legitymowanie

Legitymowanie kontrolowanego oraz innych osób w celu ustalenia ich tożsamości na podstawie ustawy o kontroli skarbowej

Ustawa o kontroli skarbowej uprawnia inspektorów i pracowników kontroli skarbowej do legitymowania osób kontrolowanych w celu ustalenia tożsamości podatnika. Z czynności wylegitymowania sporządzana jest notatka służbowa. Ponadto inspektor ma obowiązek odnotowania danych dotyczących tożsamości osoby legitymowanej a także czasu, miejsca i przyczyny legitymowania w notatce służbowej.

Przystępując do legitymowania osób, inspektor obowiązany jest do:

  1. podania osobie legitymowanej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego;
  2. okazania znaku identyfikacyjnego oraz legitymacji służbowej (w taki sposób, aby osoba legitymowana miała możliwość odczytania i zanotowania danych w nich zawartych);
  3. podania osobie legitymowanej podstawy prawnej oraz przyczyny legitymowania.

Co po zakończeniu legitymowania?

Co ważne, po zakończeniu legitymowania inspektor powinien poinformować osobę, wobec której podjęto tę czynność o prawie do złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora rejonowego na sposób przeprowadzenia tej czynności.

Na podstawie art. 11b ustawy o kontroli skarbowej, w toku wykonywania czynności służbowych inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej są zobowiązani do poszanowania godności człowieka oraz respektowania innych praw i wolności obywatelskich. Ponadto inspektorzy oraz pracownicy kontroli skarbowej mają obowiązek wykonywać czynności wylegitymowania w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste i majątkowe przedsiębiorców, których te czynności dotyczą. Jeżeli osoba legitymowana okaże dokumenty potwierdzające korzystanie z immunitetu, dalsze czynności służbowe z jej udziałem mogą być wykonywane tylko za jej zgodą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *