Aktualności

euro 2012

Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce – część II: GRAMY!”

Już za kilka miesięcy odbędzie się jedno z najbardziej wyczekiwanych i budzących emocje wydarzeń tego roku – Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Jednak czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wyglądają imprezy masowe od zaplecza? Z jakimi przeszkodami i wyzwaniami muszą zmierzyć się organizatorzy, by zapewnić widzom dobrą, a zarazem bezpieczną rozrywkę? Niezależnie od tego, czy lubisz piłkę nożną czy nie, czuj się zaproszony na nadchodzącą Konferencję. „Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce – część II: GRAMY!” to konferencja organizowana w dniach 22-23 marca 2012 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

afera solna

Afera solna – jakie mogłoby to być przestępstwo?

Opierając się tylko i wyłącznie na przekazie medialnym i nie przesądzając, która z przedstawionych niżej opcji jest właściwa, można wymienić dwa lub trzy typy czynów zabronionych, które mogłyby opisać popularną ostatnio „aferę solną”.

Zadaniem niniejszego artykułu nie jest określenie czy i kto dane przestępstwo popełnił, a jedynie opisanie kilku typów czynów zabronionych.

kobieta cudzoziemka

Ułatwienia dla zagranicznych specjalistów poszukujących pracy w Polsce

W piątek Sejm uchwalił nowele ustaw o cudzoziemcach oraz o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiany te wprowadzają ułatwienia dla cudzoziemców, którzy w Polsce zamierzają podjąć pracę wymagającą wysokich kwalifikacji. Nowela ustawy o cudzoziemcach zakłada, że osoby, które chcą podjąć wysoko kwalifikowaną pracę w Polsce, otrzymają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce na podstawie jednej procedury administracyjnej. Przewiduje się, że termin załatwienia sprawy będzie wynosił 90 dni. Nowelizacja ustawy zobowiązuje wojewodę do sprawdzenia, czy cudzoziemiec posiada odpowiednie kwalifikacje, spełnia kryterium progu wynagrodzenia oraz czy, pracodawca może wykorzystać oferty pracy istniejące na lokalnym rynku pracy.

sąd

Zmiana zasad składania skarg na działalność sądów

28 marca bieżącego roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wprowadza nowe zasady składania skarg na działalność sądów. Skarga zostanie rozpatrzona tylko wówczas, gdy dotyczyć będzie funkcjonowania sądu, a nie jego działalności orzeczniczej. Ponadto złożona może zostać w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej do protokołu. Rozpatrzeniem skargi zajmie się prezes sądu wyższej instancji niż ta, której dotyczy. W związku z tym, jeśli wniosek będzie skierowany przeciw prezesowi sądu apelacyjnego, jego rozpoznaniem zajmie się Krajowa Rada Sądownictwa.

bezrobocie

Bezrobocie – polityka społeczna, perspektywa socjologiczna

Zjawisko bezrobocia jest szczególnym problemem społecznym, który dotyczy całej zbiorowości, gdyż tak naprawdę każdy obywatel jest częścią mechanizmów makroekonomicznych, a te w największym stopniu wpływają na jego występowanie. Mechanizmy kontroli bezrobocia w większości ukierunkowane są właśnie na gospodarkę, często jednak polityka wewnątrzpaństwowa nie może wywierać wpływu na koniunkturę rynków światowych, które tymczasem na nasz rynek wpływają.

Dlatego okresowo, falowo możemy obserwować pewne etapy wzrostu i spadku warunków gospodarczych, które oczywiście w sposób znaczny przekładają się na stan zatrudnienia, płace i perspektywy awansów zwykłych obywateli.

policja

Nowe zasady naboru do policji

Od kwietnia 2012 roku będą obowiązywać nowe zasady w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji. Kandydat na policjanta będzie musiał przejść trudniejszy test fizyczny i psychologiczny. Osoba chcąca zostać policjantem musi przejść rekrutację składającą się z: złożenia podania o przyjęcie, testu wiedzy, testu sprawności fizycznej, testu psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej, ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w jego kwestionariuszu osobowym.

dziecko

Zmiany w procedurze przesłuchiwania dzieci

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zmiany w procedurze przesłuchiwania dzieci. Mają polegać one m. in. na rezygnacji z wielokrotnego przesłuchiwania w salach sądowych dzieci w roli świadków lub pokrzywdzonych.

Ponadto MS zapowiada przeniesienie przesłuchań w miejsca przyjazne dzieciom, np. do specjalnie przystosowanych pokoi. Obecnie w postępowaniu karnym dzieci przesłuchiwane są w dwóch trybach – „szczególnym” i „zwykłym”.

sąd

Obywatel a kosztowny wymiar sprawiedliwości

Większość społeczeństwa polskiego w sytuacji problemowej nie dochodzi sprawiedliwości przed sądami. Obywatele wskazują, że taki stan rzeczy ma miejsce ze względu na wysokie koszty postępowania cywilnego. Może to sugerować, że mamy do czynienia z sytuacją, w której przeciętnemu obywatelowi jest blokowane konstytucyjne prawo do sądu. Jednak czy rzeczywiście tak jest? W kwartalniku informacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości – „Na Wokandzie” opublikowano niezbyt pozytywne wyniki badań pokazujących, że dla 63,5% społeczeństwa polskiego barierą w dostępie do wymiaru sprawiedliwości są wysokie koszty sądownictwa.

prawo

TK zbada konstytucyjność waloryzacji emerytur

Do Trybunału Konstytucyjnego został skierowany wniosek Prezydenta Bronisława Komorowskiego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy nowelizującej reguły waloryzacji rent i emerytur. Prezydent co prawda ustawę podpisał, ale złożył wniosek o zbadanie jej konstytucyjności. Trybunał zajmie się zatem badaniem samej ustawy w sposób następczy.

Prezydent ma uprawnienie do wniesienia takiego wniosku na podstawie art. 191 Konstytucji.

jednoręki klaskał

Jednoręki klaskał na Białorusi. Jest sprawa, jest człowiek – trzeba skazać!

Aby wezwać policję w Stanach Zjednoczonych trzeba zadzwonić na 911, w Polsce na 997, a jak się wzywa białoruską milicję? Wystarczy zaklaskać! Ten dowcip latem roku 2011 stał się bardzo popularny na Białorusi ze względu na akcję tzw. milczących protestów przeciw reżimowi Aleksandra Łukaszenki.

Demonstranci spacerowali wówczas w milczeniu, pokojowo przez ulice miast, klaskaniem okazując sprzeciw wobec władzy. Jak na realia reżimu Łukaszenki, białoruska milicja poradziła sobie z problemem wzorowo – po aresztowaniu 2000 klaszczących osób, protesty ustały.