papiery wartościowe

Indos – sposób zbywania papierów wartościowych

Papiery wartościowe stanowią często dokumenty. Część z tych dokumentów jest zbywalna, a niektóre z nich (na zlecenie) są zbywalne wyłącznie przez indos. Kodeks cywilny stanowi, że indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, oznaczającym przeniesienie praw na inną osobę.Do przeniesienia praw z dokumentu potrzebne jest jego wydanie oraz istnienie nieprzerwanego szeregu indosów. Brzmi skomplikowanie. Ale tylko brzmi.

Pojęcie i cechy indosu

Indos to po prostu bezwarunkowe oświadczenie woli zbywcy weksla o przeniesieniu własności owego weksla. W praktyce z reguły jest on podpisem na grzbiecie dokumentu. Indos zawsze jest pisemny i zawsze występuje na papierze wartościowym. Indos nie może być warunkowy i częściowy. Celem dokonania indosu jest przeniesienie prawa z papieru wartościowego z indosanta na indosatariusza.

Jak wygląda indos?

Treść indosu może być minimalna (sam podpis indosanta)lub rozwinięta (ustępuje na zlecenie Jacka Nowaka – Lech Barański” – L.B jest remitentem). Tradycyjnie przyjmuje się, że podpis indosanta (czyli de facto indos) umieszcza się na drugiej stronie weksla , co nazywane jest rymesą.

Podmioty

Dokonanie indosu wprowadza nowe kategorie podmiotów:

  • indosanta – którym jest remitent weksla (wierzyciel wekslowy)
  • indosatariusza – nabywca weksla

Weksel trasowany jest zbywalny przez indos.

Skutki dokonania indosu

Weksel trasowany, który po jego wystawieniu zostaje własnością remitenta, może być zbywalny właśnie przez indos. Remitent, czyli jednocześnie indosant, przekazuje wszystkie prawa z weksla na rzecz osoby trzeciej (indosatariusza). Indosatariusz staje się nowym wierzycielem wszystkich pozostałych (też remitenta) i może wykonywać wszystkie prawa weksla.

Oznacza to, że zarówno remitent, jak i wystawca odpowiadają wobec indosatariusza za zapłatę sumy wekslowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *