Aktualności

Czym jest kredyt indeksowany? W kredycie indeksowanym kursem franka szwajcarskiego kwota kredytu ujęta jest w złotówkach (PLN), natomiast saldo kredytu i wysokość raty kredytowej zależą od tego, jak w danym momencie trwania umowy przedstawia się kurs waluty CHF. Bank w dniu uruchomienia kredytu przelicza jego saldo po aktualnym kursie franka i na podstawie tego kursu oblicza wysokość należnej raty kredytowej, którą kredytobiorca będzie spłacał w polskiej walucie. Niekorzystna sytuacja, w jakiej znaleźli się frankowicze, wynika z tego, że banki dokonywały indeksacji już po podpisaniu umowy po kursie, który nie był znany kredytobiorcom, natomiast zależał od wyłącznej decyzji banku, który tego kredytu udzielał. Gdzie frankowicze z kredytami indeksowanymi mogą doszukiwać swoich szans? Roszczenia osób, które zaciągnęły kredyt indeksowany po kursie CHF, a także reprezentujący ich prawnicy, jako podstawę swoich roszczeń przyjmują to, że warunki indeksacji kredytu nie były zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. W wątpliwość podają tabele kursowe banków komercyjnych, w których nie był określony sposób kursowania waluty obcej. Oprócz tego wnoszą również inne zarzuty wobec mechanizmu indeksowania kredytów, według których: umowy kredytowe miały być sprzeczne z naturą porządku prawnego; przy podpisywaniu na zachowano przepisów określonych w art. 69, ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe; ryzyko ciążyło w przeważającej większości na kredytobiorcach; banki nie wykazały odpowiednich starań w poinformowania kredytobiorców o ryzyku walutowym. Jakie argumenty można wykorzystać przeciwko bankom w procesach sądowych? Prawo mówi o tym, że jeśli w umowie zostały zawarte przepisy niedozwolone, to wówczas uznaje się je za niebyłe – w przypadku kredytów indeksowanych kursem franka szwajcarskiego niezgodne z prawem miały być zapisy dotyczące indeksacji. W związku z tym umowa kredytowa pozostaje ważna, ale nie uwzględnia się w niej już indeksacji. Oznacza to, że kredyt powinien zostać uznany jako zaciągnięty w walucie PLN. Jakie niesie to ze sobą konsekwencje? Takie rozwiązanie sprowadza się do faktu, że kredytobiorcy musieli spłacać raty wyższe niż powinni według zgodnych z prawem punktów w umowie. Oznacza to, że bank zostaje zmuszony do zwrotu różnicy, jaką kredytobiorca nadpłacał wskutek indeksowania salda kredytu po kursie CHF. Co przemawia za takim rozwiązaniem sprawy? Frankowicze coraz częściej cieszą się korzystnymi dla siebie wyrokami sądu, które skutkują tzw. odfrankowienie kredytów, czyli anulowaniem postanowień z umowy, dotyczących indeksacji. Sądy podejmuje te decyzje na podstawie: wyroku Sądu Najwyższego z dnia 04.04.2019 r., III CSK 159/17; wyroku Sądu Najwyższego z dnia 09.05.2019 r., I CSK 242/18; opinii Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 14.05.2019 r. do sprawy C-260/18. Niemniej w celu uzyskania pomyślnego orzeczenia sądu, frankowiczom niezbędna jest kancelaria prawna – w Krakowie nie brakuje specjalistów doświadczonych i obytych w sprawach przeciwko bankom w związku z udzielaniem kredytów indeksowanych kursem CHF.

Sytuacja frankowiczów z kredytami indeksowanymi

Osoby poszkodowane wskutek zawarcia nieuczciwej umowy kredytowej z bankiem, które zaciągnęły kredyt indeksowany, mogą liczyć na korzystne orzeczenia sądów w swojej ciągnącej się latami batalii. Tłumaczymy, na czym polega istota kredytu indeksowanego i jakie przesłanki mogą świadczyć o tym, że frankowicze z kredytami indeksowanymi kursem CHF mają szansę wyjść na prostą.

Jak usunąć dane z BIK?

Jak usunąć dane z BIK?

Posiadanie dobrej historii kredytowej istotnie ułatwia ubieganie się o kredyt i zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Nieco inaczej działa to w przypadku posiadania złej historii kredytowej – w zdecydowanej większości przypadków fakt te przekreśla szanse na uzyskanie finansowania. Co zrobić w sytuacji, gdy budowana przez lata historia została zaburzona opóźnioną spłata jednego zobowiązania? Czy wniosek o usunięcie danych z BIK zostanie rozpatrzony?

Profesjonalna obsługa prawna w Katowicach dla firm i osób fizycznych

Profesjonalna obsługa prawna w Katowicach dla firm i osób fizycznych

Kancelaria Adwokacka VOLENTI oferuje firmom i osobom fizycznym profesjonalną obsługę prawną w Katowicach. Oferujemy pełne wsparcie prawne w sprawach prywatnych jak i firmowych. Udzielamy porad prawnych oraz kompleksowych obsług prawnych, w ramach których reprezentujemy Państwa przed sądami i organami administracyjnymi.

Jaka kara grozi za posługiwanie się fałszywym dokumentem?

Jaka kara grozi za posługiwanie się fałszywym dokumentem?

Do czynów zabronionych należy fałszowanie dokumentów, w tym ich podrabianie i przerabianie oraz posługiwanie się nimi. Często nie są to działania wielkoskalowe. Jednak spotyka się też czynności, które zapewnią danej osobie np. zniżki w komunikacji miejskiej czy przestrzeni publicznej. Jaka kara może grozić za posługiwanie się fałszywymi dokumentami?

Używanie logo innej firmy na swojej stronie

Używanie logo innej firmy na swojej stronie

Znak towarowy to forma oznaczenia, jaką przyjmuje dany przedsiębiorca, która stanowi formę jego identyfikacji i wyróżnienia jego produktów na tle innych na rynku. Polskie prawo reguluje wszelkie zasady odnośnie znaków towarowych w ustawie o prawie własności przemysłowej.

Dlaczego warto zlecić due diligence nieruchomości?

Dlaczego warto zlecić due diligence nieruchomości?

Uruchomienie systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW) z całą pewnością ułatwiło sytuację stron uczestniczących w transakcjach nieruchomościowych. Korzyści płynące z działania wspomnianego systemu nie oznaczają jednak, że analizy due diligence nieruchomości stały się niepotrzebne. Warto pamiętać, że audyt stanu prawnego nieruchomości porusza kwestie wykraczające poza zawartość ksiąg wieczystych. Poza tym niektóre nieruchomości zamiast księgi wieczystej nadal posiadają tylko zbiór dokumentów niedostępny online. Inną kwestią jest fakt, że nie każdy potencjalny nabywca lub sprzedawca nieruchomości potrafi dobrze zinterpretować wszystkie informacje podawane przez system EKW. 

Nowe podatki, zmiany i zasady - Polski Ład

Nowe podatki, zmiany i zasady – Polski Ład

Projekt ustawy Nowego Polskiego Ładu, nad którym toczą się właśnie prace budzi wśród przedsiębiorców wiele kontrowersji. Przyczyną są zarówno nowe podatki, jak i nowe zmiany, czy zasady, które zaproponował rząd. Jak zatem Polski Ład wpłynie na przedsiębiorców? Czy faktycznie ktoś na nim zyska? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

PIT 37 - mini kompendium wiedzy

Jak wypełnić i wysłać PIT-37 poprzez system e-Deklaracje?

Wypełnienie i wysłanie deklaracji PIT 37 wcale nie musi wiązać się z długotrwałym i skomplikowanym uzupełnianiem wszystkich niezbędnych pozycji formularza, a następnie wielogodzinnym oczekiwaniu na przyjęcie deklaracji w Urzędzie Skarbowym. Wręcz przeciwnie – można to zrobić nawet w kilka minut. Wystarczy jedynie mieć dostęp do aplikacji e-pity, a także posiadać… w miarę szybkie łącze internetowe.

Wygrane sprawy o kredyty frankowe

Jaka kancelaria dla frankowiczów?

Osoby, kuszone promocyjnymi warunkami, często decydowały się na kredyt we frankach szwajcarskich. Po latach okazało się, że to pułapka, z której trudno się wydostać. W październiku 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, który dał nadzieję frankowiczom w walce o uznanie swoich racji z bankami. Natomiast nie unieważniał konkretnych klauzul w umowach bankowych, a tym samym nie dawał podstaw do automatycznego rozwiązania bądź odfrankowienia kredytu. Jedyna szansa to droga sądowa, a w takiej sytuacji potrzebna jest pomoc prawna. Jaka kancelaria dla frankowiczów okaże się dobra i skuteczna? Odpowiedź w tym poradniku.