Część ogólna

prawo przepisy

Pojęcia czynność prawnej i oświadczenia woli – jak rozumieć?

W większości prawniczych tekstów prawnych ( dotyczących przede wszystkim prawa prywatnego ) możemy często natknąć się na dwa pojęcia, a mianowicie na pojęcie czynności prawnej i oświadczenia woli.

Te dwie instytucje, zawarte w części ogólnej kodeksu cywilnego (odpowiednio artykuły: 56 i 60k.c.) są pojęciami absolutnie niezbędnymi do zrozumienia konstrukcji i działania polskiego prawa prywatnego.

prawo

Prokura. Czym jest i jak jej udzielić?

Instytucja prokury, pomimo tego, iż uregulowana została przepisami artykułów 1091-1099 Kodeksu Cywilnego, jest instytucją ściśle powiązaną z prawem gospodarczym. Dlatego też, pierwotnie przepisy dotyczące prokury zawarte były w Kodeksie Handlowym z 1934 i i zachowały moc wiążącą, pomimo wprowadzenia w 2000 roku całkowicie nowego Kodeksu Spółek Handlowych.