Porady prawne online - Blog PrawoProsto.pl

prawo

PrawoProsto.pl - to serwis, gdzie znajdziesz profesjonalne porady prawne online dostępne całkowicie za darmo. Na blogu znajdziesz dziesiątki porad z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego oraz praw obywatelskich. Oferujemy profesjonalne doradztwo i opiekę prawną 24 h / 7 dni w tygodniu.

Jeżeli szukasz dobrego prawnika przez internet, to zapraszam do śledzenia naszych porad i wpisów na blogu. Zachęcam do zgłębiania wiedzy prawnej całkowicie bezpłatnie.

BLOG PRAWNY - PRAWOPROSTO.PL

reklama zewnętrzna prawo

Reklama zewnętrzna outdoor – aspekty prawne »

Wszyscy znają jej charakter, bo codziennie mijają jej nośniki wiele razy. Reklama zewnętrzna z definicji to działania marketingowe, które skupiają się na wysyłaniu treści promowanej poza domem potencjalnego odbiorcy, a zatem w strefie publicznej. To dlatego reklama zewnętrzna jest taka skuteczna, ale jednocześnie budzi sceptycyzm wśród niektórych. Głównym zarzutem jest jej za duża powszechność, która miałaby zaburzać krajobraz otoczenia. Z tego powodu, możliwość jej użycia kodyfikuje prawo. Sprawdźmy, jak kształtuje się relacja reklamy zewnętrznej outdoor pod kątem aspektów prawnych.

monitoring dla firm

Monitoring w firmie, a prawo i RODO »

Zadanie, jakie ma spełniać monitoring w firmie jest dość oczywiste. W każdym przypadku chodzi o ochronę, choć może ona mieć różny charakter. Raz jest ona nastawiona na bezpieczeństwo pracownika, by innym razem zabezpieczać mienie firmy.

Czy podgląd aktywności pracownika jest legalny? Jak wygląda monitoring w pracy, a przepisy?

prawo ochrony zwierząt

Prawo ochrony zwierząt w Polsce »

Choć przepisy prawa tworzone są przez ludzi i dla ludzi, to swoim zakresem przedmiotowym obejmują bardzo często znacznie szerszą materię niż tylko relacje między przedstawicielami naszego gatunku. Jednym z przykładów tego są przepisy poświęcone prawnej ochronie zwierząt. Określenie dopuszczalnych i niedopuszczalnych zachowań człowieka względem istot żywych, jakimi są zwierzęta, niewątpliwie jest niezbędne w demokratycznym państwie. Główne założenia systemu ochrony zwierząt w Polsce zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

umowa kupna sprzedaży serwisu internetowego

Jak sprzedać stronę www? Pobierz wzór umowy kupna sprzedaży serwisu internetowego! »

Każda strona internetowa może stać się przedmiotem obrotu i nic nie stoi na przeszkodzie, aby swój dochodowy serwis www wystawić na sprzedaż. Warto jednak pamiętać o spełnieniu kilku wymogów formalnych i prawnych, aby cała procedura przebiegła w pełni pomyślne. Kluczowa w tym wszystkim jest odpowiednio sporządzona umowa sprzedaży strony internetowej (wzór tutaj), która uwzględni specyfikę tego typu transakcji. Niezbędna jest również cesja domeny.

testament i dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe, a prawo spadkowe [PORADNIK] »

Żyjący w XVIII wieku Benjamin Franklin powiedział, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. O ile podatki stanowią przymusowo nałożone i wyjątkowo nielubiane świadczenia pieniężne na rzecz państwa, o tyle śmierć jest nierozerwalnie związana z naturą ludzką i jeszcze bardziej nieuchronna niż zobowiązania podatkowe. Z tej przyczyny prawo spadkowe, czyli zbiór norm prawnych związanych z dziedziczeniem majątku, stanowi jedną z najistotniejszych gałęzi prawa.

producenci rolni

Grupa producentów rolnych – jak założyć? »

Szerokie grono osób zaangażowanych w prowadzenie działalności rolniczej z różnych przyczyn przynajmniej rozważało możliwość współpracy z innymi producentami rolnymi. Współpraca może pozwolić na osiągnięcie lepszych rezultatów i zwiększenie opłacalności. Polski ustawodawca poprzez mechanizmy zawarte w aktach prawnych stara się zachęcić producentów rolnych do tego, aby zrzeszali się w ramach wykonywanej działalności. Formę takiej zachęty stanowi instytucja tzw. grupy producentów rolnych. W szczegółowy sposób zasady, w jaki sposób organizować się mogą producenci rolni w grupy producentów i ich związki, określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, nowelizowana istotnie w latach późniejszych.

Ciekawostki prawne

Prawo, a sprowadzanie aut zabytkowych z USA

Jakie jest cło, akcyza oraz podatek VAT w przypadku sprowadzania auta klasycznego z USA? Nabywca nie zapłaci cła i akcyzy, co stwarza wysokie oszczędności. Polskie prawo nie przewiduje zwolnienia z podatku VAT, jednak i w tym aspekcie są pewne korzyści. W przypadku normalnych pojazdów jest to 19% wartości auta, sprowadzając klasyki zapłacimy zaś 8%. Zobacz firmy oferujące sprowadzanie aut z USA.


Prawo, a szkoła żeglarstwa

Oferując szkolenia, rejsy i obozy żeglarskie w trybie wędrownym musimy się liczyć z tym, iż mamy do czynienia z usługą turystyczną (sprzedajemy w jednym pakiecie pobyt na jachcie związany z noclegiem, wyżywieniem oraz pakiet wypoczynkowo - rozrywkowy). Aby prowadzić legalnie szkołę żeglarstwa należy zadbać o ubezpieczenie dla organizatorów turystyki oraz wpis do ogólnopolskiego rejestru organizatorów turystyki prowadzonego przez odpowiednie dla miejsca rejestracji firmy urzędy marszałkowskie. Wymogi te reguluje ustawa o Usługach Turystycznych wraz z rozporządzeniami. Chcąc prowadzić szkolenia oraz rejsy żeglarskie dla grup nieletnich należy również liczyć się z obowiązkiem dobrania odpowiedniej kadry (obowiązek posiadania uprawnień pedagogicznych oraz niekaralność) jak i zgłoszenia takiego wypoczynku do Kuratorium Oświaty - ten wymóg jest związany bezpośrednio z Rozporządzeniem o Wypoczynku Dzieci i Młodzieży. Bazę polskich szkół żeglarstwa znajdziesz tutaj: https://lider-zeglarstwa.pl


Prawo, a oglądanie filmów online

Oglądanie filmów online nie jest nielegalne. Prawo zostaje złamane przez osobę udostępniającą wideo bez zgody właściciela praw do niego. Więcej.


Prawo, a myjnie parowe

Czy myjnię parową można prowadzić bez pozwolenia wodno - prawnego? Jeżeli chcesz prowadzić myjnię samochodową, a przerażają Cię koszty inwestycji w tego rodzaju przedsięwzięcia jak oczyszczalnie, separatory, operaty wodno - prawne, to ciekawą alternatywą może być myjnia parowa, którą można prowadzić bez pozwoleń. Dzieje się tak, ponieważ myjka parowa, nie generuje ścieków. Mycie samochodu odbywa się suchą parą, a minimalne pozostałości po myciu wchłaniane są przez specjalne mikrofibry. Te następnie oddawane są do specjalistycznych pralni. Tak zamykamy obieg nieczystości i dlatego myjnię parową możesz prowadzić bez pozwoleń - pisze Robert Szacherski - polski dystrybutor myjek parowych.

Prawo, a zakłócanie spokoju

Zakłócanie spokoju. Definicja wykroczenia i konsekwencje prawne. Wykroczenie zakłócania spokoju reguluje art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym: "Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. „Pytanie zatem, czy chodzenie w obuwiu zewnętrznym zakłóca spokój sąsiadom i tym samym podlega temu wykroczeniu? Odnotowany jest przypadek, kiedy w Mielcu trafiła na wokandę sprawa o zakłócanie spokoju głośnym pukaniem obcasów. Sąd pierwszej instancji uznał pozwaną winną i nałożył karę grzywny, natomiast po odwołaniu pozwanej, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu uwzględnił apelację. Sąd podkreślił, że w polskim systemie prawnym chodzenie w butach po mieszkaniu samo w sobie mieści się w granicach społecznie akceptowanych reguł, nie może być i nie jest uznawane za czyn zabroniony – a zatem nie może być uznawane ani za przestępstwo ani za wykroczenie. Zdaniem Sądu Okręgowego, z analizy dowodów zebranych w sprawie nie wynikało jednoznacznie, że oskarżona działała umyślnie i że motywem jej działania była chęć dokuczenia sąsiadom. Opracowano - https://www.biuty.pl