niepełnosprawny

Konferencja naukowa pt. Prawo pracy wobec osób niepełnosprawnych

Dnia 26 marca 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się Konferencja naukowa pt. ,,Prawo pracy wobec osób niepełnosprawnych”, organizowana przez Studenckie Koło Prawa Pracy. Honorowy patronat nad konferencją objął Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda, a patronem medialnym jest portal PrawoProsto.pl. Osoby niepełnosprawne oraz osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym są w sposób szczególny narażone na wykluczenie z rynku pracy.

Celem konferencji będzie analiza i ocena rozwiązań prawnych służących wspieraniu zatrudniania tych kategorii osób w Polsce w kontekście standardów wyznaczonych przez Konwencję ONZ z 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych oraz Europejską strategię w sprawie niepełnosprawności 2010-2020.

Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób uregulowania z zakresu prawa pracy mogą sprzyjać zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz osób sprawujących opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, przeciwdziałając ich wykluczeniu społecznemu.

Należy podkreślić, że jednym z podstawowych celów przedsięwzięcia będzie umożliwienie młodzieży akademickiej nie tylko biernego uczestnictwa w konferencji, ale i prezentacji naukowych opracowań. Podczas konferencji referaty przedstawią studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi z Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *