sąd

„Internetowe sądy” już w 2016 roku!

Już niedługo w całej Unii Europejskiej powstanie platforma Online Dispute Resolution – dalej ODR, która zmieni oblicze polskiego sądownictwa polubownego. Mianowicie umożliwi ona konsumentom rozwiązanie sporów ze sklepami internetowymi. Platforma ma ruszyć od stycznia 2016 roku. Jak donosi PAP platforma będzie tłumaczyła skargi i kierowała je do stosownych instytucji w każdym kraju UE. Konsument będzie składał wniosek o rozwiązanie sporu przeciwko przedsiębiorcy w przedmiocie dokonanej transakcji on-line. Cała procedura ma być prosta i intuicyjna. Budowie platformy towarzyszy ujednolicanie przepisów o mediacjach w całej UE. Przepisy mają ujednolicić system sądownictwa polubownego w Polsce w oparciu o już istniejące instytucje mediacyjne, zarówno prywatne, jak publiczne.

Spory będą rozwiązywane na zasadach sądu polubownego. Ma to swoje zakorzenienie w europejskim nurcie określanym jako ADR (Alternative Dispute Resolution). Platforma będzie bowiem komunikowała się z instytucjami polubownie rozstrzygającymi spory konsumenckie. Chodzi o instytucje mediacyjne i sądy polubowne, takie jak działające w Polsce przy Inspekcji Handlowej, czy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Wdrożeniem instytucji w Polsce będzie zajmował się UOKiK. Okazuje się, iż „etap prac nad platformą jest mocno zaawansowany, w listopadzie testowano jej działanie podczas profesjonalnej symulacji (…). Sama procedura składania wniosku też będzie prosta: dajemy podstawowe informacje o sobie, krótko opisujemy problem i dołączamy dokumenty dotyczące naszej sprawy”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *