centralna ewidencja kart parkingowych

Centralna ewidencja kart parkingowych

Już wkrótce osoby posługujące się nieważną lub sfałszowaną kartą parkingową zapłacą 5 tys. zł, czyli dziesięciokrotnie więcej niż za popełnienie tego wykroczenia przewidują obecnie obowiązujące przepisy.

Zmiany te wprowadza projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, przygotowany przez sejmową podkomisję ds. osób niepełnosprawnych.

Cel wprowadzenia projektu nowelizacji ustawy

Głównym celem wprowadzenia zmian w dotychczas obowiązujących przepisach jest wyeliminowanie sytuacji, w których kierowcy posługują się sfałszowanymi kartami parkingowymi, uprawniającymi do zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W celu zapobieżenia temu zjawisku zostanie utworzona centralna ewidencja kart parkingowych, zaś karty wydawane będą maksymalnie na okres 5 lat. W ewidencji znajdzie się m.in. informacja o numerze PESEL posiadacza karty, co pozwoli także na identyfikację kierowców posługujących się kartami ważnymi.

Kiedy karta parkingowa jest usuwana z ewidencji?

Projekt przewiduje trzy sytuacje, w których kartę parkingową usuwa się z ewidencji. Są nimi:

  • śmierć posiadacza karty;
  • upływ terminu ważności karty;
  • zwrócenie karty staroście.

Centralna ewidencja kart parkingowych prowadzona będzie przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. Jeżeli chodzi o karty wydawane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, zachowają ważność do dnia określonego, jako termin ważności danej karty parkingowej. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż do 31 marca 2014r.

Znowelizowane przepisy wejdą w życie 1 lipca 2013r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *