sąd

Krzyż Wschodni – ważny element polityki historycznej i zagranicznej

W sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych znajduje się obecnie ciekawy projekt ustawy, autorstwa grupy posłów PiS, która ustanawia „Krzyż Wschodni” – państwowe odznaczenie nadawane wszystkim tym, którzy nieśli pomoc Polakom oraz obywatelom polskim prześladowanym ze względu na narodowość na dawnych Kresach Wschodnich i na terenie ZSRR w latach 1937 – 1959. Cezurą początkową jest rok 1937, w którym rozpoczęła się tzw. operacja polska NKWD, zorganizowana jako element Wielkiej Czystki w celu zniszczenia żywiołu polskiego na terenach, które zostały po sowieckiej stronie granicy po Traktacie Ryskim z 1921 r. W jej wyniku poniosło śmierć około 110 tys. naszych rodaków. Natomiast rok 1959 to koniec ostatniej fali repatriacji Polaków z dawnych Kresów Wschodnich do Ojczyzny w nowych granicach.

Krzyż miałby być nadawany przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, złożony z jego inicjatywy lub innych organizacji lub nawet osób fizycznych, zaopiniowany przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Mógłby być nadawany pośmiertnie, bezpłatnie, na koszt Państwa.

Inicjatywa ma na celu uhonorowanie wszystkich osób narodowości nie-polskiej, którzy ryzykowali własnym życiem i zdrowiem, aby pomóc swoim polskim sąsiadom. Co więcej, wpisze się ona również w politykę umacniania pozycji Polski na terenach wschodnich oraz kształtowania pozytywnego obrazu sprawiedliwego i szanującego historię państwa polskiego, a szczególnie na Ukrainie, pomoże to w kultywowaniu prawdy o rzezi wołyńskiej. Rzeczpospolita Polska może w ten sposób wyrazić symboliczną wdzięczność za pomoc okazaną swoim obywatelom w strasznych i mrocznych czasach, jak również osoby uratowane niejednokrotnie będą mogły starać się o nadanie odznaczenia swoim dobroczyńcom.

W dzisiejszych czasach często lekceważy się politykę historyczną, symboliczną, odznaczeniową, nad wszystko przedkładając pieniądze, koszty, czy hasła „a co to kogo obchodzi”. Jest to wielkie nieporozumienie. Za 100 zł kosztów wyrobienia orderu zyskujemy wartość nieprzeliczalną na pieniądze: wdzięczność, poczucie sprawiedliwości wśród obywateli, docenienie ich starań, gdy poświęcali wszystko dla idei polskości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *