Porady prawne online - Blog PrawoProsto.pl

prawo

PrawoProsto.pl - to serwis, gdzie znajdziesz profesjonalne porady prawne online dostępne całkowicie za darmo. Na blogu znajdziesz dziesiątki porad z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego oraz praw obywatelskich. Oferujemy profesjonalne doradztwo i opiekę prawną 24 h / 7 dni w tygodniu.

Jeżeli szukasz dobrego prawnika przez internet, to zapraszam do śledzenia naszych porad i wpisów na blogu. Zachęcam do zgłębiania wiedzy prawnej całkowicie bezpłatnie. Kancelaria adwokacka Łódź.

BLOG PRAWNY - PRAWOPROSTO.PL

Jak przeprowadzić rozwód?

Jak przeprowadzić rozwód? Poradnik krok po kroku »

Rozwód to rozwiązanie związku małżeńskiego na drodze sądowej, dokonywane na żądanie jednego bądź obojga małżonków. Warunkiem uzyskania rozwodu jest m.in. trwały i zupełny rozkład pożycia. W jaki sposób wystąpić o rozwód? Co powinien zawierać pozew? Ile kosztuje rozwód? Dowiedz się, jak przeprowadzić rozwód krok po kroku.

Jak napisać pozew o rozwód?

Pismem umożliwiającym wystąpienie o rozwód jest pozew rozwodowy. Z racji na fakt, iż jest to pismo formalne, posiada ono ustalony schemat.

W pierwszej części pozwu należy podać dane powoda (osoby składającej pismo) oraz pozwanego (małżonka, z którym pragniemy się rozwieść). Konieczne jest zatem zamieszczenie informacji takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, data oraz miejsce sporządzenia pisma. Poza tym należy wskazać sąd, do którego kierujemy pozew.

Część drugą pozwu stanowi sam wniosek. Możemy wnosić o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o takowej oraz o wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi (w tym o zasądzenia alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci) czy też o wezwanie świadków.

W dalszej części pozwu należy zamieścić uzasadnienie czyli – mówiąc wprost – wskazać powody wystąpienia trwałego i zupełnego rozkładu małżeńskiego. Poza tym konieczne jest podanie daty i miejsca zawarcia związku małżeńskiego,  wysokości zarobków, miejsca pracy oraz daty i miejsca urodzenia małoletnich dzieci.

Na samym końcu pozwu należy zamieścić swój podpis oraz spis załączników (np. akt małżeństwa, zaświadczenie o zarobkach etc.)

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy należy złożyć w sądzie okręgowym (wydział cywilny), a konkretniej rzecz ujmując w biurze podawczym. Należy pamiętać, że urzędnik przyjmujący pozew powinien umieścić na jego kopii potwierdzenie przyjęcia.  Dokument można również przesłać do sądu drogą pocztową – najlepiej listem poleconym. Poza tym konieczne jest wniesienie opłaty. Warto dodać, iż koszty sądowe ponosi powód czyli osoba wnosząca o rozwód. Koszt rozwodu to 600 zł niemniej jednak – w wyjątkowych okolicznościach – opłata ta może zostać zniesiona (całkowicie lub w określonej części).

Przebieg rozprawy

Po złożeniu wniosku należy oczekiwać pisma, w którym sąd wskaże datę oraz godzinę rozprawy (takowe zostaje wysłane zarówno do powoda, jak i do pozwanego). Rozprawa rozwodowa złożona jest z kilku części. Pierwszą z nich stanowi postępowanie dowodowe. Jeżeli pozwany zgadza się z treścią pozwu, a strony nie mają wspólnych małoletnich dzieci, wówczas postępowanie dowodowe może ograniczyć się jedynie do przesłuchania. Naturalnie sąd może również zadecydować o konieczności przesłuchania świadków. Warto dodać, iż świadkiem może być jedynie osoba, która ukończyła 13 rok życia. W przypadku powołania na świadka zstępnego (dziecka, wnuka etc.) granica ta wynosi 17 lat.

Orzeczenie wyroku rozwodowego

W wydanym wyroku sąd orzeka o winie (lub braku winy), powierzeniu władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz wysokości alimentów. Dodatkowo – jeśli mieszkanie jest własnością obu stron postępowania – czasowym sposobie korzystania ze wspomnianego lokum. Ponadto treść wyroku może zawierać orzeczenie w kwestii podziału majątku wspólnego/alimentów na współmałżonka. Jeśli takowe nie zostanie wydane, wówczas sąd kieruje strony do mediacji.

Rozwód to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu każdego człowieka. W związku z powyższym warto zadbać o to, by w przejściu przez poszczególne etapy sprawy towarzyszyła nam osoba kompetentna, posiadająca doświadczenie w omawianym obszarze. Tego rodzaju specjalistów znajdziesz w Kancelarii Adwokackiej adwokat Joanny Jakubowskiej Zawady (https://jakubowskazawada.com/).

W czym może pomóc adwokat od spraw rodzinnych?

W czym może pomóc adwokat od spraw rodzinnych? »

Sprawy rodzinne stanowią jeden z głównych obszarów zainteresowania wśród osób fizycznych, poszukujących pomocy i decydujących się na zasięgnięcie pomocy prawnika. Statystyki pokazują, że około 1/3 małżeństw zawieranych w ostatnich latach, kończyła się rozwodem. W 2018 roku przy 192 tys. małżeństw zawartych, odnotowano ponad 62 000 rozwodów. Dobry adwokat specjalizujący się w rozwodach pomaga klientom jak najlepiej uregulować sytuację powstałą po rozpadzie małżeństwa. Ważne jest takie podejście, dzięki któremu po zakończeniu małżeństwa, byli małżonkowie i ich dzieci mogły funkcjonować w jak najlepiej uporządkowanej rzeczywistości oraz realizować się jako rodzice w jak najlepiej postrzeganym interesie dzieci.

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie – co trzeba na ten temat wiedzieć? »

Tymczasowe aresztowanie w praktyce stosuje się w kilku przypadkach. Tak dzieje się wówczas, gdy istnieje uzasadnione ryzyko ucieczki czy ukrycia się podejrzanego. Często dotyczy to osób, które nie mają stałego miejsca pobytu w kraju. Tymczasowy areszt stosowany jest także, gdy jest obawa, że podejrzana osoba będzie nakłaniała do składania fałszywych zeznań lub będzie utrudniała postępowanie karne.

prawo spadkowe

Testament ustny – czy jest ważny? Co należy o nim wiedzieć? »

Testament ustny jest regulowaną prawnie formą rozrządzenia własnym majątkiem, uznawaną w późniejszym postępowaniu spadkowym. Aby jednak był ważny, musi zostać „sporządzony” w specjalnych okolicznościach i w obecności świadków.