firma

Będą ułatwienia dla przedsiębiorców – najpierw nowe wzory

W dniu 24 kwietnia 2014 r. na 66 posiedzeniu Sejmu została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych przewidująca wprowadzenie jednolitych wzorów wniosków w niektórych procedurach administracyjnych związanych z wykonywaniem działalności gosp.

Usprawnienie procedur urzędowych – ułatwienie prowadzenia firmy

Powyższa zmiana ma na celu przyspieszenie oraz usprawnienie procedur urzędowych, co tym samym wpłynąć ma na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Ma to być pierwszy etap na drodze porządkowania procedur administracyjnych związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Wzory wniosków mają precyzyjnie określać zakres wymaganych danych a także zawierać wskazanie dokumentów, które należy dołączyć (wskazanie załączników). Zabieg ten wpłynąć ma na ograniczenie liczby urzędowych wezwań do uzupełnienia braków, a co z tym się wiąże – przyspieszyć postępowanie w sprawie.

Wśród nowych wniosków można m.in. wskazać wzór wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej. Za udostępnianie wniosków odpowiedzialni będą właściwi ministrowie.

Po wejściu w życie zmian przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek w formie elektronicznej lub papierowej. Wzory wniosków w wersji elektronicznej będą zamieszczone w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Repozytorium znajduje się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Niezależnie od powyższego, wzory wniosków będą dostępne też m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej danego urzędu.

Uchwalona ustawa trafi pod obrady Senatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *