BLOG PRAWNY - PRAWOPROSTO.PL

Prawa pracownika w UK

Prawa pracownika w UK, czyli 3 rzeczy, o których warto pamiętać

Kwestia przepisów zawartych w zapisach brytyjskiego prawa pracy dotyczy każdej osoby, która planuje legalnie podjąć zatrudnienie na terenie Wielkiej Brytanii. Właśnie w tych regulacjach znajdują się zasady, na jakich przebiega zatrudnienie, które jasno określają to, czego pracodawca ma prawo wymagać od zatrudnianych osób, ale również to jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracowników. Znajomość swoich praw i obowiązków pozwala na uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji i komplikacji wynikających z niewywiązania się jednej ze stron ze swoich zadań.

Niezbędne dokumenty do przeprowadzenia czynności notarialnej

Niezbędne dokumenty do przeprowadzenia czynności notarialnej

Każdy notariusz jest zobowiązywany do wykonywania szeregu czynności notarialnych. Polegają one na nadawaniu treściom charakteru urzędowego i ujmowania ich w formę dokumentów. W trakcie tego typu czynności notariusz sporządza protokoły, akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia i inne dokumenty. Każda z czynności notarialnych wymaga od specjalisty i jego klientów dostarczenia konkretnych dokumentów notarialnych. W tym artykule sprawdzamy, jakich dokumentów wymagają poszczególne czynności notarialne.

Jak wyjść z długów?

Jak wyjść z długów?

To pytanie często towarzyszy wielu osobom. Wielu spośród nas, potrzebując szybko gotówki, zadłuża się, korzystając z bogatej oferty banków, instytucji finansowych czy firm pożyczkowych.

Łatwo zrobić ten pierwszy krok i pożyczyć, trudniej oddać. Nie zawsze jesteśmy w stanie spłacać zaciągnięte zobowiązania i wpadamy w poważne tarapaty finansowe.

Czy znajdzie się na to jakaś rada?

Jak nie zostać oskarżonym o plagiat?

Jak nie zostać oskarżonym o plagiat?

Niektórzy twierdzą, że istnieje pewny sposób na obejście plagiatu. Zgodnie z tymi teoriami należy jedynie wprowadzić kilka zmian, i już – mamy własne logo, nazwę czy produkt. Co tak naprawdę chroni prawo autorskie i czy rzeczywiście istnieje prosty wzór na obejście plagiatu?

biuro rachunkowe

Jak kształtują się koszty uzyskania przychodów w 2019 i 2020 roku?

Koszty uzyskania przychodów to jedna z najistotniejszych kwot, będąca podstawą dla rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Trzeba przyznać, że wysokość tych kosztów jest trudna do ujednolicenia i zależy od wielu kwestii prawnych i indywidualnej sytuacji podatnika.