cisza wyborcza

Cisza wyborcza obowiązuje również na Facebooku?

Szef Państwowej Komisji Wyborczej, która odpowiada za przebieg wyborów oświadczył wczoraj na konferencji prasowej, iż ”lajkowanie” oraz „sharowanie” będzie agitacją wyborczą, co w konsekwencji może doprowadzić popełnienia wykroczenia, choć trudno wyobrazić sobie skuteczne egzekwowanie tego przepisu. Szef PKW Stefan Jaworski oświadczył, że cisza wyborcza obowiązuje także w Internecie. Wobec czego aktywność na profilach społecznościowych może zostać uznana za złamanie ciszy wyborczej.

PKW podkreśliła, że naruszanie ciszy wyborczej w Internecie jest równoważne z np. wywieszeniem plakatu wyborczego na ulicy.

Cisza wy­bor­cza rozpoczęła się w pią­tek o pół­no­cy, a koń­czy w nie­dzie­lę o 21, po zamknięciu ostatniego lokalu wyborczego. W trak­cie ciszy wy­bor­czej nie wolno wy­wie­szać pla­ka­tów, roz­da­wać ulo­tek, or­ga­ni­zo­wać spo­tkań zwią­za­nych z wy­bo­ra­mi, na­ma­wiać do gło­so­wa­nia na kon­kret­nych kan­dy­da­tów i na listy. Grzyw­ny są dosyć wysokie, najwyższe – od 500.000. zł do 1.000.000 zł – za pu­bli­ka­cję son­da­ży, co wypełnia znamiona nie wykroczenia, ale przestępstwa.

W „Wyjaśnieniach Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie „ciszy wyborczej” ustalono wytyczne, które zakładają, że w okresie ciszy wyborczej w Internecie mogą pozostawać materiały o charakterze agitacyjnym oraz wyniki sondaży przedwyborczych, umieszczone tam przed jej rozpoczęciem, pod warunkiem, że nie będą w nich dokonywane żadne zmiany.

W opinii PKW zabronione jest m.in.:

  • podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania, w tym również o szacowanej frekwencji wyborczej;
  • a także informowanie o osobach kandydujących w danym okręgu wyborczym, podając tylko nazwiska wybranych kandydatów, czy nazwy wybranych komitetów wyborczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *