Porady prawne online - Blog PrawoProsto.pl

prawo

PrawoProsto.pl - to serwis, gdzie znajdziesz profesjonalne porady prawne online dostępne całkowicie za darmo. Na blogu znajdziesz dziesiątki porad z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego oraz praw obywatelskich. Oferujemy profesjonalne doradztwo i opiekę prawną 24 h / 7 dni w tygodniu.

Jeżeli szukasz dobrego prawnika przez internet, to zapraszam do śledzenia naszych porad i wpisów na blogu. Zachęcam do zgłębiania wiedzy prawnej całkowicie bezpłatnie.

BLOG PRAWNY - PRAWOPROSTO.PL

prawo ochrony zwierząt

Prawo ochrony zwierząt w Polsce »

Choć przepisy prawa tworzone są przez ludzi i dla ludzi, to swoim zakresem przedmiotowym obejmują bardzo często znacznie szerszą materię niż tylko relacje między przedstawicielami naszego gatunku. Jednym z przykładów tego są przepisy poświęcone prawnej ochronie zwierząt. Określenie dopuszczalnych i niedopuszczalnych zachowań człowieka względem istot żywych, jakimi są zwierzęta, niewątpliwie jest niezbędne w demokratycznym państwie. Główne założenia systemu ochrony zwierząt w Polsce zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

umowa kupna sprzedaży serwisu internetowego

Jak sprzedać stronę www? Pobierz wzór umowy kupna sprzedaży serwisu internetowego! »

Każda strona internetowa może stać się przedmiotem obrotu i nic nie stoi na przeszkodzie, aby swój dochodowy serwis www wystawić na sprzedaż. Warto jednak pamiętać o spełnieniu kilku wymogów formalnych i prawnych, aby cała procedura przebiegła w pełni pomyślne. Kluczowa w tym wszystkim jest odpowiednio sporządzona umowa sprzedaży strony internetowej (wzór tutaj), która uwzględni specyfikę tego typu transakcji. Niezbędna jest również cesja domeny.

testament i dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe, a prawo spadkowe [PORADNIK] »

Żyjący w XVIII wieku Benjamin Franklin powiedział, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. O ile podatki stanowią przymusowo nałożone i wyjątkowo nielubiane świadczenia pieniężne na rzecz państwa, o tyle śmierć jest nierozerwalnie związana z naturą ludzką i jeszcze bardziej nieuchronna niż zobowiązania podatkowe. Z tej przyczyny prawo spadkowe, czyli zbiór norm prawnych związanych z dziedziczeniem majątku, stanowi jedną z najistotniejszych gałęzi prawa.

producenci rolni

Grupa producentów rolnych – jak założyć? »

Szerokie grono osób zaangażowanych w prowadzenie działalności rolniczej z różnych przyczyn przynajmniej rozważało możliwość współpracy z innymi producentami rolnymi. Współpraca może pozwolić na osiągnięcie lepszych rezultatów i zwiększenie opłacalności. Polski ustawodawca poprzez mechanizmy zawarte w aktach prawnych stara się zachęcić producentów rolnych do tego, aby zrzeszali się w ramach wykonywanej działalności. Formę takiej zachęty stanowi instytucja tzw. grupy producentów rolnych. W szczegółowy sposób zasady, w jaki sposób organizować się mogą producenci rolni w grupy producentów i ich związki, określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, nowelizowana istotnie w latach późniejszych.

odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie, a zadośćuczynienie – co warto wiedzieć? »

Niemal każdy z nas był w swoim życiu uczestnikiem zdarzenia, które pozwalało co najmniej stawiać pytania o możliwość dochodzenia odszkodowania bądź zadośćuczynienia. Z tej przyczyny pojęcia „odszkodowanie” i „zadośćuczynienie” są powszechnie używane w języku potocznym. Niestety jednak bardzo często są używane zamiennie, a tym samym mylone ze sobą. Należy podkreślić, że na gruncie przepisów prawa cywilnego są to dwa odmienne pojęcia, choć posiadają one również pewne cechy wspólne.

Terminy „odszkodowanie” jak i „zadośćuczynienie” wiążą się nierozerwalnie z pojęciem szkody, której wystąpienie stanowić może podstawę do żądania zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia od podmiotu odpowiedzialnego. Co więcej, niekiedy może nawet dojść do sytuacji, w której z tytułu jednego zdarzenia będzie zachodziła podstawa do żądania zapłaty zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia.

dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

Odszkodowania komunikacyjne i dochodzenie odszkodowań [PORADNIK] »

Szacuje się, że w Polsce zarejestrowanych jest ponad 25 milionów pojazdów mechanicznych, uwzględniając pojazdy wszelkiego typu. Samych „osobówek” jest około 20 milionów sztuk. Ogromna liczba pojazdów oraz osób kierujących nimi przekłada się niestety na ilość zdarzeń drogowych i powstałych w ich wyniku szkód. Z tego względu szkody komunikacyjne stanowią jedne z najczęściej występujących w praktyce rodzajów szkód, a nieustannie towarzyszą im odszkodowania komunikacyjne jako forma rekompensaty za szkody.

Ciekawostki prawne

Prawo, a sprowadzanie aut zabytkowych z USA

Jakie jest cło, akcyza oraz podatek VAT w przypadku sprowadzania auta klasycznego z USA? Nabywca nie zapłaci cła i akcyzy, co stwarza wysokie oszczędności. Polskie prawo nie przewiduje zwolnienia z podatku VAT, jednak i w tym aspekcie są pewne korzyści. W przypadku normalnych pojazdów jest to 19% wartości auta, sprowadzając klasyki zapłacimy zaś 8%. Zobacz firmy oferujące sprowadzanie aut z USA.


Prawo, a szkoła żeglarstwa

Oferując szkolenia, rejsy i obozy żeglarskie w trybie wędrownym musimy się liczyć z tym, iż mamy do czynienia z usługą turystyczną (sprzedajemy w jednym pakiecie pobyt na jachcie związany z noclegiem, wyżywieniem oraz pakiet wypoczynkowo - rozrywkowy). Aby prowadzić legalnie szkołę żeglarstwa należy zadbać o ubezpieczenie dla organizatorów turystyki oraz wpis do ogólnopolskiego rejestru organizatorów turystyki prowadzonego przez odpowiednie dla miejsca rejestracji firmy urzędy marszałkowskie. Wymogi te reguluje ustawa o Usługach Turystycznych wraz z rozporządzeniami. Chcąc prowadzić szkolenia oraz rejsy żeglarskie dla grup nieletnich należy również liczyć się z obowiązkiem dobrania odpowiedniej kadry (obowiązek posiadania uprawnień pedagogicznych oraz niekaralność) jak i zgłoszenia takiego wypoczynku do Kuratorium Oświaty - ten wymóg jest związany bezpośrednio z Rozporządzeniem o Wypoczynku Dzieci i Młodzieży. Bazę polskich szkół żeglarstwa znajdziesz tutaj: https://lider-zeglarstwa.pl


Prawo, a oglądanie filmów online

Oglądanie filmów online nie jest nielegalne. Prawo zostaje złamane przez osobę udostępniającą wideo bez zgody właściciela praw do niego. Więcej.


Prawo, a myjnie parowe

Czy myjnię parową można prowadzić bez pozwolenia wodno - prawnego? Jeżeli chcesz prowadzić myjnię samochodową, a przerażają Cię koszty inwestycji w tego rodzaju przedsięwzięcia jak oczyszczalnie, separatory, operaty wodno - prawne, to ciekawą alternatywą może być myjnia parowa, którą można prowadzić bez pozwoleń. Dzieje się tak, ponieważ myjka parowa, nie generuje ścieków. Mycie samochodu odbywa się suchą parą, a minimalne pozostałości po myciu wchłaniane są przez specjalne mikrofibry. Te następnie oddawane są do specjalistycznych pralni. Tak zamykamy obieg nieczystości i dlatego myjnię parową możesz prowadzić bez pozwoleń - pisze Robert Szacherski - polski dystrybutor myjek parowych.

Prawo, a zakłócanie spokoju

Zakłócanie spokoju. Definicja wykroczenia i konsekwencje prawne. Wykroczenie zakłócania spokoju reguluje art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym: "Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. „Pytanie zatem, czy chodzenie w obuwiu zewnętrznym zakłóca spokój sąsiadom i tym samym podlega temu wykroczeniu? Odnotowany jest przypadek, kiedy w Mielcu trafiła na wokandę sprawa o zakłócanie spokoju głośnym pukaniem obcasów. Sąd pierwszej instancji uznał pozwaną winną i nałożył karę grzywny, natomiast po odwołaniu pozwanej, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu uwzględnił apelację. Sąd podkreślił, że w polskim systemie prawnym chodzenie w butach po mieszkaniu samo w sobie mieści się w granicach społecznie akceptowanych reguł, nie może być i nie jest uznawane za czyn zabroniony – a zatem nie może być uznawane ani za przestępstwo ani za wykroczenie. Zdaniem Sądu Okręgowego, z analizy dowodów zebranych w sprawie nie wynikało jednoznacznie, że oskarżona działała umyślnie i że motywem jej działania była chęć dokuczenia sąsiadom. Opracowano - https://www.biuty.pl