BLOG PRAWNY - PRAWOPROSTO.PL

obrońca z urzędu

Wyznaczenie obrońcy z urzędu – zasady

Osobie oskarżonej w sprawie karnej lub biorącej udział w postępowaniu z zakresu prawa cywilnego, przysługuje prawo do posiadania bezpłatnego obrońcy – tzw. pełnomocnika z urzędu. Strona postępowania jest wtedy zwolniona z poniesienia wynagrodzenia dla obrońcy – w całości lub w części. Przeczytaj, co robi pełnomocnik i jak uzyskać jego pomoc.

Wygrane sprawy o kredyty frankowe

Wygrane sprawy o kredyty frankowe – warto walczyć z bankami!

Niektóre instytucje bankowe niechętnie odnoszą się do pomysłów frankowiczów dotyczących chęci pozwania banku. Opinie osób posiadających kredyty frankowe często są deprecjonowane w przekazach medialnych, co sprawia, że rzadko decydują się oni do wytoczenia sprawy sądowej. Istnieje wiele artykułów, przytaczanych przez instytucje bankowe, wskazujących na bezskuteczność zamiarów pozwania banku.

prawo spadkowe łódź

Prawo spadkowe w Łodzi. Pomoc adwokata na wielu płaszczyznach

Prawo spadkowe stanowi obszerny dział prawa cywilnego, który reguluje stosunek do praw oraz obowiązków majątkowych po śmierci danej osoby. Szeroko rozumianą obsługą prawa spadkowego zajmują się m.in. kancelarie adwokackie. Realizują one swoje zadania większości ośrodków miejskich w Polsce. Pracownicy Kancelarii Adwokackiej Florczak-Keller i Wspólnicy wyspecjalizowali się w obsłudze każdej kwestii związanej ze złożoną problematyką, jaką jest prawo spadkowe. Łódź to miasto, w którym mieści się siedziba Kancelarii. Spektrum oddziaływania firmy wykracza jednak znacznie dalej – oferta jest bowiem skierowana dla osób w całym kraju.

NSFIZ - czym są?

NSFIZ – czym są?

NSFIZ, czyli niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty, to nic innego jak fundusz, który zajmuje się skupowaniem od instytucji finansowych i innych firm przedawnionych zobowiązań. Sprzedawane są one podczas przetargów, w których uczestniczą różne podmioty, zaś zobowiązania nabywa ten, który zaoferuje najwyższą cenę. Co dzieje się z naszymi zobowiązania po nabyciu przez ich przez inny podmiot?

CIT-8 w 2020 roku

CIT-8 w 2020 roku – zapoznaj się ze zmianami!

Minione miesiące 2020 r. wymusiły konieczność reorganizacji na wielu płaszczyznach życia. Pandemia koronawirusa doprowadziła także do przesunięcia ostatecznego terminu, w którym możliwe było składanie deklaracji CIT-8 online za miniony, 2019 rok – stanowi on informację o tym przychodach i kosztach organizacji w ubiegłym roku podatkowym. To jednak nie koniec. O jakich jeszcze zmianach mowa? Jak wysłać wniosek CIT-8 online? Poniżej informacje odpowiadające na te pytania.