kibice

Kary dla kibiców niezgodne z Konstytucją

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nakładanie kar na uczestników imprez masowych, którzy nie zastosują się do polecenia służb porządkowych jest niezgodne z postanowieniami Konstytucji. Pod lupą Trybunału znalazł się art. 54 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, który pozwala nakładać karę grzywny lub ograniczenia wolności za niezastosowanie się do polecenia wydanego przez służby porządkowe na podstawie regulaminu ustalonego przez organizatora imprezy.

Skargę do Trybunału w tej sprawie złożyła Rzecznik Praw Obywatelskich wskazując, że przepisy karne powinny być regulowane ustawą lub co najmniej rozporządzeniem. Wniosek został poparty przez Prokuratora Generalnego.

Regulaminy wydawane przez podmioty prywatne nie stanowią źródła prawa w Polsce, nie mogą więc stanowić o odpowiedzialności karnej. Jest to niezgodne z zasadą nullum crimen sine lege.

Trybunał Konstytucyjny uznał, iż art. 54 ust. 1, że zastosowana przez ustawodawcę technika legislacyjna nie chroni przed arbitralnością i nieracjonalnością postanowień zamieszczanych w regulaminach – podaje Rzeczpospolita.

Zdaniem TK nakazy lub zakazy obarczone sankcją powinny zostać określone w rozporządzeniu lub akcie prawa miejscowego, respektując zasadę proporcjonalności.

Trybunał zastosował 12-miesięczny okres vacatio legis na dostosowanie przez Sejm treści przepisu do stanu zgodnego z Konstytucją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *