Aktualności

trybunał

TK: dekrety o stanie wojennym niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności dekretów o stanie wojennym. Chodzi o dwa dekrety Rady Państwa PRL z 12 grudnia 1981 roku. Wniosek w tej kwestii złożył były Rzecznik Praw Obywatelskich, Janusz Kochanowski w 2008 roku.

Zgodnie z art. 191 ust.1 pkt 1 Konstytucji, Rzecznik Praw Obywatelskich wchodzi w zamknięty katalog podmiotów uprawnionych do wniesienia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Dekrety Rady Państwa PRL za niekonstytucyjne uważał nie tylko Rzecznik, ale również prokurator generalny oraz Sejm.

dziedzieczenie

Mietvertrag – umowa najmu

Die juristische fachsprache – Mietvertrag – umowa najmu. Umowa najmu jest jedną z najpowszechniejszych umów zawieranych w prawie niemieckim. Ogólne założenia nie odbiegają znacząco od przepisów zawartych w polskim kodeksie cywilnym. Przepisy dotyczące najmu w prawie niemieckim znajdziemy w BGB art. 535 – 577a. Najważniejsze znaczenie ma dla nas to, co zostanie zawarte w umowie najmu, dlatego też należy dokładnie ją przeczytać a jeżeli mamy wątpliwości to powinniśmy wszystkie przeanalizować z właścicielem.

policja

Zmiany w naborze do Policji i procedury kwalifikacyjne

Chcąc zostać zakwalifikowanym do służby w Policji należy poddać się odpowiedniej procedurze kwalifikacyjnej. Wchodzące w życie od dzisiaj, 11 marca 2011 roku zmiany w tej materii mają za cel nie tylko ograniczenie wydatków związanymi z prowadzeniem tego postępowania, ale również rozszerzenie uprawnień podmiotu właściwego w zakresie postępowania kwalifikacyjnego.

czasopismo

Jak zarejestrować dziennik lub czasopismo?

Art. 14 Konstytucji stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków masowego przekazu.

Z kolei zgodnie z art. 54 ust. 1 każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

broń palna

Uzyskanie pozwolenia na broń palną

Duża liczba zadawanych pytań, związanych z legalnym posiadaniem broni palnej, każe odnieść się do tej problematyki i wyjaśnić, jak uzyskać pozwolenie na broń palną.

Istotne z tego punktu regulacje zawiera ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji.

co może rzecznik praw obywatelskich

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich, stojący na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych zarówno w Konstytucji, jak i innych aktach normatywnych, został zaliczony przez naszą Konstytucję w poczet organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Jest to urząd o niezwykłej doniosłości dla rozwoju społeczeństwa demokratycznego i zapewnienia pewności przysługujących mu praw. Warto zatem wiedzieć, jak powinien wyglądać wniosek do niego skierowany.

piwo

Stacje benzynowe bez piwa

Stacje benzynowe bez piwa! I nie tylko one! Jeśli uda się uchwalić projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to kupno piwa na wspomnianych stacjach benzynowych, a także na kąpieliskach i stadionach będzie naprawdę rzadkością. Dojdzie do tego zakaz publikacji reklam piwa na portalach społecznościowych i komunikatorach. Twórcy projektu nowelizacji – senatorowie z PiS, PSL i PO, nie zamierzają na tym poprzestać. Chcą również wprowadzić zakaz emitowania reklam piwa w telewizji przed godziną 23.

nowi członkowie kolegium nik

Nowi członkowie Kolegium NIK

W ostatni piątek, 4 marca 2011 roku, Marszałek Sejmu powołał w skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli siedmiu nowych członków.

Poznajcie ich tytuły, imiona i nazwiska.

Zapraszamy do lektury.