której dłużnik, bez naruszania praw wierzyciela, może nawet uwolnić się od zobowiązania, nie wydając ani złotówki ze swojej kieszeni. Jedną z takich możliwości zapewnia zwalniające przejęcie długu (art. 519 i…
  Napisano wtorek, 26 luty 2013 08:01 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 7900 razy Czytaj dalej...
 • Ius ad rem, czyli jak prawo cywilne chroni wierzyciela przed nieuczciwym dłużnikiem?
  Napisała
  Ius ad rem, czyli jak prawo cywilne chroni wierzyciela przed nieuczciwym dłużnikiem? W prawie cywilnym czynność prawna jest to czynność konwencjonalna danej osoby, której treścią są jej konsekwencje natury prawnej. W skład każdej czynności prawnej wchodzą tzw. oświadczenia woli. Częstymi przypadkami są czynności prawne dotknięte nieważnością. Jedną z postaci owej nieważności jest instytucja bezskuteczności względnej.
  Napisano wtorek, 19 luty 2013 08:23 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 7279 razy Czytaj dalej...
 • Czym jest umowa faktoringu?
  Napisała
  Czym jest umowa faktoringu? Stosunki zobowiązaniowe charakteryzują się tym, że w trakcie trwania stosunku dopuszczalne są jego modyfikacje. Te zmiany mogą również zajść na płaszczyźnie podmiotowej – w postaci dłużnika lub wierzyciela. Takie operacje często wymusza konkretna sytuacja np. gdy wierzyciel potrzebuje zabezpieczenia swoich interesów lub kiedy osoba trzecia spłaca dług za dłużnika. Jednym…
  Napisano wtorek, 12 luty 2013 08:59 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 6798 razy Czytaj dalej...
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie
  Przewłaszczenie na zabezpieczenie Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest jednym z rodzajów zabezpieczenia wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym. Polega na tym, że dający zabezpieczenie, zazwyczaj dłużnik, przenosi prawo własności swojej rzeczy na wierzyciela, przy czym strony ustalają, że po wygaśnięciu wierzytelności własność wróci do dłużnika. Ważną cechą przewłaszczenia jest to, że jego przedmiot pozostaje w…
  Napisano czwartek, 07 luty 2013 15:23 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 9509 razy
 • Ochrona wierzyciela na przykładzie skargi pauliańskiej
  Napisała
  Ochrona wierzyciela na przykładzie skargi pauliańskiej W prawie cywilnym znajdziemy wiele instrumentów, które chronią wierzyciela przed nielojalnym zachowaniem dłużnika. Mają one na celu zmniejszenie ryzyka ewentualnej niewypłacalności dłużnika. Przykładem takiej ochrony jest tzw. skarga pauliańska, która polega na możliwości uznania czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną, w przypadku gdy taka czynność powoduje stan pokrzywdzenie wierzyciela. Wskutek przyjęcia…
  Napisano sobota, 22 grudzień 2012 15:19 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 11265 razy Czytaj dalej...
 • Prawa pasażera linii lotniczych
  Prawa pasażera linii lotniczych W Polsce popularność podróżowania samolotem systematycznie rośnie. Po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej linie lotnicze zarejestrowane na jej obszarze, mogą operować do polskich portów lotniczych bez uzyskiwania koniecznych zezwoleń dotyczących ilości rejsów od Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu otwarto bardzo wiele połączeń do zachodniej Europy. Co więcej od niedawna,…
  Napisano środa, 05 grudzień 2012 12:30 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 6991 razy Czytaj dalej...
 • Rewizja świadczeń pieniężnych w prawie cywilnym
  Napisała
  Rewizja świadczeń pieniężnych w prawie cywilnym Wykonanie zobowiązań następuje niezwykle często poprzez zapłatę należności pieniężnej. Takie stosunki obligacyjne klasyfikują się do zobowiązań pieniężnych, gdyż ich przedmiotem są świadczenia opiewające na określoną sumę jednostek pieniężnych (sensu stricte) lub zobowiązania niepieniężne do świadczeń pieniężnych (sensu largo).
  Napisano piątek, 30 listopad 2012 18:10 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 8896 razy Czytaj dalej...
 • Umowa użyczenia
  Napisała
  Umowa użyczenia Umowa użyczenia należy do jednych z najczęściej zawieranych w życiu codziennym umów, które to często błędnie nazywamy „pożyczką”. Jako przykład można wymienić nieodpłatne użyczenie książki z biblioteki miejskiej, parasola koleżance, czy też pokoju odwiedzającemu nas kuzynowi. Przedmiotem użyczenia mogą być zarówno rzeczy ruchome jak i nieruchomości. Użyczenie w polskim prawie…
  Napisano wtorek, 06 listopad 2012 19:17 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 8083 razy
 • Co się dzieje z wspólnym kontem bankowym po śmierci małżonka?
  Co się dzieje z wspólnym kontem bankowym po śmierci małżonka? Pani Barbara wraz z mężem prowadziła konto bankowe. Dwa miesiące temu mąż pani Barbary zginął w wypadku samochodowym. Małżeństwo to prowadziło wspólnie konto w banku. Co się stanie z ich kontem bankowym, po śmieci męża pani Barbary?
  Napisano środa, 31 październik 2012 17:59 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 15369 razy Czytaj dalej...
 • Ochrona dóbr osobistych - o co walczymy?
  Napisała
  Ochrona dóbr osobistych - o co walczymy? Wiedząc, czym są dobra osobiste oraz kiedy dochodzi do ich naruszenia, warto zastanowić się, co możemy uzyskać i w jaki sposób osoba, która dopuściła się owego bezprawnego naruszenia może nam to zrekompensować. Pomocą będzie nam służył głównie art. 24 Kodeksu Cywilnego, ale także przykładowo art. 31a Prawa Prasowego, gdyż jak…
  Napisano środa, 24 październik 2012 14:00 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 12196 razy Czytaj dalej...
 • Spółka cywilna - czym jest, a czym nie jest?
  Napisał
  Spółka cywilna - czym jest, a czym nie jest? Spółka cywilna to nic innego jak rodzaj pewnej grupy, powstałej w drodze umowy, której zasadnicze zręby zostały ukształtowane w Kodeksie cywilnym. Dzisiejszy artykuł ma na celu nie tyle dokonanie analizy prawnej przepisów w zakresie spółki cywilnej, co wyjaśnienie jej charakteru. Bardzo ważne jest, żeby zdawać sobie sprawę, czym jest spółka…
  Napisano sobota, 06 październik 2012 11:29 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 8361 razy Czytaj dalej...
 • Dobra osobiste - jak je naruszyć?
  Napisała
  Dobra osobiste - jak je naruszyć? Wiemy już, czym są dobra osobiste, więc możemy przejść do kolejnego etapu - przesłanek ich ochrony, czyli kiedy dokładnie możemy powiedzieć, że ktoś naruszył moje dobra osobiste. W tym zakresie pomocny będzie kolejny – artykuł 24 Kodeksu cywilnego.
  Napisano środa, 26 wrzesień 2012 11:03 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 13757 razy Czytaj dalej...
 • Czym jest ochrona dóbr osobistych?
  Napisała
  Czym jest ochrona dóbr osobistych? Dobra osobiste – magiczne dwa słowa, które większość z nas kojarzy, lecz jedynie nieliczni wiedzą jak je wykorzystać. Rzadko potrafimy zweryfikować, czy aby na pewno zostały one naruszone, a także co w zasadzie zawiera się w tym zwrocie. Nie potrafimy przekalkulować, czy ryzyko związane z procesem będzie dla nas „opłacalne”,…
  Napisano wtorek, 25 wrzesień 2012 09:50 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 16631 razy Czytaj dalej...
 • Dziurawa drogowa rzeczywistość
  Napisała
  Dziurawa drogowa rzeczywistość Dziura na dziurze, dziurą pogania, jak je wszystkie ominąć? Niekiedy nie sposób i trzeba narazić samochód na spotkanie z gigantem a nasz portfel na przymusowe „odchudzanie”. Czy tak musi być? Czy możemy jakoś odzyskać utracone pieniądze?
  Napisano poniedziałek, 10 wrzesień 2012 19:23 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 8670 razy Czytaj dalej...
 • Odszkodowanie za kolizję drogową ze zwierzyną
  Odszkodowanie za kolizję drogową ze zwierzyną Pani Joanna wracając z rodzinną z urlopu, jechała swoim autem nocą. Nagle na jezdnię przed auto pani Joanny wyskoczył jeleń, w wyniku czego zderzyła się z nim i uszkodziła poważnie auto, oraz raniła śmiertelnie zwierzę. W takim wypadku najlepiej jest zawiadomić policję, która zbada sprawę wypadku oraz zawiadomi odpowiednią jednostkę,…
  Napisano poniedziałek, 27 sierpień 2012 11:51 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 12418 razy Czytaj dalej...
 • Przyrzeczenie publiczne
  Napisała
  Przyrzeczenie publiczne Przyrzeczenie publiczne stanowi jednostronne zobowiązanie przyrzekającego do spełnienia świadczenia w formie przyrzeczonej nagrody na rzecz tego, kto spełni warunki określone w przyrzeczeniu, tj. wykona określoną czynność (poprzez działanie lub zaniechanie) lub określony rezultat (dzieło). Dla ważności złożonego oświadczenia woli ustawa wymaga, aby zostało ono ogłoszone publicznie przez przyrzekającego nagrodę (w…
  Napisano środa, 11 lipiec 2012 11:17 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 10804 razy
 • Zadatek a zaliczka
  Napisał
  Zadatek a zaliczka Z pewnością nie jeden z nas przy zawieraniu umowy wręczał swojemu kontrahentowi określoną sumę pieniężną, stanowiącą zazwyczaj część umówionej ceny. Jednak pewnie rzadko kto zastanawiał się czy stanowi ona zadatek, czy też może zaliczkę. Co gorsza niektórzy nie tylko nie dostrzegają różnicy pomiędzy tymi pojęciami, lecz nawet uważają je za…
  Napisano piątek, 23 grudzień 2011 18:37 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 27351 razy Czytaj dalej...
 • Odnowienie zobowiązania
  Napisał
  Odnowienie zobowiązania Nowacja wykazuje bardzo duże podobieństwo do siostrzanej dla niej instytucji jaką jest świadczenie w miejsce wypełnienia (art. 453 KC). Dzieje się tak z racji tego, że zarówno datio in solutum jak i odnowienie skutkują wygaśnięciem pierwotnego zobowiązania. Jednak między tymi instytucjami istnieje bardzo ważna różnica.
  Napisano sobota, 29 październik 2011 20:43 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 15789 razy Czytaj dalej...
 • Klauzule abuzywne
  Napisał
  Klauzule abuzywne Często zdarza się, iż konsumenci zawierają umowy bez możliwości uprzedniego negocjowania poszczególnych jej warunków, zwykle narzuconych przez stronę silniejszą ekonomicznie - przedsiębiorcę. Dzieje się tak na przykład podczas zawierania umów z bankami, operatorami sieci komórkowych, biurami podróży, itd. Umowy te zwane są w języku prawnym „wzorcami umownymi” albo też w…
  Napisano środa, 12 październik 2011 19:59 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 12496 razy Czytaj dalej...
 • Świadczenie w miejsce wypełnienia
  Napisał
  Świadczenie w miejsce wypełnienia Zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem dłużnik jest zobligowany do wykonania zobowiązania zgodnie z jego treścią to znaczy spełnić świadczenie w nim oznaczone (art. 354 § 1 KC). Wynika z tego zasada, iż wierzyciel nie ma obowiązku przyjąć świadczenia od dłużnika, które w jakikolwiek sposób nawet mało znaczący odbiegałoby od tego…
  Napisano wtorek, 11 październik 2011 09:05 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 10106 razy Czytaj dalej...
 • Czym jest instytucja poręczenia oraz jakie wynikają z niej prawa i obowiązki
  Napisał
  Czym jest instytucja poręczenia oraz jakie wynikają z niej prawa i obowiązki Umowa poręczenia, jakże powszechna w dzisiejszych czasach, jest unormowana nie tylko poprzez czynność prawną z której wynika, ale również przez przepisy kodeksu cywilnego zawarte w art. 876-887. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż poręczenie jako część prawa zobowiązań regulują także przepisy ogólne działu dotyczącego zobowiązań oraz przepisy ogólne prawa cywilnego.…
  Napisano czwartek, 06 październik 2011 21:13 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 11978 razy Czytaj dalej...
 • Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
  Napisał
  Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia Co do zasady prawo sprzeciwia się temu, żeby osoba nieupoważniona prowadziła sprawy drugiej osoby. Jest to bardzo intuicyjne i pozwala zachować pewność obrotu prawnego. Mimo to w pewnych sytuacjach społecznie pożądanym jest, aby dopuścić do takiego prowadzenia czyiś spraw bez zlecenia. Unormowania prawne w tym zakresie istniały już w starożytnym…
  Napisano czwartek, 14 lipiec 2011 20:37 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 10188 razy Czytaj dalej...
 • Jaka przysługuje ochrona przed nielojalnym dłużnikiem
  Napisał
  Jaka przysługuje ochrona przed nielojalnym dłużnikiem W modelowym założeniu, po zobowiązaniu się do wykonania określonego świadczenia dłużnik powinien to świadczenie spełnić. Może się jednak zdarzyć tak, że dłużnik celowo pozbywa się swojego majątku, osiągając stan niewypłacalności, co godzi przede wszystkim w interes wierzyciela w danym stosunku prawnym, a pośrednio – również w generalną pewność obrotu prawnego.…
  Napisano niedziela, 01 maj 2011 11:55 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 7761 razy Czytaj dalej...
 • Najem okazjonalny lokalu
  Napisał
  Najem okazjonalny lokalu Umowy najmu lokali są bardzo powszechnie zawierane, dlatego też ustawodawca stworzył pewne udogodnienia i specjalne instrumenty do tego by jak najkorzystniej ułożyć stosunek najmu. Jednym z takich udogodnień jest możliwość zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu. Instytucja ta jest uregulowana przez polskie prawo od niedawna. Przepisy dotyczące tej materii znajdują się…
  Napisano sobota, 30 kwiecień 2011 19:51 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 10058 razy Czytaj dalej...
 • Prawa i obowiązki stron umowy pożyczki
  Napisał
  Prawa i obowiązki stron umowy pożyczki Umowa pożyczki, tak powszechnej i chętnie zawieranej w praktyce życia codziennego jest uregulowana w kodeksie cywilnym. Odnoszą się do niej przepisy artykułów 720-724 kodeksu, wchodzące w skład księgi III kodeksu. Trzeba jednak pamiętać, że pożyczkę regulują także normy dekodowane z przepisów części ogólnej zobowiązań oraz że mają do niej zastosowania…
  Napisano poniedziałek, 21 marzec 2011 11:48 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 17674 razy
 • Umowy poza lokalem
  Napisał
  Umowy poza lokalem W życiu codziennym często mamy do czynienia z różnego rodzaju akwizytorami, domokrążcami lub innego rodzaju przedstawicielami przedsiębiorstw, którzy oferują nam swoje produkty lub usługi zaczepiając nas na ulicy, parkingu, itd. Jest to sytuacja w pewny sensie zaskakująca konsumenta, który zazwyczaj nie ma wystarczająco dużo czasu by dogłębnie przemyśleć i dokładnie…
  Napisano środa, 16 marzec 2011 20:35 w PRAWO ZOBOWIĄZAŃ Czytany 8854 razy Czytaj dalej...

 

 

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 539 gości oraz 1 użytkownik.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw