ustawa

Druga ustawa deregulacyjna – kolejne zawody są ,,uwalniane”

W piątek Sejm uchwalił drugą ustawę deregulacyjną. Nowe przepisy ułatwiają wejście do ponad 80 profesji technicznych oraz 9 zawodów związanych z rynkiem finansowym. Pierwsza tura deregulacji miała miejsce we wrześniu 2013 roku

Wówczas „uwolnionych” zostało ponad 50 zawodów, głównie prawniczych.

Kogo dotyczy druga ustawa deregulacyjna?

Druga fala deregulacji dotyczy m.in. architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych, osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe, doradców podatkowych,biegłych rewidentów, rzeczoznawców samochodowych, nurków, dróżników obchodowych, zawodów związanych z obsługą metra czy z żeglugą morską i śródlądową.

Za przyjęciem nowych przepisów głosowało 252 posłów, 142 było przeciwnych, a 6 wstrzymało się od głosu. Projekt ustawy został przekazany do Senatu.

Założenie ustaw deregulacyjnych

Założeniem ustaw deregulacyjnych jest otwarcie nowych miejsc pracy w zawodach, do których obecnie dostęp jest ograniczony. Szerszy dostęp do wykonywania tych zawodów ma zapewnić wzrost konkurencji, obniżkę cen oraz poprawę świadczonych usług.

W nowych przepisach przewidziano także rozwiązanie pozwalające uczelniom na otworzenie kierunków o profilu praktycznym zwalniającym z części bądź z całości procedury kwalifikacyjnej do wykonywania określonego zawodu. W uzasadnieniu projektu ustawy Ministerstwo Sprawiedliwości powołuje się na dane, według których Polska jest na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby zawodów regulowanych.

Co na to opozycja?

Jak podaje „Rzeczpospolita” opozycja zarzuca rządowi, że podjęte działania to w istocie zmiany kosmetyczne, które nie doprowadzą do powstania tylu miejsc pracy ile zapowiadał rząd.

Posłowie wszystkich klubów wyrażają jednak poparcie dla projektu deregulacji wskazując na konieczność konsultacji ze środowiskami zawodowymi oraz przeprowadzenie dokładnych analiz.

Trzecia transza deregulacji

W marcu Rada Ministrów przyjęła projekt tzw. trzeciej transzy deregulacji, który dotyczy zawodów związanych z ochroną przeciwpożarową (np. strażak, inżynier pożarnictwa); rynkiem kapitałowym i towarowym; rzeczoznawstwem w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, geologią i górnictwem. A także zawodami: rzecznika patentowego, rusznikarza, profesji związanych z konserwacją zabytków, muzealnika oraz tłumacza przysięgłego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *