instytucje finansowe

Majątek dłużnika ujawniony w Internecie. Koniec z jego ukrywaniem przed Komornikiem czy Policją

Dzisiaj wchodzi w życie niezwykle ważna w praktyce nowelizacja ustawy o księgach wieczystych. Dzięki nowym rozwiązaniom postępowanie egzekucyjne zostanie znacznie uproszczone i przyspieszone, a przez co bardziej skuteczne. Wierzyciele nie będą musieli bowiem składać wniosków o uzyskanie odpisu z ksiąg wieczystych, m.in. celem wszczęcia egzekucji z nieruchomości, a komornicy nie będą musieli poszukiwać tego majątku. Dla dłużników oznacza to niestety koniec ukrywania majątku przed Komornikami.

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna Komornik będzie musiał dysponować tylko imieniem i nazwiskiem dłużnika, by uzyskać z internetowej Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych informację o wszystkich jego nieruchomościach. Poprzednia regulacja zobowiązywała do posiadania numeru KW danej nieruchomości, co stanowiło nie lada wyzwanie dla wierzyciela i samego Komornika.

Oświadczenie dłużnika o posiadanych nieruchomościach nie będzie miało zatem już tak wielkiego znaczenia.

Co ciekawe uprawnienie do uproszczonego wyszukiwania posiada nie tylko Komornik, ale i 18 innych instytucji jak policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, Prokuratoria Generalna, sądy, prokuratura, notariusze.

Ponadto nowelizacja pozwala na uzyskanie wyciągu czy odpisu z KW poprzez jedno kliknięcie na stronie internetowej. Nie trzeba zatem już składać pisemnych wniosków do właściwych Sądów. W taki sam sposób uzyskamy też zaświadczenie o zamknięciu księgi. Dokument zostanie nam udostępniony w wersji elektronicznej, który po wydrukowaniu będą miały status dokumentów wydanych przez sąd. Będzie też można zamówić dokumenty w formie tradycyjnej, papierowej, które zostaną przesłane pocztą.

Nowelizacja ma jednak swoje wady. Opłata za wyszukanie ksiąg wieczystych wynosi aż 20 zł. Dlatego egzekucja może w praktyce okazać się bardziej kosztowna dla wierzyciela, a w konsekwencji dla dłużnika, który zobowiązany jest ostatecznie do pokrycia kosztów postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *