Aktualności

rodzina

Karta Dużej Rodziny jako wsparcie dla rodzin z dziećmi

15 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa określa zasady przyznawania Karty członkom rodzin wielodzietnych, sposób przyznawania im uprawnień oraz zasady realizacji i finansowania zadań wynikających z Karty. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu każdej rodzinie z przynajmniej trójką dzieci.

biuro rachunkowe

Oferta zaufanego biura rachunkowego

Biuro rachunkowe to oczywisty wybór w przypadku małych, średnich oraz dużych firm. Pozwala zyskać spokój w sprawach związanych z księgowością oraz ograniczyć koszty związane z zatrudnianiem księgowych.

sąd

„Internetowe sądy” już w 2016 roku!

Już niedługo w całej Unii Europejskiej powstanie platforma Online Dispute Resolution – dalej ODR, która zmieni oblicze polskiego sądownictwa polubownego. Mianowicie umożliwi ona konsumentom rozwiązanie sporów ze sklepami internetowymi. Platforma ma ruszyć od stycznia 2016 roku. Jak donosi PAP platforma będzie tłumaczyła skargi i kierowała je do stosownych instytucji w każdym kraju UE. Konsument będzie składał wniosek o rozwiązanie sporu przeciwko przedsiębiorcy w przedmiocie dokonanej transakcji on-line. Cała procedura ma być prosta i intuicyjna. Budowie platformy towarzyszy ujednolicanie przepisów o mediacjach w całej UE. Przepisy mają ujednolicić system sądownictwa polubownego w Polsce w oparciu o już istniejące instytucje mediacyjne, zarówno prywatne, jak publiczne.

pracownik

Rodzaje metod służące kontroli pracownika

Umowa o pracę upoważnia pracodawcę do kontrolowania pracownika w miejscu pracy. Warto zapoznać się z niektórymi metodami jakie stosowane są w stosunku do podwładnych.

Co to za metody? Czy są skuteczne do kontrolowania pracowników na terenie firmy (na zewnątrz i wewnątrz obiektu)? Sprawdzamy.

prawo

Prawniczy słownik francusko-polski

Prawniczy słownik francusko-polski to pierwsze tego typu internetowe opracowanie, wypełniające pokaźną lukę i odpowiadające na potrzeby praktyków oraz teoretyków prawa. Dołożyliśmy starań, aby dbałość o merytoryczny aspekt przedstawianych przez nas zagadnień była dla Państwa największą wartością dodaną. Słownik français juridique, który Państwu prezentujemy poniżej, poprzez tłumaczenie zwrotów, terminów prawniczych oraz instytucji prawa francuskiego stanowi wydatną pomoc dla wszystkich uczących się lub korzystających na co dzień z języka francuskiego.

kancelaria prawna

Kancelaria Prawna Markowski & Michałowski

Prawo dla przeciętnego „Kowalskiego” często jest niezrozumiałe, zawiłe, które prowadzi do różnych interpretacji oraz sporów. Dochodzenie swoich racji na własną rękę może okazać się trudne i czasochłonne. W tym celu powstały kancelarie prawne, których zadaniem jest chronić interesy danej strony. Profesjonalna pomoc i opieka prawna to podstawa, aby skutecznie dochodzić swoich racji. W tym celu powstała kancelaria prawna z miejscowości Gostyń z siedzibą główną w Poznaniu.

polisa ubezpieczeniowa oc

Zmiany w przepisach dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC

Polska nieprawidłowo dostosowała krajowe przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów do unijnej dyrektywy. W celu uniknięcia nałożenia na Polskę kar Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w dotychczasowych przepisach. Jak informuje Rzeczpospolita sprawa dotyczy nowelizacji z 24 maja 2007 roku ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Podwyższyła ona sumy gwarancyjne, co wpłynęło na wysokość późniejszych ubezpieczeń.

prawo

Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji spółek prawa handlowego

15 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te nie cieszą notariuszy i mają istotne znaczenie dla przedsiębiorców dokonujących rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przede wszystkim zniesiono obowiązki w zakresie składania wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do KRS (członków zarządu) lub prokurenta. Dotychczas KSH oraz ustawa o KRS, wymagały, aby do wniosków o wpis, a także w przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentowania spółki lub prokurenta dołączone były poświadczone (notarialnie albo przed sędzią/upoważnionym pracownikiem sądu) wzory podpisów takich osób.

prawnik

Koniec aplikacji ogólnej – zmiany w kształceniu sędziów i prokuratorów

Dnia 20 lutego 2015 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Aplikacje sędziowska i prokuratorska będą trwać 36 miesięcy – obecnie szkolenie sędziów trwa 60 miesięcy, a prokuratorów 42 miesiące. Nowelizacja przewiduje przede wszystkim likwidację aplikacji ogólnej (odbywanej przez kandydatów do obu tych zawodów), która była do tej pory obowiązkowym etapem przed aplikacjami specjalistycznymi. Zniesiono również staż referendarski, który odbywany jest przez przyszłych sędziów po ukończeniu aplikacji sędziowskiej bądź prokuratorskiej. Większy nacisk ma być położony na praktyczne szkolenie aplikantów – zostaną oni zatrudnieni w sądach i prokuraturach okręgowych, a w miejsce dotychczasowych stypendiów będą otrzymywać wynagrodzenie.

reklama zewnętrzna prawo

Reklama zewnętrzna outdoor – aspekty prawne

Wszyscy znają jej charakter, bo codziennie mijają jej nośniki wiele razy. Reklama zewnętrzna z definicji to działania marketingowe, które skupiają się na wysyłaniu treści promowanej poza domem potencjalnego odbiorcy, a zatem w strefie publicznej. To dlatego reklama zewnętrzna jest taka skuteczna, ale jednocześnie budzi sceptycyzm wśród niektórych. Głównym zarzutem jest jej za duża powszechność, która miałaby zaburzać krajobraz otoczenia. Z tego powodu, możliwość jej użycia kodyfikuje prawo. Sprawdźmy, jak kształtuje się relacja reklamy zewnętrznej outdoor pod kątem aspektów prawnych.