Na czym polega podział majątku pomiędzy małżonkami?

Na czym polega podział majątku pomiędzy małżonkami?

Podziału majątku pomiędzy małżonkami można dokonać w dowolnej chwili. Jest to jednoznaczne z ustaniem małżeńskiej wspólności majątkowej. Sprawdź, na czym polega taki podział, jakie są jego skutki i w jaki sposób można go dokonać.

Kiedy można podpisać intercyzę i czego ona dotyczy?

Jeśli przed zawarciem małżeństwa narzeczeni podpisali intercyzę, ich majątki pozostają rozdzielne. W przeciwnym wypadku obowiązuje ich wspólność majątkowa. Co to oznacza w praktyce? Wszystkie dobra, które zostaną nabyte w trakcie trwania związku, są nabywane do wspólnego majątku, są więc własnością zarówno żony, jak i męża. Dotyczy to zakupu dokonanego przez oszczędności jednego z małżonków oraz takiego, za który faktycznie płacą oboje. Majątkiem osobistym są zaś wszystkie dobra nabyte przed datą zawarcia małżeństwa. Intercyza może być podpisana również w późniejszym okresie.

Co oznacza podział majątku pomiędzy małżonkami?

Podział majątku oznacza, że określona część składników majątku wspólnego przekształca się w wyłączną własnością małżonka. W związku z tym od momentu podpisania intercyzy staje się ona majątkiem osobistym tego małżonka.

Oznacza to, że małżonkowie mogą swobodnie rozporządzać swoimi oddzielnymi majątkami. Nie mogą razem rozliczać podatku dochodowego ani zadłużać się wspólnie. W związku z tym np. nie ma możliwości zaciągnięcia wspólnego kredytu hipotecznego. Podpisanie intercyzy może występować przy okazji separacji, rozwodu, założenia działalności przez jednego z małżonków lub w innych okolicznościach.

Od kiedy obowiązuje rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa ustanowiona na drodze sądowej lub polubownie w formie aktu notarialnego obowiązuje od daty jej podpisania. Ewentualne długi powstałe przed tym terminem podlegają jeszcze zasadom wspólności majątkowej, mogą więc być egzekwowane z majątku obojga małżonków. Jeśli strony nie postanowią inaczej, dotychczasowy majątek pary zostaje podzielony na pół. W związku z tym każdy z małżonków może samodzielnie rozporządzać ½ majątku.

Ile kosztuje ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Koszt podpisania intercyzy przed zawarciem małżeństwa wynosi około 600 zł. W tej kwocie zawarta jest taksa notarialna, opłata za wypisy oraz podatek VAT i podatek od czynności cywilnoprawnych. Jeśli podział nie jest dokonany na drodze porozumienia między małżonkami, należy wnieść pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Opłata w tym przypadku wynosi 200 zł. Wysokość kosztu intercyzy zależy od wysokości majątku małżonków, który ma podlegać podziałowi. Jest to stała opłata (różna dla poszczególnych przedziałów wysokości majątku) plus odpowiedni procent od nadwyżki kwoty.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej warto rozważyć, gdy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą o wysokim stopniu ryzyka. Można w ten sposób zabezpieczyć majątek osobisty drugiego małżonka przed ewentualną egzekucją. Wsparcie prawnika może okazać się nieocenioną pomocą na każdym etapie ustanawiania podziału majątku małżonków.

Więcej informacji na temat podziału majątku znajdziesz na stronie: https://www.kancelariamlynska.pl/podzial-majatku-gdansk/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *