zameldowanie

Meldunek tanio kupię!

W ostatnim czasie handel fikcyjnymi meldunkami kwitnie. „Kupię czasowy meldunek”- takie ogłoszenia można znaleźć na każdym portalu internetowym. Różnią się tylko miejscem, w którym reklamodawca chce się zameldować. Stawki meldunku wahają się od kliku do kilkuset złotych. Koszt meldunku w mieście to około 200 złotych. Natomiast ceny za meldunek na wsi osiągają nawet kilka tysięcy złotych. Taka kwota spowodowana jest możliwością ubiegania się o dotacje z Unii Europejskiej. Najczęstszymi powodami, dla których Kowalski lub Nowak chce kupić meldunek w mieście są rejestracja pojazdu, ubieganie się o prawo jazdy, a także staranie się o pieniądze z Urzędu Pracy.

Popularne fikcyjne meldunki

Najpopularniejsze fikcyjne meldunki to centra dużych miast albo ulice w pobliżu renomowanych gimnazjów. W Polsce o przyjęciu do gimnazjum decyduje miejsce zameldowania. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci zameldowane w rejonie gimnazjum. W stosunku do pozostałych obowiązuje konkurs średniej ocen i liczba punktów uzyskanych po egzaminie szóstoklasisty.

Rzekomy meldunek to proceder trudny do wykrycia. Jeśli właściciel lokalu twierdzi, że dana osoba rzeczywiście w nim mieszka, to nie ma podstaw do podważenia oświadczenia właściciela.

Czy procedura meldunkowa jest trudna?

Procedura meldunkowa nie jest wcale skomplikowana i pracochłonna. Trwa około 10 minut. Do zameldowania potrzebny jest dowód osobisty, wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego, odpis skróconego aktu urodzenia oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, umowa cywilno – prawna. Jeśli nieruchomość nie stanowi Twojej własności to osoba, która jest właścicielem musi potwierdzić fakt Twojego pobytu w mieszkaniu/domu w formie czytelnego podpisu.

Od 1 stycznia 2013 roku wydłużył się termin na zgłoszenie meldunku. Obecnie jest to aż 30 dni. Nie ma obowiązku meldowania się na pobyt czasowy nieprzekraczający 3 miesięcy. Formalności meldunkowe w urzędzie może dopełnić ustanowiony pełnomocnik.

Zgodnie z art. 272 kodeksu karnego

Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy prze podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Przestępstwo wyłudzenia poświadczenia nieprawdy może być popełnione tylko umyślnie.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. Stanowi o tym nowa ustawa o ewidencji ludności. Wówczas ogłoszenie Meldunek tanio kupię! Będzie zdecydowanie nieaktualne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *