lgbt

Małżeństwa homoseksualne zalegalizowane w USA

Wydaje się, że świat coraz bardziej otwiera się na związki jednej płci. Tym razem to kolejny stan USA zalegalizował związki jednopłciowe. Chodzi mianowicie o Oregon. Co ciekawe legalizacja nie polegała na wprowadzeniu nowej ustawy do systemu prawa, lecz… ma ona swoją podstawę w orzeczeniu sędziego federalnego w Portland, który wczoraj unieważnił wcześniejszy zakaz małżeństw homoseksualnych jako niezgodny z konstytucją USA. Jest to typowe dla systemu common law.

Jak podaje serwis lex.pl Oregon to 18. Stan USA, który zalegalizował zawieranie małżeństw homoseksualnych. Jeden z sędziów, unieważniając wcześniejszy zakaz, zliberalizował prawo rodzinne. Niewątpliwie swoje rozstrzygnięcie oparł na orzeczeniu amerykańskiego Sądu Najwyższego z czerwca 2013r. Wówczas Sąd uznał, że małżeństwom homoseksualnym mają przysługiwać takie same prawa, jak tradycyjnym. Zaś prawo, określające małżeństwo jako związek wyłącznie kobiety i mężczyzny, uznano za niezgodne z konstytucją.

Co ciekawe w Polsce zarówno Sądy, jak i literatura, orzekają, iż konieczną przesłanką do zawarcia małżeństwa jest właśnie różność płci nupturientów. Małżeństwo zawarte przez osoby o jednej płci uznaje się za niezawarte i nieistniejące (matrimonium non existens).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *