bezrobocie

Informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce – marzec 2013 r.

Na kwietniowej konferencji prasowej, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy przedstawił raport opisujący symboliczną poprawę sytuacji w zatrudnieniu. Po spadku o zaledwie 0,1 punktu procentowego, stopa bezrobocia na koniec pierwszego kwartału 2013 roku ukształtowała się na poziomie 14,3%.

Co prawda Urzędy Pracy odnotowały spadek zarejestrowanych bezrobotnych o ponad 20 tysięcy osób, jednakże w porównaniu ze stanem na koniec marca 2012 roku, liczba ta jest o ponad 170 tysięcy wyższa.

Nadal wiele osób bez pracy

Obecnie z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, iż bez pracy pozostaje 2,315 miliony osób. Informacją, która może budzić pewien niepokój, jest deklaracja zakładów pracy sektora prywatnego o planowanym zwolnieniu w najbliższym czasie ponad 25 tysięcy pracowników.

Województwa z najlepszą stopą bezrobocia

Najlepszą sytuacją w kraju mogą się pochwalić władze województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego. W żadnym z tych regionów stopa bezrobocia nie przekroczyła 13%. Z kolei tradycyjnie najwyższe bezrobocie dotyczy województwa warmińsko – mazurskiego (22,3%), gdzie zarejestrowanych bezrobotnych jest 121,3 tysiąca osób.

Porównanie na tle ubiegłego roku

Porównując obecny raport z danymi opublikowanymi rok wcześniej, należy stwierdzić, że kondycja lokalnych rynków pracy pogorszyła się w każdym z dużych miast. Stopa bezrobocia poniżej bariery 6% utrzymuje się już tylko w Poznaniu (4,7%), Warszawie (4,9%), Sopocie (5,2%) i Katowicach (5,7%).

W połowie maja GUS podał informację, iż odczyt PKB wzrósł w pierwszym kwartale o 0,4%. Jest to niższe tempo wzrostu od pierwotnie zakładanego przez analityków, dlatego też nie można oczekiwać znacznej poprawy nastrojów w zatrudnieniu.

Malejąca konsumpcja gospodarstw domowych i spadająca liczba zamówień w przemyśle zapewne nie przełożą się na dynamiczny spadek stopy bezrobocia. Dodatkowym czynnikiem negatywnie oddziałującym na rynek pracy w analizowanym okresie były niekorzystne warunki atmosferyczne, które opóźniły rozpoczęcie prac w budownictwie.

Drugi i trzeci kwartał powinny przynieść stopniowy spadek liczby osób bezrobotnych, jednakże w perspektywie całego roku założenie tegorocznej ustawy budżetowej o stabilizacji i utrzymaniu stopy bezrobocia na poziomie 13% jest niemożliwe do zrealizowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *