pracownik

Jesteś pracownikiem? Należy Ci się dzień wolny od pracy za 1 i 11 listopada!

Wszystkim zatrudnionym w Polsce na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę przysługiwać będzie dzień wolny od pracy za święto przypadające w dniach 1 oraz 11 listopada. Obowiązek taki wynika bezpośrednio z przepisów kodeksu pracy. Jak to wygląda w rzeczywistości podamy na przykładzie osób zatrudnionych w tzw. podstawowym wymiarze czasu pracy.

W przypadku osób zatrudnionych w podstawowym czasie pracy zastosowanie znajdzie art. 130 § 2 kodeksu pracy, który stanowi, iż każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Czas pracy w podstawowym wymiarze nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Ponadto warto zauważyć, iż wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. z powodu choroby, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Jak to wygląda w praktyce?

  1. Mnożymy liczbę godzin do przepracowania w danym tygodniu przez liczbę tygodni do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym, np. 40 * 4 = 160 godzin
  2. Do tej liczby dodajemy iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. Pomijamy ten punkt, gdyż w listopadzie nie ma takich dni.
  3. Od liczby 160 odejmujemy 8 godzin z tytułu każdego święta, które przypada w danym okresie rozliczeniowym w dni inne niż niedziela. W przypadku listopada będzie to 160 – (8*2) = 144 godziny.

Zatem pracownikowi pozostaną w listopadzie do przepracowania 144 godziny.

Kiedy należy udzielić dnia wolnego od pracy?

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego w przyjętym u danego pracodawcy okresie rozliczeniowym, najczęściej będzie to okres miesięczny. Co jeśli tego nie zrobi? Wówczas będzie to przekroczenie norm czasu pracy, co automatycznie powoduje, iż mamy do czynienia z pracą w godzinach nadliczbowym, za którą należy się dodatek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *