sąd

„Janosikowe” pod lupą Trybunału Konstytucyjnego

W tym tygodniu sędziowie Trybunału Konstytucyjnego pochylili się nad kwestią przekazywania środków finansowych z samorządów bogatszych do tych uzyskujących niższe dochody, czyli tzw. „Janosikowym”. Zaskarżone przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewidują obowiązek wpłat do budżetu państwa corocznie opłat wyrównawczych przez gminy oraz powiaty o określonych wysokich dochodach. Z tej puli wsparcie w ramach subwencji ogólnej otrzymują najbiedniejsze gminy oraz powiaty. Wnioskodawcami są władze Warszawy i Krakowa, które ze swojego budżetu muszą w 2013 r. z tego tytułu oddawać odpowiednio 800 i 70 mln zł. Nie została zanegowana sama istota tych wpłat, ale sposób kalkulacji wysokości wpłat wyrównawczych dokonywanych przez gminy i powiaty.

Przedmiotem zaskarżenia są również przepisy określające cechy gmin i powiatów zobowiązanych do uiszczania wpłat wyrównawczych, a także przepisy pozwalające ustalić wysokość wpłat. Zdaniem wnioskodawców, przepisy w sposób nieuzasadniony zrównują ze sobą wszystkie gminy i powiaty, nie uwzględniając specyfiki miasta stołecznego Warszawy oraz specyfiki miasta Krakowa.

Zdaniem obu zaskarżone przepisy są niezgodne z konstytucyjnymi zasadami: proporcjonalności, adekwatności, równości jednostek samorządu terytorialnego oraz zaufania jednostek samorządu terytorialnego do państwa i stanowionego przez nie prawa. Rozstrzygnięcie trybunału ma nastąpić 15 stycznia, o czym z pewnością poinformujemy na PrawoProsto.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *