• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248
 • 249
 • 250
 • 251
 • 252
 • 253
 • 254
 • 255
 • 256
 • 257
 • 258
 • 259
 • 260
 • 261
 • 262
 • 263
 • 264
 • 265
 • 266
 • 267
 • 268
 • 269
 • 270
 • 271
 • 272
 • 273
 • 274
 • 275
 • 276
 • 277
 • 278
 • 279
 • 280
 • 281
 • 282
 • 283
 • 284
 • 285
 • 286
 • 287
 • 288
 • 289
 • 290
 • 291
 • 292
 • 293
 • 294
 • 295
 • 296
 • 297
 • 298
 • 299
 • 300
 • 301
 • 302
 • 303
 • 304
 • 305
 • 306
 • 307
 • 308
 • 309
 • 310
 • 311
 • 312
 • 313
 • 314
 • 315
 • 316
 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326
 • 327
 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337
 • 338
 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348
 • 349
 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359
 • 360
 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370
 • 371
 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381
 • 382
 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392
 • 393
 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403
 • 404
 • 405
 • 406

Karne procesowe

Autor

 • Zatrzymanie - czym jest i jakie prawa przysługują zatrzymanym
  Napisany
  Zatrzymanie - czym jest i jakie prawa przysługują zatrzymanym Zatrzymanie definiowane jest w literaturze jako środek przymusu, polegający na chwilowym pozbawieniu wolności określonej osoby celem zastosowania środka zapobiegawczego sensu stricto lub przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej albo oskarżonego do organu procesowego.[1]
  Napisano piątek, 27 czerwiec 2014 12:56 w Prawo Karne Procesowe Czytany 8467 razy Czytaj dalej...
 • Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym
  Napisany
  Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym Instytucja obserwacji psychiatrycznej, będąca środkiem przymusu, została uregulowana w artykule 203 k.p.k., który określa zarówno podstawę przeprowadzenia badań psychiatrycznych oskarżonego połączonych z obserwacją w zakładzie leczniczym, jak i tryb orzekania o takich badaniach, a także wszelkie rygory związane z ich przeprowadzeniem.
  Napisano wtorek, 17 czerwiec 2014 15:00 w Prawo Karne Procesowe Czytany 7700 razy Czytaj dalej...
 • Postępowanie przyspieszone a gwarancje praw oskarżonego
  Napisany
  Postępowanie przyspieszone a gwarancje praw oskarżonego Postępowania szczególne wyodrębnia się, o czym przesądza ustawa, przede wszystkim ze względu na potrzebę zróżnicowania sił i środków w zależności od wagi i charakteru przestępstwa, uproszczenia oraz odformalizowania niektórych instytucji.[1] Postępowanie przyspieszone nie jest novum w Kodeksie Postępowania Karnego, jednak w dzisiejszym kształcie tryb ten został wprowadzony dopiero w 2006…
  Napisano piątek, 06 czerwiec 2014 10:18 w Prawo Karne Procesowe Czytany 7405 razy Czytaj dalej...
 • Przeszukanie
  Napisany
  Przeszukanie Efektywność postępowania karnego uzależniona jest przede wszystkim od skutecznego przeprowadzenia niezbędnych w danym przypadku czynności dowodowych. Możemy wśród nich wyróżnić tzw. poszukiwawcze czynności dowodowe, gdzie jedną z podstawowych, służącą znalezieniu i ujawnieniu dowodów, jest przeszukanie.[1]
  Napisano środa, 21 maj 2014 06:55 w Prawo Karne Procesowe Czytany 8356 razy Czytaj dalej...
 • Ograniczenia i niedopuszczalność stosowania tymczasowego aresztowania
  Napisany
  Ograniczenia i niedopuszczalność stosowania tymczasowego aresztowania Tymczasowe aresztowanie jest obecnie jednym z dwóch najczęściej stosowanych środków zapobiegawczych chociaż jego stosowanie zostało ograniczone do szczególnych sytuacji wskazanych w ustawie. W celu zapobiegnięcia nadmiernemu i niesłusznemu stosowaniu aresztu, ustawodawca wprowadził w stosunku do tej instytucji kilka unormowań dodatkowo ograniczających lub całkowicie uniemożliwiających jej stosowanie.
  Napisano poniedziałek, 12 maj 2014 13:31 w Prawo Karne Procesowe Czytany 4061 razy Czytaj dalej...
 • Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania
  Napisany
  Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania Tymczasowe aresztowanie jest bez wątpienia najbardziej dolegliwym, choć najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia toku procesu karnego, co sprawia także, że jest ono najczęściej stosowanym środkiem zapobiegawczym. Z tego względu tymczasowe aresztowanie może być stosowane tylko w szczególnych sytuacjach wskazanych w ustawie.
  Napisano czwartek, 08 maj 2014 16:21 w Prawo Karne Procesowe Czytany 3843 razy Czytaj dalej...
 • Tymczasowe aresztowanie. Czy faktycznie tymczasowe?
  Napisany
  Tymczasowe aresztowanie. Czy faktycznie tymczasowe? Tymczasowe aresztowanie jest najsurowszym środkiem zapobiegawczym i z teoretycznego punktu widzenia jest instytucją dość kłopotliwą. Z jednej strony powszechnie akceptuje się konstytucyjną zasadę domniemania niewinności, która aż do uprawomocnienia się orzeczenia uznającego winę oskarżonego nakazuje traktować go jako osobę niewinną. Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę zagrożenia dla prawidłowego…
  Napisano piątek, 11 kwiecień 2014 09:54 w Prawo Karne Procesowe Czytany 7391 razy Czytaj dalej...
 • Okazanie w polskim procesie karnym
  Okazanie w polskim procesie karnym Okazanie jest czynnością procesową oraz kryminalistyczną, zmierzającą do wykrycia prawdy materialnej. Polega ono na przedstawieniu świadkowi lub podejrzanemu rzeczy lub osób w celu stwierdzenia czy w grupie okazywanych osób/rzeczy znajduję się ta, z którą wcześniej się zetknął. Celem okazania jest więc identyfikacja okazywanego przedmiotu. Przedmiotem okazania mogą być osoby, rzeczy,…
  Napisano środa, 09 kwiecień 2014 22:04 w Prawo Karne Procesowe Czytany 9604 razy Czytaj dalej...
 • Wyrok zaoczny w procesie karnym
  Wyrok zaoczny w procesie karnym Wyrokowanie zaoczne jest dopuszczalne w procesie karnym jedynie w ramach postępowania uproszczonego. Kiedy zatem istnieje możliwość przeprowadzenia takiego postępowania? Jedyną przesłanką jaka musi być w tej kwestii spełniona jest to, aby poprzedzające je postępowanie przygotowawcze przybrało formę dochodzenia.
  Napisano środa, 08 styczeń 2014 14:37 w Prawo Karne Procesowe Czytany 15415 razy Czytaj dalej...
 • Prawa i obowiązki oskarżonego w procesie karnym
  Prawa i obowiązki oskarżonego w procesie karnym Oskarżonym jest osoba, przeciwko której wniesiono do sądu akt oskarżenia, bądź co do której prokurator złożył do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Katalog praw i obowiązków oskarżonego na tle polskiej procedury karnej jest rozbudowany. Postaram się w tym artykule dokładnie objaśnić niektóre z nich. Na wstępie pragnę zaznaczyć,…
  Napisano piątek, 25 październik 2013 09:14 w Prawo Karne Procesowe Czytany 8754 razy Czytaj dalej...
 • Zostałem okradziony - jestem pokrzywdzony cz.II
  Napisała
  Zostałem okradziony - jestem pokrzywdzony cz.II Będąc pokrzywdzonym, jesteśmy również obciążeni pewnymi POWINNOŚCIAMI. Należy jednak przyznać, że wszystkie z nich mają na celu prawidłowe przeprowadzenie i zakończenie postępowania karnego. Istotną sprawą dla pokrzywdzonego jest obowiązek podania nowego adresu przy zmianie miejsca zamieszkania lub nie przebywaniu pod wskazanym wcześniej adresem. Dlaczego? Bo jeśli zaniecha tego działania, wówczas…
  Napisano środa, 23 październik 2013 04:46 w Prawo Karne Procesowe Czytany 8716 razy
 • Zostałem okradziony - jestem pokrzywdzony
  Napisała
  Zostałem okradziony - jestem pokrzywdzony Codziennie dochodzi do przestępstw, na skutek których ktoś staje się ofiarą, pokrzywdzonym. Niestety może to dotyczyć każdego z nas. Dlatego warto wiedzieć kiedy przysługuje nam status pokrzywdzonego i jak jest on unormowany na gruncie prawa karnego. Ponadto, czy w związku z zaistniałą sytuacją, przysługują nam jakieś prawa lub obowiązki? Z…
  Napisano poniedziałek, 21 październik 2013 19:21 w Prawo Karne Procesowe Czytany 9584 razy
 • Zażalenie na bezczynność organu
  Napisała
  Zażalenie na bezczynność organu Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Pani X. w dniu 10.05. 2013r. składa zawiadomienie o kradzieży należącego do niej auta. Mimo upływu ponad 6 tygodni, nie została poinformowana o żadnych działaniach lub decyzjach w tej sprawie. Czy w tej sytuacji musi ponownie udać się na Policję i złożyć zawiadomienie? A może przysługuje…
  Napisano środa, 11 wrzesień 2013 14:06 w Prawo Karne Procesowe Czytany 11357 razy
 • Dopuszczalność akcji cywilnej w procesie karnym
  Dopuszczalność akcji cywilnej w procesie karnym W kilku zdaniach teoretycznego wprowadzenia wypada zauważyć, że proces karny zasadniczo ma na celu rozstrzygnięcie w przedmiocie odpowiedzialności oskarżonego za popełnione przestępstwo tzn. rozpatrzenie kwestii odpowiedzialności karnej. Tymczasem, nie mniejsze znaczenie ma zagadnienie konfliktu pomiędzy oskarżonym, a pokrzywdzonym, który wynika z odpowiedzialności karnej oskarżonego, lecz w niektórych aspektach nie pozostaje…
  Napisano środa, 31 lipiec 2013 14:10 w Prawo Karne Procesowe Czytany 8670 razy Czytaj dalej...
 • Dlaczego mnie zatrzymujecie?
  Napisała
  Dlaczego mnie zatrzymujecie? Podczas przeglądania prasy i serwisów internetowych, często można spotkać podobne jak ten nagłówki: „Zatrzymano Jana N. podejrzanego o…”. I choć słowo „zatrzymanie” jest znane społeczeństwu, to jego większość nie wie co kryje się pod tym pojęciem. W dzisiejszym artykule przedstawię zatrzymanie w odniesieniu do głównego zainteresowanego - zatrzymanego, jako jeden…
  Napisano wtorek, 16 lipiec 2013 08:54 w Prawo Karne Procesowe Czytany 6576 razy
 • „Nic o nas bez nas” w procesie karnym – czy aby na pewno? – o wyroku zaocznym
  „Nic o nas bez nas” w procesie karnym – czy aby na pewno? – o wyroku zaocznym W pierwszej kolejności, zanim przejdę do warunków dopuszczalności wydania wyroku zaocznego i konsekwencji odwoławczych z nim związanych, wypada tytułem wprowadzenia powiedzieć kilka słów o postępowaniu uproszczonym, gdyż to właśnie w nim może zostać wydany wyrok zaoczny (nie licząc postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego). Postępowanie uproszczone należy do postępowań karnych…
  Napisano środa, 03 lipiec 2013 11:05 w Prawo Karne Procesowe Czytany 8138 razy
 • Wyrok łączny - kara łączna
  Napisała
  Wyrok łączny - kara łączna Do postępowań po uprawomocnieniu się orzeczenia zalicza się postępowanie dotyczące wyroku łącznego. Jeśli chce się skorzystać z tej instytucji, muszą być spełnione przesłanki wydania kary łącznej z art. 85 k.k., na co wskazuje art. 569 k.p.k. Zazwyczaj skutkiem wyroku łącznego jest odbywanie krótszej kary niż wynikająca z sumy orzeczonych kar.
  Napisano piątek, 26 kwiecień 2013 08:26 w Prawo Karne Procesowe Czytany 17975 razy Czytaj dalej...
 • Umorzenie absorpcyjne postępowania karnego
  Napisała
  Umorzenie absorpcyjne postępowania karnego Instytucja umorzenia absorpcyjnego znajduje zastosowanie wobec sprawcy, który popełnił dwa czyny zabronione. Mowa o sytuacji, w której sprawca dopuszcza się poważnego przestępstwa oraz drobnego czynu. Wówczas dopuszcza się umorzenie postępowania w sprawie lżejszego czynu, w związku z prawomocnym wymierzeniem surowej kary za poważnniejsze przestępstwo. Ukaranie bowiem sprawcy za czyn małej…
  Napisano wtorek, 05 luty 2013 13:05 w Prawo Karne Procesowe Czytany 18000 razy
 • Skazanie bez rozprawy
  Napisała
  Skazanie bez rozprawy Kodeks postępowania karnego zawiera możliwość skazania wyrokiem na posiedzeniu sądu I instancji, gdzie będzie orzeczona, uzgodniona z oskarżonym, kara lub środki karne. Stanowi to odstępstwo od zasad procesowych, co wiąże się z koniecznością spełnienia przesłanek z art.335 KPK. W artykule postaram się wyjaśnić wymogi potrzebne do skutecznego wszczęcia i zakończenia…
  Napisano czwartek, 15 listopad 2012 12:24 w Prawo Karne Procesowe Czytany 7797 razy Czytaj dalej...
 • Niewinny, a przecież oskarżony. O domniemaniu niewinności.
  Napisała
  Niewinny, a przecież oskarżony. O domniemaniu niewinności. W swoim artykule wyjaśnię szczególny atrybut oskarżonego, który tylko jemu przysługuje, mianowicie domniemanie niewinności.
  Napisano piątek, 09 listopad 2012 18:18 w Prawo Karne Procesowe Czytany 8251 razy Czytaj dalej...
 • Jest Pan podejrzany
  Napisała
  Jest Pan podejrzany Przedstawię dzisiaj sytuację, w jakiej znajdzie się sprawca przestępstwa, gdy organy ścigania będą miały dowody na poparcie tezy, iż to on popełnił czyn zabroniony. Moment, który inauguruje wszczęcie postępowania przeciwko konkretnej osobie, czyli przedstawienie zarzutów. Zostało ono uregulowane między innymi w art.308, 313, 325 k.p.k. Instytucja ta stanowi formalny wyraz…
  Napisano piątek, 07 wrzesień 2012 00:59 w Prawo Karne Procesowe Czytany 8776 razy Czytaj dalej...
 • Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie
  Napisał
  Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie Dzisiejszy tekst poświęciłem obowiązkowi zawiadomienia odpowiednich organów władzy publicznej w razie uzyskania informacji o popełnionym przestępstwie. Na kim ciąży obowiązek zawiadomienia? Do kogo należy się udać? Wreszcie fundamentalna kwestia - jakie konsekwencje mogą nas spotkać w razie nieuczynienia zadość wymogom ustawy? W polskim społeczeństwie jakakolwiek forma „donosu” ma jak najgorsze…
  Napisano czwartek, 29 marzec 2012 17:25 w Prawo Karne Procesowe Czytany 13319 razy
 • Przesłuchanie świadka w postępowaniu przygotowawczym
  Przesłuchanie świadka w postępowaniu przygotowawczym Przesłuchanie w charakterze świadka w procesie karnym uregulowane zostało w kodeksie postępowania karnego w rozdziale 21 (art. 177-192a k.p.k.). Na osobach, które występują w tej roli, ciąży niewątpliwie ogromna odpowiedzialność. Ich zeznania bowiem mogą stanowić istotny dowód w postępowaniu karnym. Warto zatem zapoznać się z zasadami, które są stosowane w…
  Napisano czwartek, 22 marzec 2012 23:00 w Prawo Karne Procesowe Czytany 24517 razy
 • Tymczasowe aresztowanie
  Tymczasowe aresztowanie Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych, a jego zastosowanie budzi niejednokrotnie wiele wątpliwości oraz wywołuje szeroką dyskusję, z powodu ograniczenia konstytucyjnych wolności oraz naruszenia zasady domniemania niewinności.
  Napisano poniedziałek, 24 październik 2011 20:08 w Prawo Karne Procesowe Czytany 10868 razy Czytaj dalej...
 • Prawo do obrony
  Prawo do obrony Zasada prawa do obrony jest jedną z naczelnych zasad procesu karnego. Wyrażona została w art. 6 Kodeksu Postępowania Karnego. Ustawodawca wyraźnie akcentuje, że oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.
  Napisano sobota, 01 październik 2011 12:22 w Prawo Karne Procesowe Czytany 13397 razy Czytaj dalej...
 • Czym jest skarga subsydiarna
  Czym jest skarga subsydiarna Koncepcja skargi subsydiarnej została ujęta w Kodeksie Postępowania Karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. Ustawodawca powierzając pokrzywdzonemu takie uprawnienie wzmacnia jego pozycję procesową oraz urzeczywistnia konstytucyjną zasadę prawa do sądu.
  Napisano wtorek, 13 wrzesień 2011 21:40 w Prawo Karne Procesowe Czytany 14830 razy Czytaj dalej...

Wzory pism

Jak to załatwić

Newsy"Janosikowe" pod lupą Trybunału Konstytucyjnego
niedziela, 09, grudzień 2012
  W tym tygodniu ...

"Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015"
czwartek, 07, listopad 2013
We wtorek Rada...

Wyszukaj

Odwiedza nas

Odwiedza nas 817 gości oraz 0 użytkowników.

Sondaż

Jak oceniasz pracę polskich sądów?

Dobrze, nie mam nic do zarzucenia. - 60.2%
Pozytywnie, choć postępowania trwają zbyt długo. - 3.5%
Wszystko zależy od sędziego, raz lepiej, raz gorzej. - 9.7%
Negatywnie, sędziów nie obchodzi obywatel, orzekają w oderwaniu od rzeczywistości, a nierzadko są skorumpowani. - 25.6%
Nie mam zdania. - 1%

Ilość głosów: 289
Głosowanie zakończone : 19 Gru 2014 - 00:00

Czasopismo PrawoProsto.pl

wydawca: Łukasz Kasza

ul. Spółdzielcza 3

44-336 Jastrzębie-Zdrój

ISSN 2299-4408

red. naczelny: Łukasz Kasza

strongly cooperating with trusted mckenzie wu real estate agent - Indooroopilly, St Lucia, Kenmore rentals and property management

Budowa i wyposażenie placów zabaw