Dlaczego warto zatrudnić prawnika rodzinnego?

Dlaczego warto zatrudnić prawnika rodzinnego?

Prawo rodzinne, to przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisy kodeksu cywilnego, a także normy postępowania cywilnego. Tę dziedzinę prawa uznaje się za materię niezwykle złożoną, a dodatkowo wymagającą atencji i wrażliwości. Niestety wiele osób zbyt późno decyduje się na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego. W efekcie powyższego, popełniony wcześniej błąd, może zrodzić bardzo poważne konsekwencje.

Wsparcie prawne gwarantem komfortu i bezpieczeństwa

Prawdą jest, że sprawy rodzinne są niezwykle trudne, albowiem nie dość, że bywają po prostu skomplikowane, to dodatkowo zazwyczaj obarczone są ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Niejednokrotnie dotyczą dzieci, które są najważniejsze dla swoich rodziców. Pomoc prawnika rodzinnego w takich sprawach niesie ze sobą większe poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Co więcej, odpowiednie przygotowanie i pokierowanie sprawą przez radcę prawnego lub adwokata pozwoli uniknąć wielu błędów, które mogą w przyszłości negatywnie wpłynąć na losy postępowania.

Doświadczony prawnik, zaznajomiony z meandrami prawa rodzinnego, może w ramach otrzymanego pełnomocnictwa dokonywać czynności zarówno pozasądowych, jak i sądowych. Dotyczy to m.in.:

 • porad prawnych, które pomogą, jak najlepiej zabezpieczyć interesy klienta,
 • mediacji rodzinnych, a więc dobrowolnego sposobu rozwiązania sporu, jaki powstał pomiędzy np. małżonkami/rodzicami małoletnich dzieci, w sprawach dotyczących rozwodu, podziału majątku czy w sprawie alimentów,
 • pomocy prawnej w zakresie sporządzenia pozwu lub wniosku do sądu,
 • reprezentacji klienta na każdym etapie postępowania sądowego, w tym w postępowaniu odwoławczym, zbieraniu odpowiedniego materiału dowodowego,

Skuteczne zabezpieczenie interesów klienta

W sądach okręgowych sprawy rodzinne – sprawy o rozwód, są sprawami najczęściej trafiającymi na wokandę. Przy czym, sprawy rodzinne rozpatrywane są także w sądach rejonowych – np. sprawy o alimenty, sprawy o władzę rodzicielską. Prawo rodzinne obejmuje bardzo szeroki zakres spraw, do których, prócz wyżej wymienionych, zaliczyć można m.in. sprawy o separację, sprawy o ustanowienie kontaktów, sprawy miejsce zamieszkania dziecka i inne.

Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym może okazać się konieczny, ze względu na skomplikowany zakres przepisów tej dziedziny, a także ze względu na swoje doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań. Niejednokrotnie prawnik rodzinny potrafi znaleźć szybki i prosty sposób na zabezpieczenie interesów swojego klienta.

skuteczne-zabezpieczenie-interesow-klienta

Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym może pomóc w przygotowaniu, np.:

 • pozwu o rozwód,
 • pozwu o separację,
 • pozwu o zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej,
 • pozwu o rozwiązanie przysposobienia,
 • pozwu o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • pozwu o alimenty,
 • umowy majątkowej małżeńskiej (tzw. intercyza),
 • wniosku o ubezwłasnowolnienie,
 • wniosku w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej (przyznanie, ograniczenie, pozbawienie),
 • wniosku dotyczącego kurateli.

Doświadczenie miarą skuteczności

Wiedza, praktyka i rzetelność mogą okazać się decydujące dla przebiegu Twojej sprawy rodzinnej. LEGAL.F KANCELARIA to wieloletnie doświadczenie w sprawach z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego. Pomoc prawna radcy prawnego Pauliny Fiejdasz to gwarancja sprawnie przeprowadzonego postępowania z satysfakcjonującym dla Ciebie orzeczeniem sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *