Jaka kara grozi za posługiwanie się fałszywym dokumentem?

Jaka kara grozi za posługiwanie się fałszywym dokumentem?

Do czynów zabronionych należy fałszowanie dokumentów, w tym ich podrabianie i przerabianie oraz posługiwanie się nimi. Często nie są to działania wielkoskalowe. Jednak spotyka się też czynności, które zapewnią danej osobie np. zniżki w komunikacji miejskiej czy przestrzeni publicznej. Jaka kara może grozić za posługiwanie się fałszywymi dokumentami?

Podrobienie a przerobienie dokumentu

Dokument to przedmiot, który jest dowodem uprawniającym lub zobowiązującym jakąś osobę. Przykładem jest bilet do teatru, umowy dotyczące pożyczek, dowód osobisty czy dane komputerowe. Celem wprowadzenia kar za używanie fałszywych dokumentów jest ochrona wiarygodności dokumentów. Podrabianie, przerabianie oraz posługiwanie się takimi dokumentami jest karalne. Adwokat Krzysztof Śpiewak przedstawia więcej informacji na temat posługiwania się fałszywym dowodem w swoim artykule dostępnym pod linkiem: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-karne/poslugiwanie-sie-falszywym-dokumentem-i-podrabianie-dokumentow/.

Podrobienie

Podrobienie dokumentu jest uznawane w momencie, gdy sprawca próbuje zachować pozór, że dokument pochodzi od innej osoby, a nie od niego. Do tego zaliczamy nawet podrobienie podpisów na liście obecności na uczelni. Przestępstwo zostało popełnione niezależnie od zgody osoby, której podpis został podrobiony.

Najbardziej powszechnym fałszerstwem jest podrabianie podpisu. Konsekwencje są wyciągane nawet w przypadku jeśli osoba, której podpis jest podrabiany, wyraziła zgodę i jest tego świadoma. Nie ma znaczenia rodzaj dokumentu — oryginał, kopia czy kserokopia.

Przerobienie

Przerobienie dokumentu jest karalne. Zachodzi ono momencie nadania autentycznemu dokumentowi innej treści niż posiadał wcześniej. Przykładem jest zmiana daty dokumentu, dołożenie dodatkowej treści lub stworzenie nowej umowy ze zmienionym tekstem.

Dokumenty osobiste

Prawo jazdy, paszport i dowód osobisty także podlegają ochronie wiarygodności. Dlatego fałszerstwo, kradzież, przywłaszczenie, przewożenie i przesyłanie za granicę takich dokumentów grozi karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Tej samej karze podlega osoba nielegalnie posiadająca dokument oraz osoba, która usuwa, ukrywa lub niszczy go. Również za przygotowanie planu oraz stworzenia warunków do wykorzystania sfałszowanego lub niewłasnego dokumentu jako autentycznego grozi kara pozbawienia wolności.

Podrabianie pieniędzy

Często przy posługiwaniu się sfałszowanymi dokumentami w grę wchodzą też podrobione pieniądze. Za przyjmowanie fałszywych pieniędzy, wprowadzanie do obiegu oraz ukrywanie ich grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Przygotowanie do tych czynów jest karalne do 5 lat.

Kara

W przypadku podrabiania, przerabiania i fałszowania dokumentów możemy zostać pociągnięci do kary ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat — tak zaznacza adwokat Krzysztof Śpiewak z Poznania (kancelaria: https://smadwokaci.pl/). Nawet samo przygotowanie do tego działania jest już karalne do roku pozbawienia wolności. Jeśli osoba używająca danego dokumentu nie miała pojęcia o jego braku autentyczności, nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *