Jak przeprowadzić rozwód?

Jak przeprowadzić rozwód? Poradnik krok po kroku

Rozwód to rozwiązanie związku małżeńskiego na drodze sądowej, dokonywane na żądanie jednego bądź obojga małżonków. Warunkiem uzyskania rozwodu jest m.in. trwały i zupełny rozkład pożycia. W jaki sposób wystąpić o rozwód? Co powinien zawierać pozew? Ile kosztuje rozwód? Dowiedz się, jak przeprowadzić rozwód krok po kroku.

Jak napisać pozew o rozwód?

Pismem umożliwiającym wystąpienie o rozwód jest pozew rozwodowy. Z racji na fakt, iż jest to pismo formalne, posiada ono ustalony schemat.

W pierwszej części pozwu należy podać dane powoda (osoby składającej pismo) oraz pozwanego (małżonka, z którym pragniemy się rozwieść). Konieczne jest zatem zamieszczenie informacji takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, data oraz miejsce sporządzenia pisma. Poza tym należy wskazać sąd, do którego kierujemy pozew.

Część drugą pozwu stanowi sam wniosek. Możemy wnosić o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o takowej oraz o wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi (w tym o zasądzenia alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci) czy też o wezwanie świadków.

W dalszej części pozwu należy zamieścić uzasadnienie czyli – mówiąc wprost – wskazać powody wystąpienia trwałego i zupełnego rozkładu małżeńskiego. Poza tym konieczne jest podanie daty i miejsca zawarcia związku małżeńskiego,  wysokości zarobków, miejsca pracy oraz daty i miejsca urodzenia małoletnich dzieci.

Na samym końcu pozwu należy zamieścić swój podpis oraz spis załączników (np. akt małżeństwa, zaświadczenie o zarobkach etc.)

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy należy złożyć w sądzie okręgowym (wydział cywilny), a konkretniej rzecz ujmując w biurze podawczym. Należy pamiętać, że urzędnik przyjmujący pozew powinien umieścić na jego kopii potwierdzenie przyjęcia.  Dokument można również przesłać do sądu drogą pocztową – najlepiej listem poleconym. Poza tym konieczne jest wniesienie opłaty. Warto dodać, iż koszty sądowe ponosi powód czyli osoba wnosząca o rozwód. Koszt rozwodu to 600 zł niemniej jednak – w wyjątkowych okolicznościach – opłata ta może zostać zniesiona (całkowicie lub w określonej części).

Przebieg rozprawy

Po złożeniu wniosku należy oczekiwać pisma, w którym sąd wskaże datę oraz godzinę rozprawy (takowe zostaje wysłane zarówno do powoda, jak i do pozwanego). Rozprawa rozwodowa złożona jest z kilku części. Pierwszą z nich stanowi postępowanie dowodowe. Jeżeli pozwany zgadza się z treścią pozwu, a strony nie mają wspólnych małoletnich dzieci, wówczas postępowanie dowodowe może ograniczyć się jedynie do przesłuchania. Naturalnie sąd może również zadecydować o konieczności przesłuchania świadków. Warto dodać, iż świadkiem może być jedynie osoba, która ukończyła 13 rok życia. W przypadku powołania na świadka zstępnego (dziecka, wnuka etc.) granica ta wynosi 17 lat.

Orzeczenie wyroku rozwodowego

W wydanym wyroku sąd orzeka o winie (lub braku winy), powierzeniu władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz wysokości alimentów. Dodatkowo – jeśli mieszkanie jest własnością obu stron postępowania – czasowym sposobie korzystania ze wspomnianego lokum. Ponadto treść wyroku może zawierać orzeczenie w kwestii podziału majątku wspólnego/alimentów na współmałżonka. Jeśli takowe nie zostanie wydane, wówczas sąd kieruje strony do mediacji.

Rozwód to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu każdego człowieka. W związku z powyższym warto zadbać o to, by w przejściu przez poszczególne etapy sprawy towarzyszyła nam osoba kompetentna, posiadająca doświadczenie w omawianym obszarze. Tego rodzaju specjalistów znajdziesz w Kancelarii Adwokackiej adwokat Joanny Jakubowskiej Zawady (https://jakubowskazawada.com/).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *