budowa ogrodzenia

Budowa ogrodzenia

Ogrodzenie, płot, płotek – niby nic, co mogłoby przysporzyć kłopotów. Chociaż temat może wydać się błahy, warto z perspektywy  prawnej spojrzeć na płoty, murki, czy nawet zwykłe siatki ogrodzeniowe. Zapewne każdemu zdaje się, że może postawić takie, jakie uzna za najstosowniejsze, ogrodzenie wokół swojej działki.

Nic bardziej mylnego. Pomimo, że art. 29 ustawy Prawo budowlane zwalnia  stawianie ogrodzenia od  uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, to wymaga jednak , aby inwestor dokonał zgłoszenia robót budowlanych.

Co to jest zgłoszenie robót budowlanych?

Zgłoszenie robót budowlanych to inaczej pisemne zawiadomienie odpowiedniego organu administracyjnego, na minimum 30 dni przed przystąpieniem do budowy, o zamiarze wybudowania lub postawienia ogrodzenia. Jeśli w tym czasie organ administracji nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej w stosunku do zgłoszenia, to można przystąpić do realizacji inwestycji zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy.

Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz inne wymagane procedurą dokumenty. Od razu wspomnę, że to właśnie wcześniej wspomniane oświadczenie jest jednym z najważniejszych dokumentów, gdyż zgodnie z jego brzmieniem, składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej. Inne wymagane dokumenty to  mapka, rysunek, opis prac itd.

Co jest ważne w zgłoszeniu budowy ogrodzenia?

Zgłoszeniu podlegają ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz pozostałe, jeśli ich wysokość przekroczy 2,20m. Co to oznacza dla inwestora? Jeśli planuje się budowę ogrodzenia od strony dróg publicznych, należy uzgodnić jego położenie i wygląd z zarządcą tejże drogi. To samo dotyczy budowy przy terenach kolejowych. Należy także odnieść się do ustawy Prawo wodne, która narzuca  uzgodnienie budowy, jeśli znajduje się ona w pobliżu wałów przeciwpowodziowych.

Bezpieczeństwo

Kiedy kupujemy gotowe elementy ogrodzenia, nie zawsze dostajemy informację od producenta, czy spełniają one warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie zdajemy sobie sprawy, że  przecież tak modne ostatnio ozdobne, lecz ostre elementy, mogą zagrażać życiu ludzi, nie mówiąc już o tym, że ranią zwierzęta.

Budowa ogrodzenia – co jeszcze warto wiedzieć?

Istnieje znaczna ilość przepisów, które mogą narzucić wygląd ogrodzenia albo nawet zabronić jego budowy. Przykładowo akty prawa miejscowego w postaci Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli działka objęta zgłoszeniem budowy ogrodzenia, znajduje się na terenie obowiązującego planu, należałoby zapoznać się z jego treścią przed złożeniem wniosku. W przeciwnym razie  inwestora może czekać niemiła niespodzianka z powodu sprzeciwu odpowiedniego organu – art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Budowa ogrodzenia w skrócie

Zanim zdecydujesz się postawić ogrodzenie, pamiętaj, aby  dokonać zgłoszenia. Jeśli jednak w tym miejscu nie będzie wymagane dokonanie zgłoszenia, zostaniesz najprawdopodobniej o tym poinformowany.  Wybudowanie ogrodzenia bez dokonania zgłoszenia to samowola budowlana. A taka  podlega albo administracyjnej karze pieniężnej, albo wydaje się w stosunku do takiej samowoli nakaz rozbiórki, albo stosuje się nawet obydwa środki naraz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *