Jak usunąć dane z BIK?

Jak usunąć dane z BIK?

Posiadanie dobrej historii kredytowej istotnie ułatwia ubieganie się o kredyt i zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Nieco inaczej działa to w przypadku posiadania złej historii kredytowej – w zdecydowanej większości przypadków fakt te przekreśla szanse na uzyskanie finansowania. Co zrobić w sytuacji, gdy budowana przez lata historia została zaburzona opóźnioną spłata jednego zobowiązania? Czy wniosek o usunięcie danych z BIK zostanie rozpatrzony?

Czym jest BIK i jakie informacje gromadzi?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to przedsiębiorstwo powołane do życia przez Związek Banków Polskich oraz prywatne podmioty bankowe, w celu centralnego gromadzenia informacji na temat historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz innych instytucji pożyczkowych.

Składając wniosek o kredyt lub pożyczkę – bank, SKOK lub inna instytucja pożyczkowa dokonują sprawdzenia naszej historii kredytowej w BIK i na tej podstawie oceniają ryzyko związane z udzieleniem nam finansowania. Brak historii kredytowej to dla instytucji finansowych powód do tego, by nieco bardziej podejrzliwie spoglądać na klienta. Bez jakichkolwiek wpisów w bazie trudno bowiem przewidzieć, czy klient spłaci zaciągnięty dług terminowo.

Jak buduje się historię kredytową? Poprzez udzielenie zgody na przekazanie informacji o zaciąganej pożyczce do BIK. Terminowo spłacając raty możemy oczekiwać tego, że nasza wiarygodność wzrośnie. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie będziemy zgodnie z harmonogramem regulować rat, nasza ocena kredytowa istotnie spadnie i będzie nam o wiele trudniej w przyszłości zaciągnąć kredyt.

Co ciekawe, negatywnie na wiarygodność klienta wpływa również składanie dużej liczby zapytań kredytowych. Są one bowiem gromadzone w BIOZ – Bazie Informacji o Zapytaniach. Składanie wniosków w wielu bankach i sprawdzanie w ten sposób swojej zdolności kredytowej oraz warunków oferty może okazać się bardzo zgubną strategią. Złożenie kilku zapytań w krótkim czasie może bowiem istotnie nadszarpnąć naszą ocenę wiarygodności i finalnie skutkować odmową udzielenia kredytu czy pożyczki. Nawet w sytuacji, gdy początkowo w systemie pojawiła się wstępna zgoda na udzielenie finansowania.

Na czym polega czyszczenie BIK?

Czyszczenie BIK, czyli innymi słowy usunięcie wpisu w BIK, jak najbardziej jest możliwe, jednak co do zasady nie są to częste przypadki. Biuro Informacji Kredytowej pełni funkcję administratora danych, które przekazywane są przez poszczególne instytucje finansowe. Oznacza to, że BIK nie ma możliwości, by samodzielnie usuwać konkretne wpisy i wpływać tym samym na ocenę wiarygodności klientów. Dokonać tego może jedynie bank na podstawie wniosku złożonego przez klienta. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że pozytywnie rozpatrywane są tylko te wnioski, które spełniają określone kryteria.

Jakie wpisy można usunąć z BIK? Przede wszystkim wpisy dotyczące kredytów i pożyczek już spłaconych. O ile spłata nastąpiła terminowo, wpis taki pozytywnie wpływa na ocenę klienta. Zobowiązanie spłacone z opóźnieniami można usunąć, ale dopiero po upływie 5 lat od jego zamknięcia. Usunąć lub poprawić można również wpisy, które w BIK znalazły się przypadkowo. W takiej sytuacji konieczne jest jednak udowodnienie tego faktu.

Wnioskować możemy także o usunięcie zapytania z bazy BIOZ, jednak co do zasady banki odrzucają takie reklamacje. Informacje o składanych wnioskach są usuwane z bazy po upływie 12 miesięcy.

Jak przygotować pismo o usunięcie danych z BIK?

Czyszczenie BIK rozpoczyna się z reguły od dokładnej analizy raportu BIK klienta. Po zidentyfikowaniu wpisów, które negatywnie wpływają na ocenę wiarygodności klienta, należy wytypować te, które zgodnie z obowiązującymi zasadami będziemy mogli usunąć z rejestru.

By tego dokonać, wystarczy przygotować stosowny wniosek i skierować go do instytucji finansowej, w której zaciągnęliśmy konkretny kredyt lub pożyczkę. Pismo o usunięcie danych z BIK możemy przygotować samodzielnie lub skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów. W dokumencie tym znaleźć się muszą:

  • dane osobowe pożyczkobiorcy;
  • adres zamieszkania pożyczkobiorcy;
  • dane banku;
  • szczegóły umowy kredytowej;
  • uzasadnienie.

Materiał partnera

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *