Czym jest bankructwo konsumenckie i jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Czym jest bankructwo konsumenckie i jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Z roku na rok przybywa konsumentów, którzy zmuszeni są ogłosić upadłość. W roku 2020 padł rekord, a sądy orzekły ponad 13 tysięcy postanowień o bankructwie. Przepisy, na podstawie których możliwa jest upadłość osób fizycznych zostały znowelizowane w marcu 2020 roku, od tego czasu postępowanie jest znacznie prostsze i nigdy wcześniej nie były tak przystępne dla dłużników, co zachęciło wiele osób do zadbania o swoje dobro. Sprawdź czym jest bankructwo konsumenckie. 

Bankructwo konsumenckie – co to oznacza?

Polskie prawo insolwencyjne umożliwia ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jest to postępowanie dostępne dla osób, które posiadają znaczne długi, z których spłatą nie są w stanie sobie poradzić. Decyzja o złożeniu wniosku najczęściej zapada w momencie, gdy dłużnik chce rozpocząć nowe życie wolne od egzekucji komorniczych i windykacji.

Niewątpliwie upadłość osoby fizycznej wiąże się z wieloma zaletami, największą z nich jest możliwość umorzenia nawet całości posiadanego zadłużenia.

Ponadto dłużnik już po ogłoszeniu upadłości zyskuje swobodę, gdyż wszelkie egzekucje komornicze zostają umorzone z mocy prawa, w związku z tym upadły nie posiada już zajęć na wynagrodzeniu lub koncie bankowym. 

Jeśli upadły posiada nieruchomość to niestety z bardzo dużym prawdopodobieństwem zostanie ona przekazana na sprzedaż przez syndyka. Jednak w przeciwieństwie do licytacji komorniczej, po sprzedaży nieruchomości przez syndyka, upadły otrzymuje pieniądze na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych na maksymalnie 24 miesiące.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Choć rygor prawny zmienił się w marcu 2020 roku, nadal samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie jest wystarczające. Najważniejszą przesłanką orzeczenia bankructwa konsumenckiego jest stan niewypłacalności. Domniemywa się, że istnieje on, gdy opóźnienie w spłacie zobowiązań wynosi ponad trzy miesiące. Ponadto osoba składająca wniosek nie może prowadzić działalności gospodarczej, nawet jeśli została ona zawieszona. Dodatkowo, nie możliwe jest pozytywne rozpatrzenie wniosku, gdy dłużnik ogłosił już upadłość w ciągu 10 lat przed dniem złożenia nowego wniosku, a część lub całość jego długu została umorzona.

W poprzednim stanie prawnym, sprzed 2020 roku istotną negatywną przesłanką ogłoszenia upadłości było tzw. rażące niedbalstwo. Na szczęście ustawodawca zrezygnował z niej i umożliwił ogłoszenie upadłości osobom, które nawet w ten sposób doprowadziły do swojej niewypłacalności. Obecnie rażące niedbalstwo, czyli stan, w którym dłużnik podejmował lekkomyślne lub ryzykowne decyzje wpływa wyłącznie na długość planu spłaty w jakim dłużnik będzie zmuszony spłacić część swoich wierzycieli. Okres ten ze względu na niedbalstwo upadłego może wynosić od kilku miesięcy do nawet 7 lat.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką w Poznaniu?

Sąd rejonowy jest miejscem gdzie orzeka się bankructwo konsumenckie. Poznań to miasto, w którym znajduje się specjalny wydział dla spraw upadłościowych w Sądzie Rejonowym Poznań- Stare Miasto w Poznaniu. Upadłość konsumencka mogą tam ogłosić osoby nie tylko mieszkające w Poznaniu ale również w Gnieźnie, Lesznie, Turku czy Grodzisku Wielkopolskim, a także innych miastach ościennych Poznania.

Upadłość konsumencka – Poznań

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć na formularzu urzędowym dostępnym na stronie sądu. Warto wypełnić go rzetelnie skupiając uwagę na każdym elemencie, gdyż musi on odpowiadać rzeczywistemu stanowi faktycznemu. Jeśli sąd zbada wniosek i okaże się, że jest on rozbieżny z rzeczywistością, wówczas może odrzucić wniosek lub umorzyć postępowanie na każdym jego etapie.

Ponadto należy opłacić go przelewem lub znakiem sądowym w wysokości 30 zł. Wniosek musi zostać złożony w sądzie rejonowym w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje w sądzie a drugi zostanie przekazany syndykowi masy upadłości po wkroczeniu w drugi etap postępowania upadłościowego.

Wniosek o upadłość konsumencką Poznań

Pomimo wprowadzenia wielu uproszczeń w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnej kancelarii prawnej. Wniosek wymaga powołania wielu faktów, stworzenia listy wierzytelności i odpowiedniej weryfikacji swojego majątku a także wydatków i dochodów, z którymi wiele osób samodzielnie sobie nie radzi. Dzięki współpracy z prawnikiem dłużnik będzie mieć gwarancję skondensowania wszystkich koniecznych informacji i załączników we wniosku. Kancelaria może poszukiwać długów w rejestrach, bankach i instytucjach pożyczkowych, a także odtworzyć dokumentację, która może stanowić ważny dowód w sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *