Aktualności

Co najbardziej wpływa na koszty budowy domu?

Co najbardziej wpływa na koszty budowy domu?

Budowa domu to dla większości ludzi to jeden z największy wydatków w życiu. Jednak gdy dokładnie się do tego przygotujemy to jest możliwe wybudowanie domu w cenie mieszkania w dużym mieście. Obecnie budowa niedużych domów stała się bardzo popularna, a każde biuro projektowe posiada bogaty wybór projektów gotowych domów tanich w budowie. Poniżej przedstawiono czynniki wpływające na koszt budowy domu.

PIT 37 - mini kompendium wiedzy

PIT 37 – mini kompendium wiedzy

PIT 37 to najpopularniejszy druk podatkowy, którego Polacy używają do rozliczenia swoich dochodów z urzędem skarbowym. Należy go złożyć online lub osobiście do końca kwietnia każdego roku za rok poprzedni.

obrońca z urzędu

Wyznaczenie obrońcy z urzędu – zasady

Osobie oskarżonej w sprawie karnej lub biorącej udział w postępowaniu z zakresu prawa cywilnego, przysługuje prawo do posiadania bezpłatnego obrońcy – tzw. pełnomocnika z urzędu. Strona postępowania jest wtedy zwolniona z poniesienia wynagrodzenia dla obrońcy – w całości lub w części. Przeczytaj, co robi pełnomocnik i jak uzyskać jego pomoc.

Wygrane sprawy o kredyty frankowe

Wygrane sprawy o kredyty frankowe – warto walczyć z bankami!

Niektóre instytucje bankowe niechętnie odnoszą się do pomysłów frankowiczów dotyczących chęci pozwania banku. Opinie osób posiadających kredyty frankowe często są deprecjonowane w przekazach medialnych, co sprawia, że rzadko decydują się oni do wytoczenia sprawy sądowej. Istnieje wiele artykułów, przytaczanych przez instytucje bankowe, wskazujących na bezskuteczność zamiarów pozwania banku.

NSFIZ - czym są?

NSFIZ – czym są?

NSFIZ, czyli niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty, to nic innego jak fundusz, który zajmuje się skupowaniem od instytucji finansowych i innych firm przedawnionych zobowiązań. Sprzedawane są one podczas przetargów, w których uczestniczą różne podmioty, zaś zobowiązania nabywa ten, który zaoferuje najwyższą cenę. Co dzieje się z naszymi zobowiązania po nabyciu przez ich przez inny podmiot?

CIT-8 w 2020 roku

CIT-8 w 2020 roku – zapoznaj się ze zmianami!

Minione miesiące 2020 r. wymusiły konieczność reorganizacji na wielu płaszczyznach życia. Pandemia koronawirusa doprowadziła także do przesunięcia ostatecznego terminu, w którym możliwe było składanie deklaracji CIT-8 online za miniony, 2019 rok – stanowi on informację o tym przychodach i kosztach organizacji w ubiegłym roku podatkowym. To jednak nie koniec. O jakich jeszcze zmianach mowa? Jak wysłać wniosek CIT-8 online? Poniżej informacje odpowiadające na te pytania.

W czym może pomóc adwokat od spraw rodzinnych?

W czym może pomóc adwokat od spraw rodzinnych?

Sprawy rodzinne stanowią jeden z głównych obszarów zainteresowania wśród osób fizycznych, poszukujących pomocy i decydujących się na zasięgnięcie pomocy prawnika. Statystyki pokazują, że około 1/3 małżeństw zawieranych w ostatnich latach, kończyła się rozwodem. W 2018 roku przy 192 tys. małżeństw zawartych, odnotowano ponad 62 000 rozwodów. Dobry adwokat specjalizujący się w rozwodach pomaga klientom jak najlepiej uregulować sytuację powstałą po rozpadzie małżeństwa. Ważne jest takie podejście, dzięki któremu po zakończeniu małżeństwa, byli małżonkowie i ich dzieci mogły funkcjonować w jak najlepiej uporządkowanej rzeczywistości oraz realizować się jako rodzice w jak najlepiej postrzeganym interesie dzieci.